takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona ścisła (1.132); b/wył. gosp. (§8.1)
· Czerwona Lista — CR–krytycznie zagrożony
· Czerwona Księga — CR–krytycznie zagrożony

Isoetes echinospora Durieu

poryblin kolczasty
Isöetes setacea · Isoetes setacea Lam.
Isoetes echinospora (poryblin kolczasty)
07.07.2012, Jezioro Wygoda, Pojezierze Kaszubskie; copyright © by Dariusz Tlałka
Isoetes echinospora (poryblin kolczasty)
Isoetes echinospora (poryblin kolczasty)
Isoetes echinospora (poryblin kolczasty)
Isoetes echinospora (poryblin kolczasty)

cechy charakterystyczne

Na krótkim, bulwiastym trzonie znajduje się rozeta do ok. 50 liści. Liście 5-10(15) cm długości, jasnozielone, przeświecające, miękkie i sprężyste, szydlaste, powoli zwężające się w kończyk; na przekroju poprzecznym półokrągłe do zaokrąglono-trójkątnych.

space

Zarodnikuje w okresie lipiec-wrzesień.

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.132 wg aktualnego rozporządzenia). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony uzasadnione względami godpodarki rolnej, leśnej lub rybackiej (§8.1). Do ustawowej ochrony został włączony w 1983 roku. Wymaga utworzenia ostoi z całego zbiornika wody w którym występuje (4.1).
wystepowanie
o mapie występowania
Na dnie do 3m głębokości, w czystych, oligotroficznych jeziorach na Kaszubach, nie zawierających znacznej ilości wapnia.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

CR – krytycznie zagrożony.
Na liście z 2006r. takson miał status — E – wymierający - krytycznie zagrożony
W Europie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.
Globalnie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <10km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk = 1
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji.

literatura · references
· Hejný, S., Slavík, B., 1997 — Květena České Republiky 1 p.204 [71.1]
· Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.116 [40]
· Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.31+29k [15]
· Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.32 [9]
· Fedorov R.V., 1974 — Flora Partis Europaeae URSS. T.1 p.61 [86.1]
· Mądalski J. et al., 1930-90 — Atlas flory polskiej i ziem ościennych p.62 [17]
· Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.11 [11]
· Komarov V.L., Iljin M.M., 1934 — Flora URSS. T.1 p.128+t6 [85.1]
· Tutin T.G. et al., 1993 — Flora Europaea. Volume 1. Psilotaceae to Platanaceae p.6 [150.1]
· Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.24 [3]
· Mirek Z. et al., 2002 — Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Krytyczna lista roślin kwiatowych i paprotników Polski. [24]
· Rozporządzenie Ministra Środowiska, 2014 — z dnia 9 października 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin [50.14]
· Kaźmierczakowa R. (red.) et al., 2016 — Polska czerwona lista paprotników i roślin kwiatowych. [311]
· Kaźmierczakowa R., Zarzycki K., Mirek Z., 2014 — Polska czerwona księga roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. [169.14]
· Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
· Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
· Zarzycki, K., Trzcińska-Tacik, H., Różański, W., Szeląg, Z., Wołek, J., Korzeniak, U., 2002 — Ecological indicator values of vascular plants of Poland (Ekologiczne liczby wskażnikowe roślin naczyniowych Polski). [23]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.09.05 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 12.12.2015 · powstała/was created 25.05.2012

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="https://www.atlas-roslin.pl.pl/gatunki/Isoetes_echinospora.htm"> Isoetes echinospora (poryblin kolczasty) - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>