chronione paprotniki, widłaki i skrzypy

na stronie: góra foto-idx dół • w atlasie: lista roślin chronionych+ uwagi

po nazwie podany jest nr załącznika (listy) i pozycja w załączniku plus ewentualna informacja o szczególnych statusach ochrony; pełnym tekstem informacja ta jest podana na stronie gatunku