fot. 101007-5470 (373×757) — copyright © by Marek Snowarski
znalezisko 101007-2
kłosy zarodnikonośne
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.3× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Lycopodium clavatum (widłak goździsty)

on This page when logged in
you will see 3.3× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

07.10.2010, Wołosate, Bieszczady
copyright © by Marek Snowarski