fot. 080429-0634_1 (507×489) — copyright © by Marek Snowarski
znalezisko 080429-4
liście płonne
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.2× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Lycopodium clavatum (widłak goździsty)

on This page when logged in
you will see 2.2× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

29.04.2008, Bieszczady
copyright © by Marek Snowarski