Apiaceae - z pokrywkami i pokrywami

⇑ skok do węzła klucza nadrzędnego [na stronie: Apiaceae (selerowate)]
⇒ zwarta wersja klucza
  
(p) odcinki szeroko równowąskie, przynajmniej 5× dłuższe niż szersze, ostro piłkowano ząbkowane, przeważnie szarozielone (↓nie)
Falcaria vulgaris (sierpnica pospolita)
Falcaria vulgaris
Falcaria vulgaris
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym ...
· Liście skórzaste, niższe pojedyncze lub pojedynczo trójsieczne, wyższe podwójnie trójsieczne.
· ta cecha diagnostyczn ...
Falcaria vulgaris (sierpnica pospolita)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  
  
(p) liście inne (↑nie)
  
    
(p) rośliny z kulistą podziemną bulwą i dolną częścią łodygi podziemną, wygiętą (↓nie)
    
    
(p) rośliny bez podziemnej bulwy i łodyg (↑nie)
    
      
(p) rozłupki gęsto ościste (↓nie)
      
        
(p) listki pokrywy pierzastosieczne; baldach w czasie owocowania stulony (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pe ...
· Baldach w czasie owocowania stulony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowani ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w p ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna ...
Daucus carota (marchew zwyczajna)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
        
        
(p) listki pokrywy niepodzielone (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest ...
· Baldachy w czasie owocowania rozpostarte.
        
          
(p) liście pojedynczo pierzaste do pierzastosiecznych (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowa ...
· Płatki ok. 5mm długości.
· ta cecha di ...
  Turgenia latifolia (L.) Hoffm. ≡ Caucalis latifolia L.

Zawlekana roślina roczna do 60cm wysokości.

          
          
(p) liście wielokrotnie pierzasto podzielone (↑nie)
          
            
(p) łodyga szczeciniasta; zewnętrzne płatki w baldaszku tylko niewiele powiększone (↓nie)
Torilis japonica (kłobuczka pospolita)
Torilis japonica (kłobuczka pospolita)
Torilis japonica (kłobuczka pospolita)
· ta cecha diagnostyczna jest w ...
· Zewnętrzne płatki w baldaszku tylko niewiele powiększone, od zewnątrz środkiem owłosione.
· ta cecha diagnostyczna jest w ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji a ...
Torilis japonica (kłobuczka pospolita)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
            
            
(p) łodyga naga; zewnątrzne płatki w baldaszku silnie powiększone, do 10× dłuższe od wewnętrznych (↑nie)
Orlaya grandiflora
Orlaya grandiflora
            
      
(p) rozłupki nagie, owłosione lub szczeciniaste (↑nie)
      
        
(p) rozłupki na grzbiecie spłaszczone, z boczną, oskrzydloną krawędzią (↓nie)
        
          
(p) rozłupki tylko z bocznym oskrzydleniem (↓nie)
Selinum carvifolia (olszewnik kminkolistny)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna ...
· Płatki żółte lub białe, wszystkie ±tej samej wielkości, tylko płytko wycięte.
          
          
(p) rozłupki z bocznym i grzbietowym oskrzydleniem (↑nie)
Laserpitium latifolium (okrzyn szerokolistny)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalog ...
· Płatki białe, zewnętrzne w baldaszku często powiększone, odwrotniejajowate do odwrotniesercowatych.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zal ...
          
        
(p) rozłupki niespłaszczone, obłe LUB bocznie spłaszczone, bez oskrzydlonej krawędzi (↑nie)
        
          
(p) listki pokrywy przynajmniej w części pocięte lub podzielone na łatki (↓nie)
          
            
(p) liście jednokrotnie pierzaste; rośliny wodne lub błotne (↓nie)
Berula erecta (potocznik wąskolistny)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakł ...
· Baldachy po części pozornie naprzeciw liści.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalog ...
· ta cecha diagnostyczn ...
Berula erecta (potocznik wąskolistny)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Rośliny wodne lub błotne.
            
