atlas-roslin.pl

słownik niemiecko-polski

 

W słowniku ujęte są słowa odnoszące się do budowy roślin, stosowane w opisach i kluczach. W nawiasie podane są stosowane skróty danego słowa.
5 · 7 · A · Ä · A · B · D · E · F · G · H · I · K · L · M · N · O · Ö · P · Q · R · S · T · U · V · W · Z
· 5-zählig  ⟶ pięciolistkowy / liście złożone /
5 · 7 · A · Ä · A · B · D · E · F · G · H · I · K · L · M · N · O · Ö · P · Q · R · S · T · U · V · W · Z
· 7-zählig  ⟶ siedmiolistkowy / liście złożone /
5 · 7 · A · Ä · A · B · D · E · F · G · H · I · K · L · M · N · O · Ö · P · Q · R · S · T · U · V · W · Z
· abgerundet  ⟶ zaokrąglony / kształty wierzchołka organów płaskich (liścia i innych) /
· abgerundet  ⟶ zaokrąglona / kształty nasady organów płaskich (liścia i innych) /
· abstehend  ⟶ ukośny / kierunki, położenie względem ziemi /
· Achse  ⟶ oś (rośliny) / łodyga, pęd /
5 · 7 · A · Ä · A · B · D · E · F · G · H · I · K · L · M · N · O · Ö · P · Q · R · S · T · U · V · W · Z
· Ährchenachse  ⟶ osadka / kwiat traw /
· Ähre  ⟶ kłos / kwiatostany groniaste proste /
5 · 7 · A · Ä · A · B · D · E · F · G · H · I · K · L · M · N · O · Ö · P · Q · R · S · T · U · V · W · Z
· Art  ⟶ gatunek / co to jest systematyka, nomenklatura botaniczna /
· Ast  ⟶ konary / drzewa i krzewy /
· aufrecht  ⟶ wzniesiony / kierunki, położenie względem ziemi /
· aufsteigend, bogig aufsteigend  ⟶ podnoszący się / kierunki, położenie względem ziemi /
· aufsteigend, aufstrebend  ⟶ pokładający się / kierunki, położenie względem ziemi /
· ausgerandet  ⟶ wycięty / kształty wierzchołka organów płaskich (liścia i innych) /
· Ausläufer  ⟶ rozłogi / modyfikacje pędu /
5 · 7 · A · Ä · A · B · D · E · F · G · H · I · K · L · M · N · O · Ö · P · Q · R · S · T · U · V · W · Z
· bandförmig  ⟶ taśmowaty / kształty płaskie (liści i innych części) /
· Basis herzförmig  ⟶ sercowata (nasada) / kształty nasady organów płaskich (liścia i innych) /
· Basis pfellförmig  ⟶ strzałkowata (nasada) / kształty nasady organów płaskich (liścia i innych) /
· Basis spießförmig  ⟶ oszczepowata / kształty nasady organów płaskich (liścia i innych) /
· Basis verschmälert  ⟶ wyciągnięta (nasada) / kształty nasady organów płaskich (liścia i innych) /
· Behaarung  ⟶ pokrycie / powierzchnia /
· bemehlt  ⟶ omączony / nie włoski /
· bereift  ⟶ oszroniony / powierzchnia /
· bestäubt  ⟶ oprószony / nie włoski /
· Blätt  ⟶ liść / liść /
· Blattabschnitt, Abschnitt  ⟶ odcinek [segment] / rodzaje podziałów blaszki /
· Blattspreite einschnitte  ⟶ blaszka wcinana / kształt brzegu organów płaskich (np. liści) /
· Blüte  ⟶ kwiat / kwiat /
· borstenförmig, borstlich [2D]  ⟶ szczecinowaty / kształty płaskie (liści i innych części) /
· Büschel  ⟶ pęczek / kwiatostany wierzchotkowe /
5 · 7 · A · Ä · A · B · D · E · F · G · H · I · K · L · M · N · O · Ö · P · Q · R · S · T · U · V · W · Z
· Deckblatt  ⟶ przysadka / kwiatostan /
· Deckelkapsein, Kapsel [mech]  ⟶ puszka / budowa mchów i mszaków /
· deltoid  ⟶ jajowatorombowaty / kształty płaskie (liści i innych części) /
· der Wegränd  ⟶ pobocze drogi / siedliska, zbiorowiska /
· dichasium  ⟶ wierzchotka dwuramienna / kwiatostany wierzchotkowe /
