fot. pk-Cenolophium_denundatum_2a_OB_Berlin_D_07._13 (758×866) — copyright © by Paweł Kalinowski
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 4.0× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Cenolophium denundatum (wzdęcin Fischera)

on This page when logged in
you will see 4.0× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

18.07.2013, OB Berlin
copyright © by Paweł Kalinowski