atlas-roslin.pl

rodzaje podziałów blaszki

lat. folium divisum; niem. Spreitenabschnitten; cz. člěnený list

blaszka liściowa podzielona, parzysto, nieparzysto

blaszka podzielona

main::STDOUT
Definicje głębokości wcięć -wrębnych, -klapowanych, i -dzielnych różnią się u różnych autorów. Np. są różnice pomiędzy wielkościami przyjętymi przez polskich autorów (np. [59s171], [56s19], klapowany wg rysunku w [3]) a tymi przyjętymi u Rothmalera [40s25] i w Květena ČR [71.1s140]. Odpowiednie głębokości wcięć -wrębnych, -klapowanych, u polskich autorów są niemal o klasę większe niż w „zagranicznych” definicjach tych pojęć i zbliżają się odpowiednio do -klapowanych i -dzielnych wg kryteriów przyjętych poza polską literaturą. Przykłady na rysunkach poniżej nawiązują do definicji z [40s25] i [71.1s140]; jak to wygląda wg autorów polskich zostało pokazne przy pomocy wewnętrznego mniej kontrastowego konturu.
Blaszka liściowa podzielona ma wcięcia o różnej głębokości, przekraczające 1/5 – 1/3 połowy szerokości blaszki (przy wcięciach pierzastych) lub 1/5 – 1/3 długości blaszki (przy wcięciach dłoniastych); jeśli wcięcia są płytsze to mamy do czynienia z blaszką niepodzieloną o brzegu wcinanym (ząbkowany, karbowanym itd.).

space

W zależności od głębokości wcięć wyróżniamy liście -wrębne, -klapowane, -dzielne, -sieczne

space

W przypadku kolejnego rzędu podziału (odcinki pierwszego rzędu kolejny raz podzielone) stosujemy określenia liczebnikowe: podwójnie, potrójnie itd. np. podwójnie pierzastosieczny.

rodzaje podziału blaszki

lat. pinnati-; niem. fiederförmig, fiedrig; cz. pařeno-

pierzasto- podzielone

pierzasto-

main::STDOUT
podzielenie blaszki lisciowej
pierzasto –wrębny, –klapowany, –dzielny, –sieczny
Podzielone na łatki ustawione w dwóch rzędach po obu stronach żyłki głównej blaszki liściowej.

space

lat. palmati-; niem. handförmig, fingerförmig; cz. dlanito-

dłoniasto- (palczasto-) podzielone

dłoniasto-

main::STDOUT
podzielenie blaszki lisciowej
dłoniasto –wrębny, –klapowany, –dzielny, –sieczny
Podzielone wzdłuż linii promieniście rozchodzących się od podstawy blaszki liściowej.

space

lat. folium palmatilobatum; niem. handförmig gelappt, 3,5,7-lappig; cz. dlanitolaločný
lat. folium pinnatilobatum; niem. fiederlappig; cz. pařenolaločný
lat. folium lobatum; niem. gelappt, -lappig; cz. -laločný

-wrębny, dłoniastowrębny, pierzastowrębny

dłoniastowrębny

main::STDOUT

pierzastowrębny

main::STDOUT

-wrębny

main::STDOUT
Quercus robur (dąb szypułkowy)
XL
liście pierzastowrębne
podzielenie blaszki lisciowej
podzielenie blaszki lisciowej
liście wrębne - o wcięciach głębokich na ok. 1/3 ([71.1s140], [40s25]; nie dalej jak do 1/2 wg. [59s171]) w kierunku żyłki głównej (przy podziale pierzastym) lub w kierunku nasady blaszki (przy podziale dłoniastym)

space

lat. folium palmatifidum; niem. handförmig gespalten, 3,5,7-spaltig; cz. dlanitoklaný
lat. folium fissum; niem. gespalten, -spaltig; cz. -klaný; ros. -лопастныи
lat. folium pinnatifidum; niem. fiederspaltig; cz. pařenoklaný

-klapowany, dloniastoklapowany, pierzastoklapowany

dłoniastoklapowany

main::STDOUT

-klapowany

main::STDOUT

pierzastoklapowany

main::STDOUT
Acer pseudoplatanus
liście dłoniastoklapowane
podzielenie blaszki lisciowej
podzielenie blaszki lisciowej
liście klapowane - o rozcięciach do około połowy ([71.1s140], [40s25]; do 2/3 wg [59s171]) w kierunku żyłki głównej (przy podziale pierzastym) lub w kierunku nasady blaszki (przy podziale dłoniastym)

space

lat. folium palmatipartitum; niem. handförmig geteilt, 3,5,7-teilig; cz. dlanitodílný
lat. folium partitum; niem. geteilt, -teilig; cz. -dílný; ros. -раздельныи
lat. folium pinnatipartitum; niem. fiederteilig; cz. pařenodílný

-dzielny, dloniastodzielny, pierzastodzielny

dłoniastodzielny

main::STDOUT

-dzielny

main::STDOUT

pierzastodzielny

main::STDOUT
trójdzielny — folium tripartitum; cz. 3dílný
Taraxacum officinale coll. (mniszek lekarski (coll.))
liść pierzastodzielny
podzielenie blaszki lisciowej
podzielenie blaszki lisciowej
Przyrostek -dzielne stosuje się dla liści o blaszce rozciętej do około 2/3 ([71.1s140], [40s25]; nie mniej jak 2/3 wg. [59s171]) i głębiej w kierunku żyłki głównej (przy podziale pierzastym) lub w kierunku nasady blaszki (przy podziale dłoniastym); poszczególne odcinki są jeszcze połączone ze sobą.

space

lat. folium palmatisectum; niem. handförmig geschnitten, 3,5,7-schnittig; cz. dlanitosečný
lat. folium pinnatisectum; niem. fiederschnittig; cz. pařenosečný
lat. folium sectum; niem. geschnitten, -schnittig; cz. -sečný; ros. -рассеченныи

-sieczny, dłoniastosieczny, pierzastosieczny

dłoniastosieczny

main::STDOUT

pierzastosieczny

main::STDOUT

-sieczny

main::STDOUT
Descurainia sophia
podwójnie pierzastosieczny
podzielenie blaszki lisciowej
podzielenie blaszki lisciowej
liście -sieczne - o rozcięciach dochodących prawie do żyłki głównej (przy podziale pierzastym) lub w kierunku nasady blaszki (przy podziale dłoniastym); poszczególne odcinki są niemal wolne;
lat. valva; cz. chlopeň
lat. lobus; ang. lobe; niem. Lappen; ros. лопасть
lat. segmentum; ang. leaf segment; niem. Blattabschnitt, Abschnitte; cz. úkrojek

odcinek, łatka, klapa

klapa

main::STDOUT

łatka

main::STDOUT

odcinek

main::STDOUT
Odcinek, łatka, klapa to wydzielony przez wcięcie fragment blaszki liściowej lub innej stosunkowo płaskiej części rośliny. Stosunkowo płytkie wcięcia tworzą klapy lub łatki, przy głębszych wcięciach używamy bardziej ogólnego określenia odcinki. Np. owoc torebka otwierający się klapami.

space