atlas-roslin.pl

słownik czesko-polski

o słowniku

W słowniku ujęte są słowa odnoszące się do budowy roślin, stosowane w opisach i kluczach. W nawiasie podane są stosowane skróty danego słowa. Przy opracowaniu tego słownika korzystałem głównie z Hejný (1990) — Květena České Republiky 2[71.2].

space

Słownik jest posortowany w czeskim układzie alfabetycznym (a więc np. ch jest h, a nie po cg), a litery „z daszkiem” są po odpowiednich literach „bez daszka”.

A · B · C · Č · D · E · H · C · J · K · L · M · N · O · P · R · Ř · S · Š · T · Ú · U · Ú · V · Z · Ž
A · B · C · Č · D · E · H · C · J · K · L · M · N · O · P · R · Ř · S · Š · T · Ú · U · Ú · V · Z · Ž
· báze hrálovitá  ⟶ oszczepowata / kształty nasady organów płaskich (liścia i innych) /
· báze střelovitá  ⟶ strzałkowata (nasada) / kształty nasady organów płaskich (liścia i innych) /
· bázу srdčitá  ⟶ sercowata (nasada) / kształty nasady organów płaskich (liścia i innych) /
· botka  ⟶ gatka / liść /
· brvitý  ⟶ orzęsiony / owłosienie /
A · B · C · Č · D · E · H · C · J · K · L · M · N · O · P · R · Ř · S · Š · T · Ú · U · Ú · V · Z · Ž
· celokrajný  ⟶ całobrzegi / kształt brzegu organów płaskich (np. liści) /
A · B · C · Č · D · E · H · C · J · K · L · M · N · O · P · R · Ř · S · Š · T · Ú · U · Ú · V · Z · Ž
· čárkovitý  ⟶ równowąski / kształty płaskie (liści i innych części) /
· člěnený list  ⟶ blaszka podzielona / rodzaje podziałów blaszki /
A · B · C · Č · D · E · H · C · J · K · L · M · N · O · P · R · Ř · S · Š · T · Ú · U · Ú · V · Z · Ž
· dělohy  ⟶ liścień / nasienie /
· -dílný  ⟶ dzielny / rodzaje podziałów blaszki /
· dlanito-  ⟶ dłoniasto- / rodzaje podziałów blaszki /
· dlanitodílný  ⟶ dłoniastodzielny / rodzaje podziałów blaszki /
· dlanitoklaný  ⟶ dłoniastoklapowany / rodzaje podziałów blaszki /
· dlanitolaločný  ⟶ dłoniastowrębny / rodzaje podziałów blaszki /
· dlanitosečný  ⟶ dłoniastosieczny / rodzaje podziałów blaszki /
· drobneě zubatý  ⟶ drobnoząbkowany / kształt brzegu organów płaskich (np. liści) /
· dvojitě pilovitý  ⟶ podwójnie piłkowany / kształt brzegu organów płaskich (np. liści) /
· dvojvijan  ⟶ dwuskrętek / kwiatostany wierzchotkowe /
A · B · C · Č · D · E · H · C · J · K · L · M · N · O · P · R · Ř · S · Š · T · Ú · U · Ú · V · Z · Ž
· eliptický  ⟶ eliptyczny / kształty płaskie (liści i innych części) /
A · B · C · Č · D · E · H · C · J · K · L · M · N · O · P · R · Ř · S · Š · T · Ú · U · Ú · V · Z · Ž
· hlávka, strboul  ⟶ główka / kwiatostany groniaste proste /
· hliza  ⟶ bulwa / modyfikacje pędu /
· hobotnatý  ⟶ falisty / kształt brzegu organów płaskich (np. liści) /
· hrálovitý list  ⟶ oszczepowaty / kształty płaskie (liści i innych części) /
· hrotitý  ⟶ nasadzone ostrze / kształty wierzchołka organów płaskich (liścia i innych) /
· hrozen  ⟶ grono / kwiatostany groniaste proste /
A · B · C · Č · D · E · H · C · J · K · L · M · N · O · P · R · Ř · S · Š · T · Ú · U · Ú · V · Z · Ž
