atlas-roslin.pl

słownik niemiecko-polski

 

W słowniku ujęte są słowa odnoszące się do budowy roślin, stosowane w opisach i kluczach. W nawiasie podane są stosowane skróty danego słowa.
A · Ä · B · C · D · E · F · G · H · K · L · M · N · P · Q · R · S · T · U · V · W · Z ·
abgerundet — zaokrąglony
Abschnitte — odcinek
abstehend — odstający
Achäne — niełupka
Achsenbecher — hypancjum
Adventivwurzel — korzeń przybyszowy
Ährchenachse — osadka
Ähre — kłos
allmählich — stopniowo
anfangs — początkowo
Anthere — pylnik
Art — gatunek
aufrecht — wzniesiony (pęd)
aufsteigend — podnoszący się pęd
A · Ä · B · C · D · E · F · G · H · K · L · M · N · P · Q · R · S · T · U · V · W · Z ·
bespitzt — nasadzone ostrze
Blätt — liść
Blattabschnitt — odcinek
Blättchen — listek
Blattgrund — podstawa liścia
Blattspreite — blaszka liściowa
Blüte — kwiat
Blütenhülle — okwiat
Blütenstaub — ziarno pyłku
bogig aufsteigend — podnoszący się pęd
breit — szeroko
Büschel — pęczek
A · Ä · B · C · D · E · F · G · H · K · L · M · N · P · Q · R · S · T · U · V · W · Z ·
A · Ä · B · C · D · E · F · G · H · K · L · M · N · P · Q · R · S · T · U · V · W · Z ·
Deckblatt — przysadka
Deckspelze — plewka dolna
Dolden — baldach
Doldenrispe — podbaldach
doppelte — okwiat podwójny
Doppelwickel — dwuskrętek
Dorn — cierń
dreizählig — trójlistkowy
Drüsenhaar — gruczołowaty (włosek)
A · Ä · B · C · D · E · F · G · H · K · L · M · N · P · Q · R · S · T · U · V · W · Z ·
Ebenstrauß — podbaldach
eiförmig — jajowaty
eilanzettlich (pierwszy rys.) — lancetowaty
einfache — okwiat pojedynczy
Einschnitte (pl. wcięcie) — blaszka wcinana
einzeln — pojedynczy
elliptisch — eliptyczny
A · Ä · B · C · D · E · F · G · H · K · L · M · N · P · Q · R · S · T · U · V · W · Z ·
Fächel — wachlarzyk
fiederförmig — pierzasto-
fiederlappig — pierzastowrębny
Fiedern (u pierzastozłożonych) — listek
fiederschnittig — pierzastosieczny
fiederspaltig — pierzastoklapowany
fiederteilig — pierzastodzielny
fiedrig — pierzasto-
fingerförmig — dłoniasto-
A · Ä · B · C · D · E · F · G · H · K · L · M · N · P · Q · R · S · T · U · V · W · Z ·
ganzrandig — blaszka całobrzega
gefiedert — pierzastozłożony
gefingert — dłoniastozłożony
gelappt — -wrębny
geschnäbelt — dzióbkowaty
geschnitten — -sieczny
gespalten — -klapowany
geteilt — -dzielny
gewöhnlich — zazwyczaj
Granne — ość
Grasährchen — kłosek
Griffel — szyjka słupka
A · Ä · B · C · D · E · F · G · H · K · L · M · N · P · Q · R · S · T · U · V · W · Z ·
Haar — włosek
handförmig — dłoniasto-
handförmig gelappt — dłoniastowrębny
handförmig geschnitten — dłoniastosieczny
handförmig gespalten — dłoniastoklapowany
handförmig geteilt — dłoniastodzielny
herablaufend — zbiegający
Hochblätter — podsadka
Hüllblätter — podsadka
A · Ä · B · C · D · E · F · G · H · K · L · M · N · P · Q · R · S · T · U · V · W · Z ·
Kapsel — torebka
Kapseldeckel — wieczko
Kätzchen — kotka
Kelch — kielich
kleinspitzig — nasadzone ostrze
Knaüel — kłębik
Knoten — węzeł
Kolben — kolba
Kopf — główka
Kopfboden — osadnik
Köpfchen — główka
Korb — koszyczek
Körbchen — koszyczek
kreisrund — okrągły
Krone — korona
kurz — krótko
A · Ä · B · C · D · E · F · G · H · K · L · M · N · P · Q · R · S · T · U · V · W · Z ·
länglich — podługowaty
lanzettlich (drugi rys.) — lancetowaty
Lappen — łatka
A · Ä · B · C · D · E · F · G · H · K · L · M · N · P · Q · R · S · T · U · V · W · Z ·
mit augesetzter Spitze — nasadzone ostrze
Mittelrippe — osadka liścia
A · Ä · B · C · D · E · F · G · H · K · L · M · N · P · Q · R · S · T · U · V · W · Z ·
Narbe — znamię słupka
Nebenblätter — przylistki
niederliegend (Triebe) — rozesłany (pęd)
A · Ä · B · C · D · E · F · G · H · K · L · M · N · P · Q · R · S · T · U · V · W · Z ·
paarig gefiederte — parzysto pierzastozłożony
Perianth — okwiat
Perigon — okwiat
Perigonblatt — listek okwiatu
Petalen — płatki korony
Pfehlwurzel — korzeń palowy
pleiochasium — wierzchotka wieloramienna
Pollen — ziarno pyłku
Pollensäck — komora pyłkowa
A · Ä · B · C · D · E · F · G · H · K · L · M · N · P · Q · R · S · T · U · V · W · Z ·
quer — poprzeczny
A · Ä · B · C · D · E · F · G · H · K · L · M · N · P · Q · R · S · T · U · V · W · Z ·
Ranke — wąs czepny
rechtwinklig — kąt prosty
Rhizom — kłącze
Rispe — wiecha
rundlisch — okrągławy
A · Ä · B · C · D · E · F · G · H · K · L · M · N · P · Q · R · S · T · U · V · W · Z ·
Scheindolde — baldach pozorny
Scheinquirl — okółek pozorny
Schirmrispe — podbaldach
Schirmtraube — baldachogrono
Schlundschuppen — osklepka
schmal — wąsko
Schnabel — dzióbek
schnittig — dłoniastosieczny
Schraubel — wierzchotka śrubowa
Schuppe — łuska
seiten — boczny
Sepalen — działki
spatelförmig — łopatkowate
spatelig — łopatkowate
spezifischen Epitheton — epitet gatunku
Spindel — osadka liścia
Spirre — rozrzutka
Spreitenabschnitten — blaszka podzielona
Spreublätter — plewinka
Sproßdorn — cierń
Stachel — kolec
staminodium — prątniczki
Staubbeutel — pylnik
Staubbeutelhälften — worek pyłkowy
Stengel — łodyga
Stipeln — przylistki
stumpf — tępy
A · Ä · B · C · D · E · F · G · H · K · L · M · N · P · Q · R · S · T · U · V · W · Z ·
Thyrse — tyrs
Traube — grono
Trichterrispe — rozrzutka
A · Ä · B · C · D · E · F · G · H · K · L · M · N · P · Q · R · S · T · U · V · W · Z ·
unpaarig gefiederte — nieparzysto pierzastozłożony
untere Hüllspelze — plewa dolna
unzerteilt — blaszka niepodzielona
A · Ä · B · C · D · E · F · G · H · K · L · M · N · P · Q · R · S · T · U · V · W · Z ·
verkehrteiförmig — odwrotniejajowaty
verkehrteilanzettlich — odwrotnielancetowaty
Vorblatt — podkwiatek
Vorn — przód
Vorspelze — plewka górna
A · Ä · B · C · D · E · F · G · H · K · L · M · N · P · Q · R · S · T · U · V · W · Z ·
Wickel — skrętek
Wurzel — korzeń
Wurzelstock — kłącze
A · Ä · B · C · D · E · F · G · H · K · L · M · N · P · Q · R · S · T · U · V · W · Z ·
zählig — siedmiolistkowy
zähling — krotność
Zapfen — szyszka
zungerförmig — językowaty
zusammengesetztes Blatt — liść złożony
Zyme — wierzchotka
zymöse Blütenstand — kwiatostan wierzchotkowy
A · Ä · B · C · D · E · F · G · H · K · L · M · N · P · Q · R · S · T · U · V · W · Z ·

