efemerofit [24][234]

Bunium bulbocastanum L.

Carum bulbocastanum (L.) W.D.J. Koch
na stronie — występowanie · znaleziska