fot. SM-20090801-7-Laserpitium_latifolium-07 — copyright © by Michał Smoczyk
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 3.3× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Laserpitium latifolium (okrzyn szerokolistny)

on This page when logged in
you will see 3.3× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

zawiązujące się młode owoce
01.08.2009, Pieniny, Wylizana Skała · copyright © by Michał Smoczyk