fot. m-Lycopodium-clavatum-IX.10.2_v2 (560×616) — copyright © by Adam Makowski
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.9× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Lycopodium clavatum (widłak goździsty)

on This page when logged in
you will see 2.9× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

Feldberg, Niemcy
copyright © by Adam Makowski