fot. pk-Cenolophium_denudatum_1_OB_Berlin_D_08.12 (1314×1812) — copyright © by Paweł Kalinowski
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 8.4× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Cenolophium denundatum (wzdęcin Fischera)

on This page when logged in
you will see 8.4× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

29.08.2012, OB Berlin
copyright © by Paweł Kalinowski
« Apiaceae - z pokrywkami, bez pokryw

« Cenolophium denundatum (wzdęcin Fischera)