atlas-roslin.pl

słownik czesko-polski

słownik botaniczny i ogrodniczy słownik botaniczny i ogrodniczy słownik botaniczny i ogr… słownik botaniczny…słownik botaniczny i ogrodniczysłownik niemiecko-polskisłownik angielsko-polski
na stronie: o słowniku

o słowniku

W słowniku ujęte są słowa odnoszące się do budowy roślin, stosowane w opisach i kluczach. W nawiasie podane są stosowane skróty danego słowa. Z uwagi na to że liczne słowa czeskie są podobne do polskich ale mają różniące się znaczenie, podano także nieco słów ogólnych np. spójników, przymiotników. Przy opracowaniu tego słownika korzystałem głównie z /Hejný, S., Slavík, B., 1990 — Květena České Republiky 2 [71.2]/.

W zrozumieniu znaczenia czeskiego tekstu jest pomocne czytanie czeskich znaków: č jak polskiego cz, ř jak rz, š jak sz, ž jak ż.

Słownik w czeskim układzie alfabetycznym (a więc np. ch jest h, a nie po cg), a litery „z daszkiem” są po odpowiednich literach „bez daszka”.W słowniku ujęte są słowa odnoszące się do budowy roślin, stosowane w opisach i kluczach. W nawiasie podane są stosowane skróty danego słowa. Z uwagi na to że liczne słowa czeskie są podobne do polskich ale mają różniące się znaczenie, podano także nieco słów ogólnych np. spójników, przymiotników. Przy opracowaniu tego słownika korzystałem głównie z /Hejný, S., Slavík, B., 1990 — Květena České Republiky 2 [71.2]/.

space

Słownik w czeskim układzie alfabetycznym (a więc np. ch jest h, a nie po cg), a litery „z daszkiem” są po odpowiednich literach „bez daszka”.

