niepodzielona blaszka liściowa, całobrzega

niepodzielona — lat. folia integrum; niem. unzerteilt, ganz; cz. list celistvý
całobrzega — lat. folia integerrimum, niem. ganzrandig; ang. margins entire; cz. list celokrajný
podzielenie blaszki lisciowej

pojedynczy całobrzegi

Ulmus laevis

blaszka liściowa niepodzielona o ząbkowanym brzegu

Frangula alnus (kruszyna pospolita)

liście niepodzielone, całobrzegie

Blaszka liściowa niepodzielona może być całobrzega lub o brzegu płytko powcinanym.

space

Jeśli wcięcia są głębokie to mamy doczynienia z blaszką podzieloną.

Głębsze podzielenie blaszki liściowej

Definicje głębokości wcięć -wrębnych, -klapowanych, i -dzielnych różnią się u różnych autorów. Np. są różnice pomiędzy wielkościami przyjętymi przez polskich autorów (np. [59s171], [56s19], klapowany wg rysunku w [3]) a tymi przyjętymi u Rothmalera [40s25] i w Květena ČR [71.1s140]. Odpowiednie głębokości wcięć -wrębnych, -klapowanych, u polskich autorów są niemal o klasę większe niż w „zagranicznych” definicjach tych pojęć i zbliżają się odpowiednio do -klapowanych i -dzielnych wg kryteriów przyjętych poza polską literaturą. Przykłady na rysunkach poniżej nawiązują do definicji z [40s25] i [71.1s140]; jak to wygląda wg autorów polskich zostało pokazne przy pomocy wewnętrznego mniej kontrastowego konturu.

blaszka liściowa podzielona, parzysto, nieparzysto

lat. folium divisum; niem. Spreitenabschnitten; cz. člěnený list
Blaszka liściowa podzielona ma wcięcia o różnej głębokości.

space

W zależności od głębokości wcięć wyróżniamy liście -wrębne, -klapowane, -dzielne, -sieczne

space

W przypadku kolejnego rzędu podziału (odcinki pierwszego rzędu kolejny raz podzielone) stosujemy określenia liczebnikowe: podwójnie, potrójnie, itd. np. podwójnie pierzastosieczny.

pierzasto- podzielone

lat. pinnati-; niem. fiederförmig, fiedrig; cz. pařeno-
podzielenie blaszki lisciowej

pierzasto –wrębny, –klapowany, –dzielny, –sieczny

Podzielone na łatki ustawione w dwóch rzędach po obu stronach żyłki głównej blaszki liściowej.

space

dłoniasto- (palczasto-) podzielone

lat. palmati-; niem. handförmig, fingerförmig; cz. dlanito-
podzielenie blaszki lisciowej

dłoniasto –wrębny, –klapowany, –dzielny, –sieczny

Podzielone wzdłuż linii promieniście rozchodzących się od podstawy blaszki liściowej.

space

-wrębny, dłoniastowrębny, pierzastowrębny

-wrębny — lat. folium lobatum; niem. gelappt, -lappig; cz. -laločný
dłoniastowrębny — lat. folium palmatilobatum; niem. handförmig gelappt, 3,5,7lappig; cz. dlanitolaločný
parzystowrębny — lat. folium pinnatilobatum; niem. fiederlappig; cz. pařenolaločný
Quercus robur (dąb szypułkowy)

liście pierzastowrębne XL

podzielenie blaszki lisciowej
podzielenie blaszki lisciowej
liście wrębne - o wcięciach głębokich na ok. 1/3 ([71.1s140], [40s25]; nie dalej jak do 1/2 wg. [59s171]) w kierunku żyłki głównej (przy podziale pierzastym) lub w kierunku nasady blaszki (przy podziale dłoniastym)

space

-klapowany, dloniastoklapowany, pierzastoklapowany

-klapowany — lat. folium fissum; niem. gespalten, -spaltig; cz. -klaný
dłoniastoklapowany — lat. folium palmatifidum; niem. handförmig gespalten, 3,5,7spaltig; cz. dlanitoklaný
pierzastoklapowany — lat. folium pinnatifidum; niem. fiederspaltig; cz. pařenoklaný
Acer pseudoplatanus

liście dłoniastoklapowane

podzielenie blaszki lisciowej
podzielenie blaszki lisciowej
liście klapowane - o rozcięciach do około połowy ([71.1s140], [40s25]; do 2/3 wg [59s171]) w kierunku żyłki głównej (przy podziale pierzastym) lub w kierunku nasady blaszki (przy podziale dłoniastym)

space

-dzielny, dloniastodzielny, pierzastodzielny

-dzielny — lat. folium partitum; niem. geteilt, -teilig; cz. -dílný
dłoniastodzielny — lat. folium palmatipartitum; niem. handförmig geteilt, 3,5,7teilig; cz. dlanitodílný
pierzastodzielny — lat. folium pinnatipartitum; niem fiederteilig; cz. pařenodílný
trójdzielny — folium tripartitum; cz. 3dílný
Taraxacum officinale

liść pierzastodzielny

podzielenie blaszki lisciowej
podzielenie blaszki lisciowej
Przyrostek -dzielne stosuje się dla liści o blaszce rozciętej do około 2/3 ([71.1s140], [40s25]; nie mniej jak 2/3 wg. [59s171]) i głębiej w kierunku żyłki głównej (przy podziale pierzastym) lub w kierunku nasady blaszki (przy podziale dłoniastym); poszczególne odcinki są jeszcze połączone ze sobą.

space

-sieczny, dłoniastosieczny, pierzastosieczny

-sieczny — lat. folium sectum; niem. geschnitten, -schnittig; cz. -sečný
dłoniastosieczny — lat. folium palmatisectum; niem. handförmig geschnitten, 3,5,7schnittig; cz. dlanitosečný
pierzastosieczny — lat. folium pinnatisectum; niem. fiederschnittig; cz. pařenosečný
Descurainia sophia

podwójnie pierzastosieczny

podzielenie blaszki lisciowej
podzielenie blaszki lisciowej
liście -sieczne - o rozcięciach dochodących prawie do żyłki głównej (przy podziale pierzastym) lub w kierunku nasady blaszki (przy podziale dłoniastym); poszczególne odcinki są niemal wolne;

odcinek, łatka, klapa

lat. segmentum; niem. Blattabschnitt, Abschnitte; ang. leaf segment; cz. úkrojek
łatka — lat. lobus; niem. Lappen; ang. lobe
klapa — lat. valva; cz. chlopeň
wcięcie — niem. Einschnitte
Odcinek, łatka, klapa to wydzielony przez wcięcie fragment blaszki liściowej lub innej stosunkowo płaskiej części rośliny. Stosunkowo płytkie wcięcia tworzą klapy lub łatki, przy głębszych wcięciach używamy bardziej ogólnego określenia odcinki. Np. owoc torebka otwierający się klapami.

space

Płytko powcinany brzeg blaszki liściowej

Na kształt brzegu blaszki może się składać kilka przebiegów o różnej amplitudzie lub okresie, mamy wtedy doczynienia np. z brzegiem podwójnie ząbkowanym, podwójnie karbowanym, itd.

piłkowany

lat. folium serratum; niem. gesägt; ang. serrate; cz. pilovitý
drobno piłkowany — cz. drobně pilovitý
brzeg blaszki lisciowej
brzeg blaszki lisciowej
brzeg blaszki lisciowej

drobno piłkowany

Płytko powcinany brzeg blaszki liściowej określamy jako piłkowany gdy zarówno "szczyt" jak i "dolina" wcięcia jest ostra, górna krawędź ząbka jest krótsza od dolnej a wierzchołek zwrócony ku szczytowi blaszki liściowej.

space

podwójnie piłkowany

podwójnie piłkowany — niem. doppelt gesägt; cz. dvojitě pilovitý
Filipendula ulmaria (wiązówka błotna)
brzeg blaszki lisciowej

podwójnie piłkowany

ząbkowany

lat. folium dentatum; niem. gezähnt; ang. toothed; cz. zubatý
podwójnie ząbkowany — niem. doppelt gezähnt
drobno ząbkowany — lat. folium denticulatum; niem. gezähnelt; cz. drobneě zubatý
brzeg blaszki lisciowej
Płytko powcinany brzeg blaszki liściowej określamy jako piłkowany gdy "szczyt" wcięcia jest ostry a "dolina" zaokrąglona, wierzchołek ząbka jest zwykle zwrócony ku wierzchołkowi blaszki liściowej.

karbowany

lat. folium crenatum; niem. gekerbt; ang. crenate; cz. vroubkovaný
podwójnie karbowany
brzeg blaszki lisciowej
Płytko powcinany brzeg blaszki liściowej określamy jako piłkowany gdy "szczyt" zaokrąglony a "dolina" wcięcia jest ostra.

falisty

lat. folium sinuatum; niem. gebuchtet; cz. hobotnatý
pofalowany — niem. geschweift, ausgeschweift
brzeg blaszki lisciowej
brzeg blaszki lisciowej
Płytko powcinany brzeg blaszki liściowej określamy jako falisty gdy zarówno "szczyt" jak i "dolina" wcięcia jest zaokrąglona.

kędzierzawy

lat. folium undulatum; niem. kraus; cz. kedeřavý
Silnie nieregularnie falisto powyginany do góry i do dołu.

pofałdowany

niem. wellig, gewellt
Słabo powyginany do góry i do dołu.

orzęsiony

niem. gefranst
brzeg blaszki lisciowej

Z bardzo długimi i cienkimi ząbkami.

kolczasty

W przypadku brzegu piłkowanego i ząbkowanego ostre końce mogą być wyciągnięte w kolce — określamy wtedy brzeg liścia jako kolczasty.

brzeg owłosiony

niem. gewimpert, bewimpert
brzeg blaszki lisciowej
Z krótkimi włoskami na brzegu blaszki liściowej.

lat. erosum

cz. vyhlodávaný
brzeg blaszki lisciowej
Brzeg nierówno i nieregularnie ząbkowany, ze szpiczastymi odcinkami i tępymi lub zaokrąglonymi wcięciami. [71.1s142]

lat. repandum

cz. vykrajowaný