atlas-roslin.pl

kształty wierzchołka organów płaskich (liścia i innych)

liść liść liść liśćliśćkształty płaskie (liści i innych części)kształty nasady organów płaskich (liścia i innych)

ostry

lat. acutus [apex]; ang. acute [apex]; niem. spitz; ros. острая [верхушка]; cz. špičatý [vrchol]; slo. končistý [vrchol];

stępiony (przytępiony)

lat. obtusatus [apex]; slo. prtupý [vrchol];

tępawy

lat. obtuse acutus; slo. tupo končistý [vrchol];

tępy [wierzchołek]

lat. obtusus [apex]; ang. obtuse [apex]; niem. stumpf [Spitze]; cz. tupý [vrchol]; slo. tupý [vrchol];
Fagus silvatica
Z wierzchołkiem ostrym mamy do czynienia, gdy ma kształt ±trójkątny (tworzące go boki są proste lub nieznacznie wypukłe) i schodzą się pod kątem <45°.

Gdy ten kąt jest bardzo ostry (<30°) i boki są ±proste użyty jest łaciński termin w stopniu najwyższym — acutissimus "wąskiostry, ostrokończysty".

Wierzchołek stępiony jest w obrysie ostry ale na samym szczycie zaokrąglony.

Wierzchołek tępawy jest niezaokrąglony, tworzące go boki schodzące się pod kątem >45° i są proste lub słabo wypukłe.

Tępy wierzchołek nie jest ostry lecz zaokrąglony, boki nie tworzą konta ostrego; ma formę mniej lub bardziej stromego łuku.

Często czyni się mniej subtelne rozróżnienia, na wierzchołki ostre, tępe i stępione. Zwłaszcza stopień zaokrąglenia samego szczytu jest często trudny do precyzyjnego ujęcia. Liście to nie idealne figury geometryczne. Z wierzchołkiem ostrym mamy do czynienia, gdy ma kształt ±trójkątny (tworzące go boki są proste lub nieznacznie wypukłe) i schodzą się pod kątem <45°.

space

Wierzchołek stępiony jest w obrysie ostry ale na samym szczycie zaokrąglony.

space

Tępy wierzchołek nie jest ostry lecz zaokrąglony, boki nie tworzą konta ostrego; ma formę mniej lub bardziej stromego łuku.

space

zaostrzone

lat. acuminatus; niem. zugespitzt; cz. zešpičatělý
zakończenie liścia
nagle zaostrzone
zakończenie liścia
stopniowo zaostrzone
zakończenie liścia
sztyletowate
zakończenie liścia
szczeciniasto zaostrzone
Zakończenie blaszki liściowej stopniowo zwężające się w dłuższy szpiczasty koniec o ostrym wewnętrznym kącie. Krawędź blaszki w strefie zwężania się jest wklęsła. W zależności od dynamiki zwężania się (a więc i krzywizny wklęśnięcia) mówimy o nagle zaostrzonym lub stopniowo zaostrzonym.

Sztyletowato zaostrzone zakończenie jest długie i wąskie

Szczecinasto zaostrzone jest długie i bardzo wąskie (jak gruby włos - szczecina).Zakończenie blaszki liściowej stopniowo zwężające się w dłuższy szpiczasty koniec o ostrym wewnętrznym kącie. Krawędź blaszki w strefie zwężania się jest wklęsła. W zależności od dynamiki zwężania się (a więc i krzywizny wklęśnięcia) mówimy o nagle zaostrzonym lub stopniowo zaostrzonym.

space

Szczecinasto zaostrzone jest długie i bardzo wąskie (jak gruby włos - szczecina).

rozne wyrostki

Carduus acanthoides
ciernie kończące poszczególne odcinki blaszki liściowej (niem. dornspitzig)
Lycopodium clavatum (widłak goździsty)
długie włosowate wyrostki na końcu liści (niem. haarspitzig)

nasadzone ostrze

lat. folium mucronatum; niem. mit augesetzter Spitze, bespitzt, kleinspitzig; cz. hrotitý
zakończenie liścia
Zakończenie blaszki liściowej tępe jedynie na samym końcu z mięsistym (nie tworzonym przez nerw główny) ostrym wyrostkiem.Zakończenie blaszki liściowej tępe jedynie na samym końcu z mięsistym (nie tworzonym przez nerw główny) ostrym wyrostkiem.

tępe z kończykiem

niem. stachelspitzig
zakończenie liścia
Zakończenie blaszki liściowej tępe jedynie na samym końcu z bardzo krótkim ostrym wyrostkiem (kończykiem) który jest końcową, wychodzącą poza blaszkę liściową, częścią nerwu głównego.

Kończyk jest często spotykanym zakończeniem osadki liścia nieparzysto pierzastozłożonego wychodzącym powyżej ostatniej pary listków.Zakończenie blaszki liściowej tępe jedynie na samym końcu z bardzo krótkim ostrym wyrostkiem (kończykiem) który jest końcową, wychodzącą poza blaszkę liściową, częścią nerwu głównego.

space

zaokrąglony [wierzchołek]

lat. rotundatus [apex]; niem. abgerundet; cz. zaokruhlený [vrchol]

ucięty [wierzchołek]

lat. truncatus [apex]; ang. truncate [apex]; niem. gestutzt; cz. uťatý [vrchol]; slo. uťatý [vrchol];
Wierzchołek zaokrąglony to mający kształt regularnego łuku. Taki wierzchołek można też określić jako tępy.

Wierzchołek ucięty wygląda tak, jakby koniec został poprzecznie odcięty.

Jeśli ucięty wierzchołek jest pofalowany to nazywany jest wygryzionym (lat. apex erosus); gdy szczyty falek są ostre, falki są ząbkami; tego rodzaju wierzchołek jest wygryzionoząbkowany (lat. apex eroso-dentatus).Wierzchołek zaokrąglony to mający kształt regularnego łuku. Taki wierzchołek można też określić jako tępy.

space

Jeśli ucięty wierzchołek jest pofalowany to nazywany jest wygryzionym (lat. apex erosus); gdy szczyty falek są ostre, falki są ząbkami; tego rodzaju wierzchołek jest wygryzionoząbkowany (lat. apex eroso-dentatus).

kapturkowate

lat. folium cucullatum; niem. kapuzenförmig; cz. kápovitý
Gagea lutea (złoć żółta)
Brzegi blaszki nachylone ku sobie i zrośnięte przy końcu tworzące rodzaj kapturu.Brzegi blaszki nachylone ku sobie i zrośnięte przy końcu tworzące rodzaj kapturu.

wycięty

lat. folium emarginatum; niem. ausgerandet; cz. vykrojený
zakończenie liścia
zakończenie liścia
Alnus glutinosa (olsza czarna)
Zakończenie tępe i pośrodku cofnięte - z wycięciem. Jeśli wycięcie jest stosunkowo niewielki i płytkie to można mówić o zakończeniu wykrojonym (tak u Mowszowicza).Zakończenie tępe i pośrodku cofnięte - z wycięciem. Jeśli wycięcie jest stosunkowo niewielki i płytkie to można mówić o zakończeniu wykrojonym (tak u Mowszowicza).