takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona częściowa (2.176)
· gatunek o znaczeniu wspólnotowym, nie wymaga wyznaczenia obszaru Natura 2000 (1413,399)
· Czerwona Lista — NT–bliski zagrożenia

Lycopodium clavatum L.

widłak goździsty
na stronie — opis · zmienność · występowanie · znaleziska
Lycopodium clavatum (widłak goździsty)

pokrój; 29.04.2008, Bieszczady; copyright © by Marek Snowarski

Lycopodium clavatum (widłak goździsty)

zarodnikujące kłosy

Lycopodium clavatum (widłak goździsty)

kłosy zarodnikonośne

Lycopodium clavatum (widłak goździsty)

liście pędów płonnych

Lycopodium clavatum (widłak goździsty)

fragment kłosów zarodnikonośnych w zbliżeniu

Lycopodium clavatum (widłak goździsty)

opis

Lycopodium clavatum (widłak goździsty)

liście płonne

Lycopodium clavatum (widłak goździsty)

fragment zarodnikujących kłosów

Roślina zimozielona, wieloletnia. Pędy długie, 50-400 cm, płożące się i zakorzeniające się, rozgałęziające się widlasto, przy czym rozgałęzienia boczne są nierównej długości, podnoszące sie i wzniesione.

space

Liście równowąskolancetowate, 3-5 mm długości, całobrzegie lub w dole pędu drobno ząbkowane, bez suchobłoniastego obrzeżenia, zakończone długim białym nitkowatym wyrostkiem, łukowato wzniesione ku górze, rzadziej prostopadle odstające.

space

Listki zarodniowe jajowate, w górze nagle zwężone i wydłużone, brzegiem płytko, nieregularnie ząbkowane i szeroko suchobłoniasto obrzeżone, na stopce wyrażnie rzadsze, węższe i bez zarodni.

space

zmienność

W Karpatach można spotkać formy o krótkiej stopce i z pojedynczymi kłosami zarodnionośnymi.

występowanie

Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. 2.176 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 1946 roku. Do 2014r. znajdował się pod ochroną ścisłą.
Lycopodium clavatum (widłak goździsty)

pokrój

wystepowanie
o mapie występowania
Gatunek częsty. Na wrzosowiskach, suchych pastwiskach i łąkach, w świetlistych lasach iglastych, na glebach kwaśnych.

space

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

NT – bliski zagrożenia.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście
W Europie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.
Wymieniony w Dyrektywie Siedliskowej, załącznik 5.

znalezisko 20080429.4.08 - Lycopodium clavatum (widłak goździsty); Bieszczady

6f · 20080429.4.08
leg. Marek Snowarski
/Bieszczady/

znalezisko 20101007.2.10 - Lycopodium clavatum (widłak goździsty); Wołosate, Bieszczady

8f · 20101007.2.10
leg. Marek Snowarski
/Wołosate, Bieszczady/

znalezisko 20020800.1.sm - Lycopodium clavatum (widłak goździsty); Góry Orlickie, Zieleniec

2f · 20020800.1.sm
leg. Michał Smoczyk, msmoczyk at wp pl
/Góry Orlickie, Zieleniec/

znalezisko 20030602.1.ww - Lycopodium clavatum (widłak goździsty); Kotlina Sandomierska

7f · 20030602.1.ww
leg. Witold Wójciak
/Kotlina Sandomierska/

znalezisko 00010000.am_5.m - Lycopodium clavatum (widłak goździsty); Feldberg, Niemcy

4f · 00010000.am_5.m
leg. Adam Makowski
/Feldberg, Niemcy/

znalezisko 20111113.1.js - Lycopodium clavatum (widłak goździsty); Izery

2f · 20111113.1.js
leg. Jacek Soboń
/Izery/