⇑ skok do węzła klucza nadrzędnego [na stronie: Pteridophyta (paprotniki)]
  
Isoetes echinospora (poryblin kolczasty)
liście miękkie (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu ...
· Makrospory z walcowatymi i zaostrzonymi brodawkami.
Isoetes echinospora (poryblin kolczasty)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Na dnie czystych jezior na Kaszubach.
  
  
Isoetes lacustris (poryblin jeziorny)
liście sztywne(↑nie) (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja l ...
· Makrospory grzebieniasto i nieco siateczkowato brodawkowane.
Isoetes lacustris (poryblin jeziorny)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Na dnie czystych jezior na Pomorzu.
  
  
Littorella uniflora (brzeżyca jednokwiatowa)
możliwa pomyłka(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowej wersji atlasu są wyraźnie oznaczone np. takim tekstem jak ten ...
Littorella uniflora (brzeżyca jednokwiatowa)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Wody oligotroficzne i ich brzegi, ubogie w wapń; w przejrzystych wodach do 3m głębokości.
  
literatura · references
· Hejný, S., Slavík, B., 1997 — Květena České Republiky 1 p.202 [71.1]
· Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.115 [40]
· Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.31 [15]
· Fedorov R.V., 1974 — Flora Partis Europaeae URSS. T.1 p.31+61 [86.1]
· Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.24 [3]
· Mirek Z. et al., 2002 — Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Krytyczna lista roślin kwiatowych i paprotników Polski. [24]
· Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.09.05 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 12.12.2015 · powstała/was created 16.01.2013

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="https://www.atlas-roslin.pl.pl/gatunki/Isoetaceae.htm"> Isoetaceae (poryblinowate) - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>