atlas-roslin.pl

Isoetaceae [🔉 i·so·e·ta·ce·e]

poryblinowate
  
↓nieliście miękkie
Isoetes echinospora (poryblin kolczasty)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu ...
· Makrospory z walcowatymi i zaostrzonymi brodawkami.
Isoetes echinospora (poryblin kolczasty)
wystepowanie
syn. Isoetes setacea · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Na dnie czystych jezior na Kaszubach.
  
  
↑nie ↓nieliście sztywne
Isoetes lacustris (poryblin jeziorny)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja l ...
· Makrospory grzebieniasto i nieco siateczkowato brodawkowane.
Isoetes lacustris (poryblin jeziorny)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Na dnie czystych jezior na Pomorzu.
  
  
↑nie możliwa pomyłka
Littorella uniflora (brzeżyca jednokwiatowa)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowej wersji atlasu są wyraźnie oznaczone np. takim tekstem jak ten ...
Littorella uniflora (brzeżyca jednokwiatowa)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Wody oligotroficzne i ich brzegi, ubogie w wapń; w przejrzystych wodach do 3m głębokości.