A · B · Č · D · E · H · C · J · K · L · M · N · O · P · R · Ř · S · Š · T · Ú · U · Ú · V · Z · Ž
adventivni kořen — korzeń przybyszowy
adventivni pupen, nahodilý pupen — pączek przybyszowy
aktinomorfni květ, pravidelný květ, paprsčitě, paprskující, radiálni — promienisty
A · B · Č · D · E · H · C · J · K · L · M · N · O · P · R · Ř · S · Š · T · Ú · U · Ú · V · Z · Ž
báze hrálovitá [nasada]oszczepowata
báze střelovitá — strzałkowata (nasada)
bázу srdčitá — sercowata (nasada)
blizna — znamię słupka
bobule — jagoda
botka — gatka
brvitý — orzęsiony
A · B · Č · D · E · H · C · J · K · L · M · N · O · P · R · Ř · S · Š · T · Ú · U · Ú · V · Z · Ž
čárkovitý — równowąskie
češula — hypancjum
číška — szupinka
člěnený list — blaszka podzielona
člunek — łódeczka
čnělka — szyjka słupka
A · B · Č · D · E · H · C · J · K · L · M · N · O · P · R · Ř · S · Š · T · Ú · U · Ú · V · Z · Ž
dělohy — liścień
dílný — dzielny
dlanitě složený — dłoniastozłożony
dlanito- — dłoniasto-
dlanitodílný — dłoniastodzielny
dlanitoklaný — dłoniastoklapowany
dlanitolaločný — dłoniastowrębny
dlanitosečný — dłoniastosieczny
drobneě zubatý — drobnoząbkowany
dvakrát složený — podwójniezłożony
dvakrát zpeřený — podwójnie pierzastozłożony
dvojvijan — dwuskrętek
dvouklaný — rozdwojony
dvouklaný — rozszczepiony
A · B · Č · D · E · H · C · J · K · L · M · N · O · P · R · Ř · S · Š · T · Ú · U · Ú · V · Z · Ž
eliptický — eliptyczny
A · B · Č · D · E · H · C · J · K · L · M · N · O · P · R · Ř · S · Š · T · Ú · U · Ú · V · Z · Ž
hlávka, strboul — główka
hliza — bulwa
hobotnatý — falisty
hrálovitý list [liść]oszczepowaty
hrotitý — nasadzone ostrze
hrozen — grono
hroznovité (racemózni) květenstvi — kwiatostan groniasty
hvězdovitý chlup — gwiazdkowaty (włosek)
A · B · Č · D · E · H · C · J · K · L · M · N · O · P · R · Ř · S · Š · T · Ú · U · Ú · V · Z · Ž
chlopeň — klapa (u łuszczyn)
chlup — włosek
chmýr — pappus
chocholičnatá lata, kytka — podbaldach
chocholik — baldachogrono
A · B · Č · D · E · H · C · J · K · L · M · N · O · P · R · Ř · S · Š · T · Ú · U · Ú · V · Z · Ž
jařmo — para listków
jednoduchý chlup [włosek]prosty
jednoduchý list — liść pojedynczy
jednopohlavné — kwiaty jednopłciowe
jehlicovitý — igiełkowaty
jehlicovitý — szpilkowaty
jehněda — bazia
jehněda — kotka
A · B · Č · D · E · H · C · J · K · L · M · N · O · P · R · Ř · S · Š · T · Ú · U · Ú · V · Z · Ž
kalich — kielich
kališek — kieliszek
kápovitý — kapturkowate
klaný — klapowany
klas — kłos
klubičko, klubko — kłębik
kopinatý — lancetowaty
kopisťovitý — łopatkowate
koruna [kwiat]korona
korunni listek — płatki korony
korunni trubka — rurka korony
kořen — korzeń
kořeny svazčité — system korzeniowy wiązkowy
kosnikovitý — jajowatorombowaty
kosočtverečný — rombowaty
kracovitý — piłowaty
kružel — rozrzutka
křidla — skrzydełka
křovina — krzew
květ — kwiat
květenstvi — kwiatostan
květni obal, periant — okwiat
květni pupen — pąk kwiatowy
A · B · Č · D · E · H · C · J · K · L · M · N · O · P · R · Ř · S · Š · T · Ú · U · Ú · V · Z · Ž
laločný — wrębny
lalok — klapa
lata — wiecha
ledvinitý — nerkowaty (liść)
lenticela, čočinka — przetchlinka
lichookolík — baldach pozorny
lichopřeslen — nibyokółek kwiatowy
list — liść
list celistvý — blaszka niepodzielona
list celokrajný — blaszka całobrzega
list klinovitý — klinowaty (liść)
list mnohočetný, prstovitý — dłoniasty
listek — listek
listen (o przysadce i podsadce) — przysadka
listen (o przysadce i podsadce), primárni listen (o podsadce) — podsadka
listénec — podkwiatek
listy křižmostojné — nakrzyżległe (ulistnienie)
listy vstřícné — naprzeciwległe (liście)
lúžko — dno kwiatowe
lúžko úboru (kvétenství) — dno koszyczka
lyrovitý — lirowaty
A · B · Č · D · E · H · C · J · K · L · M · N · O · P · R · Ř · S · Š · T · Ú · U · Ú · V · Z · Ž
měchýřek — mieszek
monopodiální větvení — monopodialne
monosymetrický květ, souměrný květ, zygomorfni květ — grzbiecisty
A · B · Č · D · E · H · C · J · K · L · M · N · O · P · R · Ř · S · Š · T · Ú · U · Ú · V · Z · Ž
N-četný — N-krotność
nahodilý pupen, adventivni pupen — pąk przybyszowy
nažka — niełupka
nehet — paznokieć
nicí — zwisły
nitka — nitka pręcika
A · B · Č · D · E · H · C · J · K · L · M · N · O · P · R · Ř · S · Š · T · Ú · U · Ú · V · Z · Ž
ob- — odwrotnie-
obal — pokrywy
obal, zákrov [kwiat]okrywa
obkopinatý — odwrotnielancetowaty
obsrdčitý — odwrotniesercowaty
obupohlavné — kwiaty obupłciowe
obvejčitý — odwrotniejajowaty
oddenek — kłącze
odění [owłosienie]pokrycie
ojíněný — oszroniony
okoliček — baldaszek
okolik — baldach
okruhlý — okrągły
okvětni listek — listek okwiatu
oplodi, perikarp — owocnia
ořišek — orzech
osemeni — łupina nasienna
A · B · Č · D · E · H · C · J · K · L · M · N · O · P · R · Ř · S · Š · T · Ú · U · Ú · V · Z · Ž
pakorunka — przykoronek
palice — kolba
palistky — stipellae
papíla — papilla
pařeno- — pierzasto-
pařenodílný — pierzastodzielny
pařenoklaný — pierzastoklapowany
pařenolaločný — pierzastowrębny
pařenosečný — pierzastosieczny
páskovitý — taśmowaty
patyčinka — prątniczki
pavéza — żagielek
pestik — słupek
pětičetný — pięciolistkowy
pilovitý — piłkowany
plazivý — płożący się
plenka — łuszczki
pleva — plewa
plodolist — owocolistek
plstnatý — kutnerowaty
plucha — plewka dolna
pluška — plewka górna
podlouhlý — podługowaty
poléhavý (stonek) — pokładający się
prašné pouzdro — komora pyłkowa
prašnik — pylnik
prašný váček — worek pyłkowy
prýt — pęd
přeslen — okółek
přeslenité listy — okółkowe (ulistnienie)
přetrhovaně zpeřený — przerywano pierzastozłożony
přičný — boczny
přičný — poprzeczny
přimý — wzniesiony
přisedlý — siedzący
přisedlý — liść siedzący
pupen — pączek
pupen — pąk
pylové zrno — ziarno pyłku
pýřitý — omszony
A · B · Č · D · E · H · C · J · K · L · M · N · O · P · R · Ř · S · Š · T · Ú · U · Ú · V · Z · Ž
rozvětvený chlup [włosek]rozgałęziony
rúznoobalný (hetereochlamydeický) — okwiat podwójny
A · B · Č · D · E · H · C · J · K · L · M · N · O · P · R · Ř · S · Š · T · Ú · U · Ú · V · Z · Ž
řapiček — ogoneczek
řapik — ogonek liściowy
A · B · Č · D · E · H · C · J · K · L · M · N · O · P · R · Ř · S · Š · T · Ú · U · Ú · V · Z · Ž
samči — kwiaty męskie
samiči — kwiaty żeńskie
sečný — sieczny
sedmičetný — siedmiolistkowy
semenik — zalążnia
složené květenstvi — kwiatostan złożony
složený list — liść złożony
složený okolik — baldach złożony
spojidlo — łącznik
srdčitý (list) — sercowaty (liść)
srpek — sierpik
stejnoobalný (homochlamydeický) — okwiat pojedynczy
stipule, palisty — przylistki
stonek — głąbik
stonek — łodyga
stopka — szypułka
stopka — szypuła
střechovitý — dachówkowaty
střelovitý — strzałkowaty (liść)
střidavé listy — skrętoległe (ulistnienie)
sudozpařený — parzysto pierzastozłożony
suchomázdřitý — suchobłoniasty
svazeček, svazek — pęczek
sympodiální — sympodialne
A · B · Č · D · E · H · C · J · K · L · M · N · O · P · R · Ř · S · Š · T · Ú · U · Ú · V · Z · Ž
šešula — łuszczyna
šidlovitý — szydlasty
šištice, šišká — szyszka
špičatý [vrchol] — ostry
štítovitý — tarczowaty (liść)
A · B · Č · D · E · H · C · J · K · L · M · N · O · P · R · Ř · S · Š · T · Ú · U · Ú · V · Z · Ž
tobolka — torebka
trichom — trichom
trojčetný — trójlistkowy
trojúhelnikovitý — trójkątny
trsnata, svazčitý — kępkowa
tupý [vrchol] [wierzchołek]tępy
tvrdka — rozłupka
tyčinka — pręcik
A · B · Č · D · E · H · C · J · K · L · M · N · O · P · R · Ř · S · Š · T · Ú · U · Ú · V · Z · Ž
úbor — koszyczek
úkrojek — odcinek [segment]
úponka — wąs czepny
A · B · Č · D · E · H · C · J · K · L · M · N · O · P · R · Ř · S · Š · T · Ú · U · Ú · V · Z · Ž
uťatá [báze] [nasada]ucięta
uťatý [vrchol] [wierzchołek]ucięty
A · B · Č · D · E · H · C · J · K · L · M · N · O · P · R · Ř · S · Š · T · Ú · U · Ú · V · Z · Ž
úžlabí listu, paždí listu — pachwina liścia
úžlabí, axilárni pupen — pąk boczny
A · B · Č · D · E · H · C · J · K · L · M · N · O · P · R · Ř · S · Š · T · Ú · U · Ú · V · Z · Ž
vajičko — zalążek
vejčitý — jajowaty
vějiřek — wachlarzyk
větvení — rozgałęzianie się
vidlan (gdy ramiona naprzeciwległe), vrcholík dwouramenný (ogólnie), dichasium — wierzchotka dwuramienna
vidličnaté větvení — widlaste (rozgałęzienia)
vidličnatý chlup — rozwidlony (włosek)
vijan, šroubel — skrętek
vrcholičnaté (cymózni) květenstvi — kwiatostan wierzchotkowy
vrcholík — wierzchotka
vrcholík jednoramenný — wierzchotka jednoramienna
vrcholík mnohoramenný — wierzchotka wieloramienna
vroubkovaný — karbowany
vřeteno listu — osadka liścia
výběžek, šlahoun, odnož — rozłogi
vychlípeníny, pakorunky — osklepka
vykrojený — wycięty
vystoupavý — podnoszący się
A · B · Č · D · E · H · C · J · K · L · M · N · O · P · R · Ř · S · Š · T · Ú · U · Ú · V · Z · Ž
zaokrouhlená [báze] [nasada]zaokrąglona
zaokruhlený [vrchol] [wierzchołek]zaokrąglony
zobánek — dzióbek
zpařený — pierzastozłożony
zpařený — pierzasty (włosek)
zubatý — ząbkowany
A · B · Č · D · E · H · C · J · K · L · M · N · O · P · R · Ř · S · Š · T · Ú · U · Ú · V · Z · Ž
žahavý chlup — parzący (włosek)
žláznatý chlup — gruczołowaty (włosek)
A · B · Č · D · E · H · C · J · K · L · M · N · O · P · R · Ř · S · Š · T · Ú · U · Ú · V · Z · Ž