A

Achse — oś

space

Ährchen — kłosek

space

ährenförmig — kłosokształtny

space

allmählich — stopniowo

Aufblühfolge — porządek (kolejność) zakwitania

space

space

space

space

B

Balgfrucht — mieszek

space

Bart — bródka

space

bemehlt — omączony

space

bespitzt — tępe z nasadzonym ostrzem (zakończenie blaszki liściowej)

bewimpert — owłosiony brzeg liścia

space

space

space

space

space

space

space

space

space

space

space

space

space

space

space

space

space

D

Deckblatt — przysadka · Deckelkapsein — puszka Deckspelze — plewka dolna

space

deltoid — jajowatorombowaty

space

diklin — kwiat jednopłciowy

space

Dolde — baldach · Döldshen — baldaszek · Doldenrispe — podbaldach

Doldenrispe — podbaldach

space

space

space

space

space

space

space

space

E

eiformig — jajowaty

space

eiförmig — jajowaty

space

eilanzettlich — lancetowaty

space

einhäusig — jednopienny

einjähring — roślina rocznaroślina jednoroczna

space

space

space

space

space

space

F

-fächrig — w złożeniach: -komorowy np. słupek trójkomorowy

space

fiederartig — pierzasty

space

fiederlappig — pierzastowrębny

space

fiederspaltig — pierzastoklapowanyy

fiederteilig — pierzastodzielny

space

space

space

space

space

space

space

space

space

space

space

space

space

space

space

space

space

G

gabelförmig — widlasty

space

gebuchtet — falisty

space

ganzrandig — całobrzega

space

gefingert — dłoniastozłożony

geflügelt — oskrzydlony

space

space

space

space

space

space

space

space

space

space

space

space

space

space

space

space

space

space

space

space

space

space

space

space

space

space

space

space

space

space

space

space

space

H

Haar — włosek

space

haarspitzig — włosowate zakończenie (liścia)

space

halbzylindrisch — półwałeczkowaty

space

handartig — dłoniasty

handformig — dłoniasto-

space

space

space

space

space

space

space

space

space

space

space

space

space

space

space

space

space

space

space

I

immergrün — zimozielony

space

Involukrum — okrywa

K

kahl — nagi

space

kammförmig — grzebieniasty

space

kapuzenförmig — kapturkowate zakończenie blaszki liściowej

space

Karyopse — ziarniak

Kätzchen — kotka

space

space

space

space

space

space

space

space

space

space

space

space

space

space

space

space

space

space

space

space

space

L

Langtrieb — długopęd

space

Leitbündel — wiązka sitowo-naczyniowa

space

(3,5,7)-lappig — -wrębny

space

lineal — równowąski

linealisch — równowąski

space

space

space

space

space

M

männlich — kwiat męski, kwiat pręcikowy

space

mehrjährig — roślina kilkuletnia

space

mit aufgesetzter Spitze — tępe z nasadzonym ostrzem (zakończenie blaszki liściowej)

space

mittlere — średni, środkowy, centralny

Mittel- — średni, środkowy, centralny

space

space

space

space

N

nadelförmig; — szpilkowaty, igiełkowaty

space

Nährgewebe — bielmo

space

neben- — w złożeniach: boczny, brzeżny

space

Nebenkorone — przykoronek

Nebenperigon — przykoronek

space

space

space

space

space

space

space

O

ober- — w złożeniach górny · oberständig (FrKn) — słupek górny

space

offen — otwarty

space

Öhrchen — uszka, ostrogi

space

Ölkörpe — elajosom

Ovar — zalążnia

P

paarig gefiederte — parzysto pierzastozłożony

space

Parallelnervatur — nerwacja równoległa

space

Perianth — okwiat

space

Perigonblatt (PerigonBl) — listek okwiatu

Perikarp — owocnia

space

space

space

space

space

space

space

space

space

space

Q

Querschnitt — przekrój poprzeczny

space

quirlig — okółkowe

R

radförmig (Krone) — korona kółkowa

space

Ranke — wąs czepny

space

rautenförmig — rombowaty

space

Rhizoma — kłącze

rhombisch — rombowaty

space

space

space

space

space

space

space

space

space

S

Samenanlage — zalążek

space

Samenmantel — osnówka

space

Sammelfrucht — owoc zbiorowy

space

Scheindolde — baldach pozorny

Scheinfrucht — owoc pozorny

space

space

space

space

space

space

space

space

space

space

space

space

space

space

space

space

space

space

space

space

space

space

space

space

space

space

space

space

space

space

space

space

space

space

space

space

space

space

space

space

space

space

space

space

space

space

space

space

space

space

space

space

space

space

space

space

space

space

space

space

space

space

space

space

space

space

space

space

space

space

space

space

space

T

(3,5,7)-teilig — -dzielny

space

testa — łupina

space

tief — głębokie, dalekie

space

Traube — grono

trichterförmig — lejkowaty

space

space

space

space

space

U

uberwiegend — przeważnie
ungestielt — siedzący (kwiat, liść), bezogonkowy (liść)
unpaarig gefiederte — nieparzysto pierzastozlozony
unscheinbar — niepozorny, niepokaźny
unter- — w złożeniach: dolny
unterbrochen gefiedert — przerywanopierzasty
unterständig — kwiat dolny
unzerteilt — niepodzielona (blaszka liściowa)

V

vegetativ — wegetatywny

space

verkehrtdeltoid — odwrotnie jajowatorombowaty

space

verkehrtherzförmig — odwrotniesercowaty

space

verzweigt — rozgałęziony

vivipar — żyworodny

space

W

weiblich — kwiat żeński

space

wechselständig — naprzemianległy ≡ skrętoległy

space

wellig — pofałdowany

space

Wimpern — rzęski,

windend — wijący się

space

space

space

space

space

space

space

space

Z

N-zähling — N-krotny (np. okwiat)

space

-zeilig — z liniami, np. 2-zeilig; np. w typografii dwuwierszowy

space

zottig gewimpert — filcowato owłosiony

space

Zungeblüte — kwiat języczkowy

zusammengesetztes Blatt — liść złożony

space

space

space

space

space

space

space

space

space

space

space

space