fot. pk-Orlaya_grandiflora_1_Tihany_HU_5.08 (884×848) — copyright © by Paweł Kalinowski
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.9× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Orlaya grandiflora

on This page when logged in
you will see 3.9× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

05.2008, Tihany, Węgry
copyright © by Paweł Kalinowski