            
(p) liście wielokrotnie pierzaste; rośliny lądowe (↑nie)
            
              
(p) listki okrywy szerokie, łuskowate (↓nie)
Pleurospermum austriacum (żebrowiec górski)
Pleurospermum austriacum (żebrowiec górski)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po ...
· Płatki 3-4mm długości, jajowate, zaostrzone lub tępe.
Pleurospermum austriacum (żebrowiec górski)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
              
              
(p) listki pokrywy równowąskie (↑nie)
Ammi majus (aminek wielki)
koper ozdobny · (potocznie: aminek) · efemerofit
              
          
(p) listki okrywy całobrzegie (↑nie)
          
            
(p) rozłupki z pięcioma jednakowo wąsko oskrzydlonymi żebrami (↓nie)
            
              
(p) odcinki ostatniego rzędu w obrysie podługowato-lancetowate (↓nie)
Macrosciadium alatum
XL
Macrosciadium alatum
XL
Macrosciadium alatum
wystepowanie
syn. Ligusticum alatum · antropofit zadomowiony we florze polskiej, nie ujęty w czekliście 2002
              
              
(p) odcinki ostatniego rzędu równowąskie (↑nie)
Cnidium dubium (selernica żyłkowana)
Cnidium dubium (selernica żyłkowana)
Cnidium dubium (selernica żyłkowana)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
              
            
(p) działki kielicha wyraźne, ±szydlaste (↑nie) (↓nie)
            
              
(p) rośliny wodne lub błotne (↓nie)
Sium latifolium (marek szerokolistny)
Sium latifolium (marek szerokolistny)
liście drobno piłkowane, odcinek szczytowy podobnie jak boczne – ostro zakończony; podobny potocznik wąskolistny (Berula erecta) ma liście grubo ząbkowane a odcinek szczytowy tępy (selerolistny)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym gó ...
· Wszystkie baldachy szczytowe.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po ...
Sium latifolium (marek szerokolistny)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Rośliny wodne lub błotne.
              
              
(p) rośliny lądowe (↑nie)
Libanotis pyrenaica (oleśnik górski)
Libanotis pyrenaica (oleśnik górski)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna ...
· Rozłupnie krótko owłosione.
              
            
(p) działek kielicha brak, względnie kielich w formie rąbka z ząbkami (↑nie)
            
              
(p) drobna bylina górska, 2-25cm wysokości (↓nie)
Pachypleurum simplex
Pachypleurum simplex
Pachypleurum simplex (nibymarchwica pojedyncza)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
              
              
(p) byliny o wielkich liściach odziomkowych (↑nie) (↓nie)
Levisticum officinale
Levisticum officinale (lubczyk ogrodowy)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogow ...
· Płatki korony bladożółte, szyjki słupka króciutkie, brodawkowane.
Levisticum officinale (lubczyk ogrodowy)
(potocznie: lubczyk lekarski) · takson uprawiany
              
              
(p) rośliny roczne lub dwuletnie z mniejszymi liśćmi (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej w ...
· Płatki korony białe lub zielonawe.
· ta cecha diagnostyczna j ...
              
                
(p) łodyga w nasadzie czerwono plamista (↓nie)
Conium maculatum
Conium maculatum (szczwół plamisty)
· ta cecha diagnostyczna jest widocz ...
· Rozłupki z głównymi żebrami ostro wystającymi, pofalowanymi.
Conium maculatum (szczwół plamisty)
wystepowanie
antropofit zadomowiony we florze polskiej
  Roślina dziko rosnąca.
                
                
(p) łodyga równomiernie zielona (↑nie)
Petroselinum crispum (pietruszka zwyczajna)
· ta cecha diagnostyczna jes ...
· Rozłupki z żebrami słabo wystającymi.
Petroselinum crispum (pietruszka zwyczajna)
(potocznie: pietruszka) · syn. Petroselinum sativum · takson uprawiany
  Uprawiana roślina warzywna.
                
w pełnej wersji atlasu jest tu dodatkowa, zwarta, wersja klucza - wygodna w użyciu gdy chcemy szybko zorientować się w jego strukturze lub znamy już klucz i chcemy szybciej dojść do celu