· die Weide  ⟶ pastwisko / siedliska, zbiorowiska /
· die Wiese  ⟶ łąka / siedliska, zbiorowiska /
· Döldshen  ⟶ baldaszek / kwiatostany groniaste proste /
· Dolden  ⟶ baldach / kwiatostany groniaste proste /
· doppelt gesägt  ⟶ podwójnie piłkowany / kształt brzegu organów płaskich (np. liści) /
· doppelt gezähnt  ⟶ podwójnieząbkowany / kształt brzegu organów płaskich (np. liści) /
· Doppelwickel  ⟶ dwuskrętek / kwiatostany wierzchotkowe /
· Dorn, Sproßdorn  ⟶ cierń / modyfikacje pędu /
· Dornen  ⟶ kolczasty / emergencje, kolce /
· dornspitzig  ⟶ kolczaste / kształt brzegu organów płaskich (np. liści) /
· dreieckig  ⟶ trójkątny / kształty płaskie (liści i innych części) /
· dreizählig  ⟶ trójlistkowy / liście złożone /
5 · 7 · A · Ä · A · B · D · E · F · G · H · I · K · L · M · N · O · Ö · P · Q · R · S · T · U · V · W · Z
· eiförmig  ⟶ jajowaty / kształty płaskie (liści i innych części) /
· eiförmig-lanzettlich  ⟶ jajowatolancetowaty / kształty płaskie (liści i innych części) /
· einjähring  ⟶ rośliny jednoroczne / formy życiowe roślin /
· Einschnitt  ⟶ wcięcie [drobne] / rodzaje podziałów blaszki /
· elliptisch  ⟶ eliptyczny / kształty płaskie (liści i innych części) /
· embryo  ⟶ zarodek / nasienie /
5 · 7 · A · Ä · A · B · D · E · F · G · H · I · K · L · M · N · O · Ö · P · Q · R · S · T · U · V · W · Z
· Fächel  ⟶ wachlarzyk / kwiatostany wierzchotkowe /
· fiederförmig, fiedrig  ⟶ pierzasto- / rodzaje podziałów blaszki /
· fiederlappig  ⟶ pierzastowrębny / rodzaje podziałów blaszki /
· fiederschnittig  ⟶ pierzastosieczny / rodzaje podziałów blaszki /
· fiederspaltig  ⟶ pierzastoklapowany / rodzaje podziałów blaszki /
· fiederteilig  ⟶ pierzastodzielny / rodzaje podziałów blaszki /
· filzig  ⟶ kutnerowaty / owłosienie /
· flockig  ⟶ kłaczkowaty / owłosienie /
· Frucht  ⟶ owoc / owoc /
5 · 7 · A · Ä · A · B · D · E · F · G · H · I · K · L · M · N · O · Ö · P · Q · R · S · T · U · V · W · Z
· gabelförmig, gabelig  ⟶ widlaste (rozgałęzienia) / rozgałęzienia, rozgałęzianie się /
· ganzrandig  ⟶ całobrzegi / kształt brzegu organów płaskich (np. liści) /
· gebuchtet, wellig  ⟶ falisty / kształt brzegu organów płaskich (np. liści) /
· gefiedert  ⟶ pierzastozłożony / liście złożone /
· gefingert  ⟶ dłoniastozłożony / liście złożone /
· gegenständig  ⟶ naprzeciwległy / ulistnienie, filotaksia /
· gekarbt  ⟶ karbowany / kształt brzegu organów płaskich (np. liści) /
· -gelappt, -lappig  ⟶ wrębny / rodzaje podziałów blaszki /
· gesägt  ⟶ piłkowany / kształt brzegu organów płaskich (np. liści) /
· geschnäbelt  ⟶ dzióbkowaty / budowa mchów i mszaków /
· -geschnitten, -schnittig  ⟶ sieczny / rodzaje podziałów blaszki /
· -gespalten, -spaltig  ⟶ klapowany / rodzaje podziałów blaszki /
· gestutzt  ⟶ ucięty / kształty wierzchołka organów płaskich (liścia i innych) /
· gestutzt [Basis]  ⟶ ucięta / kształty nasady organów płaskich (liścia i innych) /
· -geteilt, -teilig  ⟶ dzielny / rodzaje podziałów blaszki /
· gezähnelt  ⟶ drobnoząbkowany / kształt brzegu organów płaskich (np. liści) /
· gezähnt  ⟶ ząbkowany / kształt brzegu organów płaskich (np. liści) /
