⇑ skok do węzła klucza nadrzędnego [na stronie: Pteridophyta (paprotniki)]
  
rośliny pływające, niezakorzenione (↓nie)
  
    
liście naprzeciwległe w dwóch rzędach (↓nie)
Salvinia natans
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, ...
Salvinia natans (salwinia pływająca)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Nieczęsta. Stojące wody, stawy, starorzecza.
    
    
ulistnienie skrętoległe, liście zachodzą na siebie (↑nie)
Azolla filiculoides
Azolla filiculoides (azolla paprotkowa)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logo ...
    
  
rośliny zakorzenione (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalog ...
  
    
liście językowate (Aspleniaceae) (↓nie)
Phyllitis scolopendrium
Phyllitis scolopendrium
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlas ...
· Kupki na ich spodzie ustawione w liniach jak nerwy boczne pierwszego rzędu.
Phyllitis scolopendrium (języcznik zwyczajny)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Skały, zbocza, w miejscach zacienionych i o wysokiej wilgotności powietrza. Preferuje podłoże wapienne, bogate w próchnicę.
    
    
liście nitkowate lub w formie 4-listnej koniczyny (Marsileaceae) (↑nie) (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogo ...
· Łodyga cienka, pełzająca w strefie brzegowej zbiorników wodnych.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub za ...
    
      
liście nitkowate (↓nie)
Pilularia globulifera (gałuszka kulecznica)
Pilularia globulifera (gałuszka kulecznica)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wer ...
Pilularia globulifera (gałuszka kulecznica)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Podmokłe, bagniste brzegi wód stojących, rowów itp. zabagnione siedliska, czasem w płytkiej wodzie.
      
      
liście przypominają 4-listną koniczynę (↑nie)
Marsilea quadrifolia
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu ...
Marsilea quadrifolia (marsylia czterolistna)
wystepowanie
syn. Marsilia quadrifolia · takson prawdopodobnie wymarły na terenie Polski
  Występuje w mulistej strefie brzegowej zbiorników wodnych.
      
    
liście inne (↑nie)
    
      
odmienne liście płodne i sterylne (↓nie)
      
        
zarodnie w górnej, przekształconej części liścia (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu z ...
· Rośliny mniejsze, do ok. 60cm wysokości — nasięźrzałowate (Ophioglossaceae);
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowani ...
        
          
zarodnie na długoszypułowym “kłosie” (↓nie)
Ophioglossum vulgatum (nasięźrzał pospolity)
Ophioglossum vulgatum
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górn ...
Ophioglossum vulgatum (nasięźrzał pospolity)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
          
          
zarodnie w długoszypułowej “wiesze” (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przegl ...
          
            
z jednym liściem (↓nie)
Botrychium lunaria
Botrychium matricariifolium (podejźrzon marunowy)
XL
Botrychium matricariifolium (podejźrzon marunowy)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakład ...
· Rośliny niewielkie, do kilkudziesięciu cm wysokości.
            
            
kilka liści (↑nie)
Osmunda regalis (długosz królewski)
Osmunda regalis (długosz królewski)
Osmunda regalis (długosz królewski)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlas ...
· Liście płonne cienkie, z podłużnymi odcinkami. Liście płodne z górnymi odcinkami pokrytymi brunatnymi zarodniami.
Osmunda regalis (długosz królewski)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Olszyny, bagniste i mokre łąki, torfowiska, rzadko w lasach w wilgotnych miejscach; na glebach ubogich, kwaśnych.
            
        
zarodnie w kupkach na spodniej stronie liści (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zal ...
· Poszczególne liście nie są podzielone na różniącą się część płodną i płonną. Natomiast są różniące się pomiędzy sobą, osobne zielone liście płonne i odmienne liście płodne, wyraźnie inne od płonnych.
        
          
liście płodne poniżej płonnych (Onocleaceae) (↓nie)
Onoclea sensibilis (onoklea wrażliwa)
Onoclea sensibilis (onoklea wrażliwa)
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002
  Uprawiana ozdobna.
          