· chlopeň  ⟶ klapa (u łuszczyn) / rodzaje podziałów blaszki /
· chlup  ⟶ włosek / włoski /
· chocholičnatá lata, kytka  ⟶ podbaldach / kwiatostany wiechowate i złożone /
· chocholik  ⟶ baldachogrono / kwiatostany groniaste proste /
A · B · C · Č · D · E · H · C · J · K · L · M · N · O · P · R · Ř · S · Š · T · Ú · U · Ú · V · Z · Ž
· jařmo  ⟶ para listków / liście złożone /
· jehlicovitý  ⟶ igiełkowaty / kształty płaskie (liści i innych części) /
· jehněda  ⟶ bazia / kwiatostany groniaste proste /
· jehněda  ⟶ kotka / kwiatostany groniaste proste /
A · B · C · Č · D · E · H · C · J · K · L · M · N · O · P · R · Ř · S · Š · T · Ú · U · Ú · V · Z · Ž
· kápovitý  ⟶ kapturkowate / kształty wierzchołka organów płaskich (liścia i innych) /
· -klaný  ⟶ klapowany / rodzaje podziałów blaszki /
· klas  ⟶ kłos / kwiatostany groniaste proste /
· klínovitý  ⟶ klinowaty / kształty płaskie (liści i innych części) /
· klubičko, klubko  ⟶ kłębik / kwiatostany wierzchotkowe /
· kopinatý  ⟶ lancetowaty / kształty płaskie (liści i innych części) /
· kopisťovitý  ⟶ łopatkowate / kształty płaskie (liści i innych części) /
· koruna  ⟶ korona / kwiat /
· kořen  ⟶ korzeń / korzeń /
· kosnikovitý  ⟶ jajowatorombowaty / kształty płaskie (liści i innych części) /
· kosočtverečný  ⟶ rombowaty / kształty płaskie (liści i innych części) /
· kracovitý  ⟶ piłowaty / kształty płaskie (liści i innych części) /
· kružel  ⟶ rozrzutka / kwiatostany wiechowate i złożone /
· křovina  ⟶ krzew / formy życiowe roślin /
· květ  ⟶ kwiat / kwiat /
A · B · C · Č · D · E · H · C · J · K · L · M · N · O · P · R · Ř · S · Š · T · Ú · U · Ú · V · Z · Ž
· -laločný  ⟶ wrębny / rodzaje podziałów blaszki /
· lalok  ⟶ klapa / rodzaje podziałów blaszki /
· lata  ⟶ wiecha / kwiatostany wiechowate i złożone /
· ledvinitý  ⟶ nerkowaty (liść) / kształty płaskie (liści i innych części) /
· lichookolík  ⟶ baldach pozorny / kwiatostany wierzchotkowe /
· lichopřeslen  ⟶ nibyokółek kwiatowy / kwiatostany wierzchotkowe /
· list  ⟶ liść / liść /
· list celistvý  ⟶ blaszka niepodzielona / kształt brzegu organów płaskich (np. liści) /
· listek  ⟶ listek / liście złożone /
· listénec  ⟶ podkwiatek / kwiatostan /
· listy vstřícné  ⟶ naprzeciwległy / ulistnienie, filotaksia /
· lyrovitý  ⟶ lirowaty / kształty płaskie (liści i innych części) /
A · B · C · Č · D · E · H · C · J · K · L · M · N · O · P · R · Ř · S · Š · T · Ú · U · Ú · V · Z · Ž
A · B · C · Č · D · E · H · C · J · K · L · M · N · O · P · R · Ř · S · Š · T · Ú · U · Ú · V · Z · Ž
A · B · C · Č · D · E · H · C · J · K · L · M · N · O · P · R · Ř · S · Š · T · Ú · U · Ú · V · Z · Ž
· ob-  ⟶ odwrotnie- / kształty płaskie (liści i innych części) /
· obal  ⟶ pokrywy / Apiaceae (selerowate) /
· obal, zákrov  ⟶ okrywa / kwiatostan /
· obkopinatý  ⟶ odwrotnielancetowaty / kształty płaskie (liści i innych części) /
· obsrdčitý  ⟶ odwrotniesercowaty / kształty płaskie (liści i innych części) /
