atlas-roslin.pl

Asplenium adulterinum Milde [🔉 as·ple·ni·um *]

zanokcica serpentynowa
Asplenium adulterinum (zanokcica serpentynowa)
pokrój; 15.07.2005, G. Kaczawskie; copyright © by Błażej Gierczyk
Asplenium adulterinum (zanokcica serpentynowa)
fragment liścia, widok od spodu, zarodnie
Asplenium adulterinum (zanokcica serpentynowa)
pokrój
Asplenium adulterinum (zanokcica serpentynowa)
Asplenium adulterinum (zanokcica serpentynowa)

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu:Asplenium (zanokcica)kl 3668
Bylina; kłącze wzniesione, 4 – 5 cm długości, czarnobrązowe, gęsto pokryte łuskami do 4 mm długości, równowąsko lancetowatymi, z długim włoskowatym zakończeniem i brzegiem ±poszarpanym. Liście płonne i płodne takie same, w gęstej kępce, do 20 (22) cm długości; zwykle zimujące.

space

Listki okrągłe do szeroko jajowatych lub rombowato podługowatych, brzegiem płytko karbowane; spodem z nielicznymi gruczołkami.

space

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.142 wg aktualnego rozporządzenia). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony uzasadnione względami godpodarki rolnej, leśnej lub rybackiej (§8.1). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony dla przypadków obrotu okazami pochodzącymi z zagranicy (§8.3). Do ustawowej ochrony został włączony w 2004 roku. Wymaga ustalenia strefy ochrony stanowiska wraz z ostoją w promieniu 30 m od granic stanowiska (4.5).
wystepowanie
o mapie występowania
Bardzo rzadka. W szczelinach skał serpentynowych na pogórzu Sudeckim; w miejscach nasłonecznionych i półcienistych.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

EN – zagrożony.
Na liście z 2006r. takson miał status — E – wymierający - krytycznie zagrożony
W Europie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.
Wymieniony w Dyrektywie Siedliskowej, załącznik 2.

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <500km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤5
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20050715.1.bg - Asplenium adulterinum (zanokcica serpentynowa); G. Kaczawskie
050715-1
leg. Błażej Gierczyk
/G. Kaczawskie/ #4