· Granne  ⟶ ość / kwiat traw /
· Grasährchen  ⟶ kłosek / kwiat traw /
· Grund  ⟶ nasada / strony, położenie /
· grundständig  ⟶ liść odziomkowy / ulistnienie, filotaksia /
5 · 7 · A · Ä · A · B · D · E · F · G · H · I · K · L · M · N · O · Ö · P · Q · R · S · T · U · V · W · Z
· Haar  ⟶ włosek / włoski /
· haarspitzig  ⟶ włosowate zakończenie / kształty wierzchołka organów płaskich (liścia i innych) /
· hängend  ⟶ zwieszony / kierunki, położenie względem ziemi /
· Halm  ⟶ źdźbło / źdźbło /
· handförmig, fingerförmig  ⟶ dłoniasto- / rodzaje podziałów blaszki /
· herablaufend  ⟶ zbiegająca / kształty nasady organów płaskich (liścia i innych) /
· herzförmig (Blattspreiten)  ⟶ sercowaty (liść) / kształty płaskie (liści i innych części) /
· Hüllchen  ⟶ pokrywki / Apiaceae (selerowate) /
· Hülle  ⟶ pokrywy / Apiaceae (selerowate) /
5 · 7 · A · Ä · A · B · D · E · F · G · H · I · K · L · M · N · O · Ö · P · Q · R · S · T · U · V · W · Z
· immergrün  ⟶ zimozielone / zimozielone krzewy i drzewa /
· Involukrum  ⟶ okrywa / kwiatostan /
5 · 7 · A · Ä · A · B · D · E · F · G · H · I · K · L · M · N · O · Ö · P · Q · R · S · T · U · V · W · Z
· Kätzchen  ⟶ kotka / kwiatostany groniaste proste /
· kahl  ⟶ nagi / powierzchnia /
· kammförmig  ⟶ grzebieniasty / kształty płaskie (liści i innych części) /
· Kapseldeckel  ⟶ wieczko / budowa mchów i mszaków /
· kapuzenförmig  ⟶ kapturkowate / kształty wierzchołka organów płaskich (liścia i innych) /
· keilförmig  ⟶ klinowaty / kształty płaskie (liści i innych części) /
· Kelch  ⟶ kielich / kwiat /
· kellig, kellförmig  ⟶ klinowata (nasada) / kształty nasady organów płaskich (liścia i innych) /
· kletternd, klimmend  ⟶ pnącze / formy życiowe roślin /
· Knaüel  ⟶ kłębik / kwiatostany wierzchotkowe /
· Knospe  ⟶ pąk / pąk, pąki /
· Knoten  ⟶ kolanko / źdźbło /
· Knoten, Nodus  ⟶ węzeł / ulistnienie, filotaksia /
· Kolben  ⟶ kolba / kwiatostany groniaste proste /
· Kopf, Köpfchen  ⟶ główka / kwiatostany groniaste proste /
· Kopfboden  ⟶ osadnik / kwiatostany groniaste proste /
· Korb, Körbchen  ⟶ koszyczek / kwiatostany groniaste proste /
· Kraut  ⟶ roślina zielna / formy życiowe roślin /
· kreisrund  ⟶ okrągły / kształty płaskie (liści i innych części) /
· kriechend  ⟶ płożący się / kierunki, położenie względem ziemi /
· Krone  ⟶ korona / kwiat /
· Kurztrieb  ⟶ krótkopęd / łodyga, pęd /
5 · 7 · A · Ä · A · B · D · E · F · G · H · I · K · L · M · N · O · Ö · P · Q · R · S · T · U · V · W · Z
· länglich  ⟶ podługowaty / kształty płaskie (liści i innych części) /
· Langtrieb  ⟶ długopęd / łodyga, pęd /
· lanzettlich (drugi rys.), eilanzettlich (pierwszy rys.)  ⟶ lancetowaty / kształty płaskie (liści i innych części) /
· Lappen  ⟶ klapa / rodzaje podziałów blaszki /
· liegend, niedergestreckt, niederliegend  ⟶ rozesłany / kierunki, położenie względem ziemi /
· lineal, linealisch  ⟶ równowąski / kształty płaskie (liści i innych części) /
· lyrate, leierförmig  ⟶ lirowaty / kształty płaskie (liści i innych części) /
5 · 7 · A · Ä · A · B · D · E · F · G · H · I · K · L · M · N · O · Ö · P · Q · R · S · T · U · V · W · Z