· obvejčitý  ⟶ odwrotniejajowaty / kształty płaskie (liści i innych części) /
· oddenek  ⟶ kłącze / modyfikacje pędu /
· odění  ⟶ pokrycie / powierzchnia /
· ojíněný  ⟶ oszroniony / powierzchnia /
· okoliček  ⟶ baldaszek / kwiatostany groniaste proste /
· okolik  ⟶ baldach / kwiatostany groniaste proste /
· okruhlý  ⟶ okrągły / kształty płaskie (liści i innych części) /
· osten  ⟶ kolec / emergencje, kolce /
A · B · C · Č · D · E · H · C · J · K · L · M · N · O · P · R · Ř · S · Š · T · Ú · U · Ú · V · Z · Ž
· palice  ⟶ kolba / kwiatostany groniaste proste /
· papíla  ⟶ papilla / nie włoski /
· pařeno-  ⟶ pierzasto- / rodzaje podziałów blaszki /
· pařenodílný  ⟶ pierzastodzielny / rodzaje podziałów blaszki /
· pařenoklaný  ⟶ pierzastoklapowany / rodzaje podziałów blaszki /
· pařenolaločný  ⟶ pierzastowrębny / rodzaje podziałów blaszki /
· pařenosečný  ⟶ pierzastosieczny / rodzaje podziałów blaszki /
· páskovitý  ⟶ taśmowaty / kształty płaskie (liści i innych części) /
· pětičetný  ⟶ pięciolistkowy / liście złożone /
· pilovitý  ⟶ piłkowany / kształt brzegu organów płaskich (np. liści) /
· plazivý  ⟶ płożący się / kierunki, położenie względem ziemi /
· plenka  ⟶ łuszczki / kwiat traw /
· pleva  ⟶ plewa / kwiat traw /
· plstnatý  ⟶ kutnerowaty / owłosienie /
· plucha  ⟶ plewka dolna / kwiat traw /
· podlouhlý  ⟶ podługowaty / kształty płaskie (liści i innych części) /
· poléhavý (stonek)  ⟶ pokładający się / kierunki, położenie względem ziemi /
· prýt  ⟶ pęd / łodyga, pęd /
· přeslen  ⟶ okółek / ulistnienie, filotaksia /
· přimý  ⟶ wzniesiony / kierunki, położenie względem ziemi /
· pupen  ⟶ pąk / pąk, pąki /
· pýřitý  ⟶ omszony / owłosienie /
A · B · C · Č · D · E · H · C · J · K · L · M · N · O · P · R · Ř · S · Š · T · Ú · U · Ú · V · Z · Ž
A · B · C · Č · D · E · H · C · J · K · L · M · N · O · P · R · Ř · S · Š · T · Ú · U · Ú · V · Z · Ž
A · B · C · Č · D · E · H · C · J · K · L · M · N · O · P · R · Ř · S · Š · T · Ú · U · Ú · V · Z · Ž
· -sečný  ⟶ sieczny / rodzaje podziałów blaszki /
· sedmičetný  ⟶ siedmiolistkowy / liście złożone /
· složený list  ⟶ liść złożony / liście złożone /
· složený okolik  ⟶ baldach złożony / kwiatostany groniaste proste /
· srdčitý (list)  ⟶ sercowaty (liść) / kształty płaskie (liści i innych części) /
· srpek  ⟶ sierpik / kwiatostany wierzchotkowe /
· srstnatý  ⟶ szczotkowaty / owłosienie /
· stonek  ⟶ głąbik / łodyga, pęd /
· stonek  ⟶ łodyga / łodyga, pęd /
· střelovitý  ⟶ strzałkowaty (liść) / kształty płaskie (liści i innych części) /
· svazeček, svazek  ⟶ pęczek / kwiatostany wierzchotkowe /
· sympodiální  ⟶ sympodialne / rozgałęzienia, rozgałęzianie się /
A · B · C · Č · D · E · H · C · J · K · L · M · N · O · P · R · Ř · S · Š · T · Ú · U · Ú · V · Z · Ž
· šidlovitý  ⟶ szydlasty / kształty płaskie (liści i innych części) /
· šištice, šišká  ⟶ szyszka / kwiatostany groniaste proste /
· špičatý [vrchol] [wierzchołek]  ⟶ ostry / kształty wierzchołka organów płaskich (liścia i innych) /
· šroubel  ⟶ wierzchotka śrubowa / kwiatostany wierzchotkowe /
· štětinovitý [2D]  ⟶ szczecinowaty / kształty płaskie (liści i innych części) /
· štítovitý  ⟶ tarczowaty (liść) / kształty płaskie (liści i innych części) /
A · B · C · Č · D · E · H · C · J · K · L · M · N · O · P · R · Ř · S · Š · T · Ú · U · Ú · V · Z · Ž
· trichom  ⟶ trichom / powierzchnia /
· trn  ⟶ cierń / modyfikacje pędu /
· trojčetný  ⟶ trójlistkowy / liście złożone /
· trojúhelnikovitý  ⟶ trójkątny / kształty płaskie (liści i innych części) /
· tupý [vrchol]  ⟶ tępy / kształty wierzchołka organów płaskich (liścia i innych) /
A · B · C · Č · D · E · H · C · J · K · L · M · N · O · P · R · Ř · S · Š · T · Ú · U · Ú · V · Z · Ž
· úbor  ⟶ koszyczek / kwiatostany groniaste proste /
· úkrojek  ⟶ odcinek [segment] / rodzaje podziałów blaszki /
· úponka  ⟶ wąs czepny / liście złożone /
A · B · C · Č · D · E · H · C · J · K · L · M · N · O · P · R · Ř · S · Š · T · Ú · U · Ú · V · Z · Ž
· uťatá [báze]  ⟶ ucięta / kształty nasady organów płaskich (liścia i innych) /
· uťatý [vrchol]  ⟶ ucięty / kształty wierzchołka organów płaskich (liścia i innych) /
A · B · C · Č · D · E · H · C · J · K · L · M · N · O · P · R · Ř · S · Š · T · Ú · U · Ú · V · Z · Ž
A · B · C · Č · D · E · H · C · J · K · L · M · N · O · P · R · Ř · S · Š · T · Ú · U · Ú · V · Z · Ž
· vejčitý  ⟶ jajowaty / kształty płaskie (liści i innych części) /
· vějiřek  ⟶ wachlarzyk / kwiatostany wierzchotkowe /
· větvení  ⟶ rozgałęzianie się / rozgałęzienia, rozgałęzianie się /
· vidličnaté větvení  ⟶ widlaste (rozgałęzienia) / rozgałęzienia, rozgałęzianie się /
· vijan, šroubel  ⟶ skrętek / kwiatostany wierzchotkowe /
· vrcholík  ⟶ wierzchotka / kwiatostany wierzchotkowe /
· vroubkovaný  ⟶ karbowany / kształt brzegu organów płaskich (np. liści) /
· vřeteno listu  ⟶ osadka liścia / liście złożone /
· vykrojený  ⟶ wycięty / kształty wierzchołka organów płaskich (liścia i innych) /
· vystoupavý  ⟶ podnoszący się / kierunki, położenie względem ziemi /
A · B · C · Č · D · E · H · C · J · K · L · M · N · O · P · R · Ř · S · Š · T · Ú · U · Ú · V · Z · Ž
· zaokrouhlená [báze]  ⟶ zaokrąglona / kształty nasady organów płaskich (liścia i innych) /
· zaokruhlený [vrchol]  ⟶ zaokrąglony / kształty wierzchołka organów płaskich (liścia i innych) /
· zešpičatělý  ⟶ zaostrzony / kształty wierzchołka organów płaskich (liścia i innych) /
· zobánek [mech]  ⟶ dzióbek / budowa mchów i mszaków /
· zpařený  ⟶ pierzastozłożony / liście złożone /
· zubatý  ⟶ ząbkowany / kształt brzegu organów płaskich (np. liści) /
A · B · C · Č · D · E · H · C · J · K · L · M · N · O · P · R · Ř · S · Š · T · Ú · U · Ú · V · Z · Ž
A · B · C · Č · D · E · H · C · J · K · L · M · N · O · P · R · Ř · S · Š · T · Ú · U · Ú · V · Z · Ž
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji