fot. pk-Cenolophium_denudatum_1_OB_Berlin_D_08.12 — copyright © by Paweł Kalinowski
fot. XL
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 4.0× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Cenolophium denundatum (wzdęcin Fischera)

on This page when logged in
you will see 4.0× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

29.08.2012, OB Berlin · copyright © by Paweł Kalinowski