· mit augesetzter Spitze, bespitzt, kleinspitzig  ⟶ nasadzone ostrze / kształty wierzchołka organów płaskich (liścia i innych) /
· monochasium  ⟶ wierzchotka jednoramienna / kwiatostany wierzchotkowe /
· moor  ⟶ bagno / mokradła /
5 · 7 · A · Ä · A · B · D · E · F · G · H · I · K · L · M · N · O · Ö · P · Q · R · S · T · U · V · W · Z
· nadelförmig  ⟶ igiełkowaty / kształty płaskie (liści i innych części) /
· Nervatur  ⟶ użyłkowanie / użyłkowanie (nerwacja) blaszki liściowej /
· nickend  ⟶ zwisły / kierunki, położenie względem ziemi /
· nierenförmig  ⟶ nerkowaty (liść) / kształty płaskie (liści i innych części) /
· Nuß  ⟶ orzech / owoc /
5 · 7 · A · Ä · A · B · D · E · F · G · H · I · K · L · M · N · O · Ö · P · Q · R · S · T · U · V · W · Z
5 · 7 · A · Ä · A · B · D · E · F · G · H · I · K · L · M · N · O · Ö · P · Q · R · S · T · U · V · W · Z
· Öhrchen  ⟶ uszka / liście u traw /
5 · 7 · A · Ä · A · B · D · E · F · G · H · I · K · L · M · N · O · Ö · P · Q · R · S · T · U · V · W · Z
· Papillen  ⟶ papilla / nie włoski /
· papillos  ⟶ z papillami / nie włoski /
· Passanten  ⟶ efemerofity / flora i jej składniki /
· pfeilförmig  ⟶ strzałkowaty (liść) / kształty płaskie (liści i innych części) /
· pfriemlich  ⟶ szydlasty / kształty płaskie (liści i innych części) /
· pleiochasium  ⟶ wierzchotka wieloramienna / kwiatostany wierzchotkowe /
5 · 7 · A · Ä · A · B · D · E · F · G · H · I · K · L · M · N · O · Ö · P · Q · R · S · T · U · V · W · Z
· Quirle, Wirtel  ⟶ okółek / ulistnienie, filotaksia /
5 · 7 · A · Ä · A · B · D · E · F · G · H · I · K · L · M · N · O · Ö · P · Q · R · S · T · U · V · W · Z
· Ranke  ⟶ wąs czepny / liście złożone /
· Rhizom, Wurzelstock  ⟶ kłącze / modyfikacje pędu /
· rhombisch, rautenförmig  ⟶ rombowaty / kształty płaskie (liści i innych części) /
· Rippe  ⟶ żebro / budowa mchów i mszaków /
· Rispe  ⟶ wiecha / kwiatostany wiechowate i złożone /
· Rosette  ⟶ różyczka liściowa / ulistnienie, filotaksia /
· rundlisch  ⟶ okrągławy / kształty płaskie (liści i innych części) /
5 · 7 · A · Ä · A · B · D · E · F · G · H · I · K · L · M · N · O · Ö · P · Q · R · S · T · U · V · W · Z
· Scheindolde  ⟶ baldach pozorny / kwiatostany wierzchotkowe /
· Scheinquirl  ⟶ nibyokółek kwiatowy / kwiatostany wierzchotkowe /
· schildförmig  ⟶ tarczowaty (liść) / kształty płaskie (liści i innych części) /
· Schirmrispe, Ebenstrauß, Doldenrispe  ⟶ podbaldach / kwiatostany wiechowate i złożone /
· Schirmtraube  ⟶ baldachogrono / kwiatostany groniaste proste /
· schlef (Basis)  ⟶ skośna (nasada) / kształty nasady organów płaskich (liścia i innych) /
· Schnabel [mech]  ⟶ dzióbek / budowa mchów i mszaków /
· Schraubel  ⟶ wierzchotka śrubowa / kwiatostany wierzchotkowe /
· schrotsägeförmig  ⟶ piłowaty / kształty płaskie (liści i innych części) /
· Schuppe  ⟶ łuska / liść /
· Sichel  ⟶ sierpik / kwiatostany wierzchotkowe /
· spatelförmig, spatelig  ⟶ łopatkowate / kształty płaskie (liści i innych części) /
· spezifischen Epitheton  ⟶ epitet gatunku / co to jest systematyka, nomenklatura botaniczna /
· spießförmig  ⟶ oszczepowaty / kształty płaskie (liści i innych części) /
· spitz [wierzchołek]  ⟶ ostry / kształty wierzchołka organów płaskich (liścia i innych) /
· Spreitenabschnitten  ⟶ blaszka podzielona / rodzaje podziałów blaszki /
· Spreublätter  ⟶ plewinka / kwiatostany groniaste proste /
· Spross, Trieb  ⟶ pęd / łodyga, pęd /
· Sproßknolle  ⟶ bulwa / modyfikacje pędu /
· Stacheln  ⟶ kolec / emergencje, kolce /
· Stachelspitze  ⟶ kończyk / kształty wierzchołka organów płaskich (liścia i innych) /
· stachelspitzig  ⟶ tępy z kończykiem / kształty wierzchołka organów płaskich (liścia i innych) /
· Stängel  ⟶ łodyga zielna / łodyga, pęd /
· Stamm  ⟶ pień / drzewa i krzewy /
· Staude  ⟶ bylina / formy życiowe roślin /
· Stengelglieder  ⟶ międzywęźle / ulistnienie, filotaksia /
· sterilen  ⟶ płonny / łodyga, pęd /
· Strauch  ⟶ krzew / formy życiowe roślin /
· stumpf [Basis]  ⟶ tępa / kształty nasady organów płaskich (liścia i innych) /
· stumpf [Spitze]  ⟶ tępy / kształty wierzchołka organów płaskich (liścia i innych) /
· sympodium  ⟶ sympodialne / rozgałęzienia, rozgałęzianie się /
5 · 7 · A · Ä · A · B · D · E · F · G · H · I · K · L · M · N · O · Ö · P · Q · R · S · T · U · V · W · Z
· Thyrse  ⟶ tyrs / kwiatostany wiechowate i złożone /
· Traube  ⟶ grono / kwiatostany groniaste proste /
· Trichterrispe, Spirre  ⟶ rozrzutka / kwiatostany wiechowate i złożone /
· Tute  ⟶ gatka / liść /
5 · 7 · A · Ä · A · B · D · E · F · G · H · I · K · L · M · N · O · Ö · P · Q · R · S · T · U · V · W · Z
5 · 7 · A · Ä · A · B · D · E · F · G · H · I · K · L · M · N · O · Ö · P · Q · R · S · T · U · V · W · Z
· verkehrt-  ⟶ odwrotnie- / kształty płaskie (liści i innych części) /
· verkehrtdeltoid  ⟶ odwrotniejajowatorombowaty / kształty płaskie (liści i innych części) /
· verkehrteiförmig  ⟶ odwrotniejajowaty / kształty płaskie (liści i innych części) /
· verkehrteilanzettlich  ⟶ odwrotnielancetowaty / kształty płaskie (liści i innych części) /
· verkehrtherzförmig  ⟶ odwrotniesercowaty / kształty płaskie (liści i innych części) /
· Vorblatt  ⟶ podkwiatek / kwiatostan /
5 · 7 · A · Ä · A · B · D · E · F · G · H · I · K · L · M · N · O · Ö · P · Q · R · S · T · U · V · W · Z
· warzig  ⟶ brodawkowaty / nie włoski /
· Wickel  ⟶ skrętek / kwiatostany wierzchotkowe /
· wirtelig  ⟶ okółkowe (ulistnienie) / ulistnienie, filotaksia /
· Wurzel  ⟶ korzeń / korzeń /
· Wurzelknolle  ⟶ bulwa korzeniowa / modyfikacje pędu /
5 · 7 · A · Ä · A · B · D · E · F · G · H · I · K · L · M · N · O · Ö · P · Q · R · S · T · U · V · W · Z
· Zapfen  ⟶ szyszka / kwiatostany groniaste proste /
· zugespitzt  ⟶ zaostrzony / kształty wierzchołka organów płaskich (liścia i innych) /
· zungerförmig  ⟶ językowaty / kształty płaskie (liści i innych części) /
· Zweig  ⟶ gałęzie / drzewa i krzewy /
· Zweig  ⟶ gałązka / drzewa i krzewy /
· zweijährig  ⟶ rośliny dwuletnie / formy życiowe roślin /
· Zwergstrauch  ⟶ półkrzew / formy życiowe roślin /
· Zwergstrauch  ⟶ podkrzew / formy życiowe roślin /
· Zwiebel  ⟶ cebula / modyfikacje pędu /
· Zyme  ⟶ wierzchotka / kwiatostany wierzchotkowe /
5 · 7 · A · Ä · A · B · D · E · F · G · H · I · K · L · M · N · O · Ö · P · Q · R · S · T · U · V · W · Z
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji