fot. bl-f236-F10100242 (319×520) — copyright © by Barbara Łotocka
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 2.6× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Anthriscus sylvestris

on This page when logged in
you will see 2.6× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

rozłupnia, widać karpofor; 01.08.2003
copyright © by Barbara Łotocka