fot. bl-F308-F1000025 (530×536) — copyright © by Barbara Łotocka
liść
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.5× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Falcaria vulgaris

on This page when logged in
you will see 2.5× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

02.06.2006
copyright © by Barbara Łotocka