takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Falcaria vulgaris Bernh.

sierpnica pospolita