fot. bl-f236-F10100242 — copyright © by Barbara Łotocka
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 2.6× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Anthriscus sylvestris

on This page when logged in
you will see 2.6× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

rozłupnia, widać karpofor
01.08.2003 copyright © by Barbara Łotocka