          
liście płodne powyżej płonnych (↑nie)
          
            
liście pojedynczo pierzaste (Blechnaceae) (↓nie)
Blechnum spicant
Blechnum spicant
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja l ...
· Liście płonne rozpostarte po ziemi, zimotrwałe.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełne ...
· ta cecha diagn ...
Blechnum spicant (podrzeń żebrowiec)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Lasy, głównie górskie, świerkowe, także w olszynach, skałach, zboczach. W silnym zacienieniu, na glebach ubogich, torfach, silnie kwaśnych, nie znosi zasadowych; na stanowiskach o dużej wilgotności powietrza.
            
            
liście 2-4× pierzaste lub tak podzielone (↑nie)
            
              
okazałe rośliny (↓nie)
Matteuccia struthiopteris (pióropusznik strusi)
Matteuccia struthiopteris (pióropusznik strusi)
Matteuccia struthiopteris (pióropusznik strusi)
· ta cecha diagnostyczna jest widocz ...
· Wzniesiona różyczka z liście płonnych tworzy wąski lejek wokół liści płodnych, podwójnie pierzaste, miękkie, niezimujące. Liście płodne w środku lejka sztywne, zimujące.
Matteuccia struthiopteris (pióropusznik strusi)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Wilgotne lasy, olszyny, zarośla. Na wilgotnych glebach w dolinach rzek, zasobnych w próchnicę, ubogich w wapń. Także uprawiana bylina ozdobna, czasem zdziczała w parkach.
              
              
drobne rośliny (↑nie)
Cryptogramma crispa
Cryptogramma crispa
· ta cecha diagnostyczna j ...
· Blaszka liści płonnych w zarysie szerokojajowate do trójkątnych, krótsza od ogonka liściowego.
· ta cecha diagnostyczna jes ...
Cryptogramma crispa (zmienka górska)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Sudety Zachodnie, w wyższych partiach gór.. Na rumoszu skalnym, piargach, skałach; na podłożu kwaśnym.
              
      
liście płodne i płonne takie same lub bardzo podobne (↑nie)
      
        
liście pojedynczo pierzaste (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pe ...
· Zimozielone.
        
          
liście oddalone, wyrastają w dwóch rzędach z wydłużonego kłącza (Polypodiaceae) (↓nie)
Polypodium (paprotka)
Polypodium vulgare
Polypodium vulgare
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub z ...
· Odcinki liści podługowate, spodem nagie.
· ta cecha diagnosty ...
Polypodium (paprotka)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Kamieniste zbocza, skałki, kamienie, lasy w miejscach zacienionych, pokrytych mchem, na podłożu kwaśnym, jeśli na wapieniach to na grubej warstwie humusu.
          
          
liście w różyczce, wyrastają z silnie skróconego pędu (↑nie)
          
            
kupki okrągłe (Aspidiaceae) (↓nie)
Polystichum aculeatum (paprotnik kolczysty)
Polystichum lonchitis (paprotnik ostry)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowani ...
            
            
kupki ±podługowate (↑nie)
Asplenium trichomanes
Asplenium trichomanes
spodnia strona liścia z zarodniami
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej w ...
· Liście często zimozielone.
  Skały, mury itp. siedliska.
            
        
liście 2-3× pierzaste (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogo ...
· jeśli pojedynczo pierzaste to przynajmniej dolne listki pierzastodzielne.
        
          
liście bardzo duże, trojkątne, kupki zakryte przez podwinięty brzeg liścia (↓nie)
Pteridium aquilinum
Pteridium aquilinum
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania ...
· Kupki zarodni leżą na brzegu blaszki i są całkowicie przykryte jej podwiniętym brzegiem przypominającym zawijkę.
Pteridium aquilinum (orlica pospolita)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Lasy, zarośla, zręby, murawy; na kwaśnych i silnie kwaśnych glebach, często piaszczystych, suchych.
          
          
liście mniejsze (jeśli duże to nie trójkątne) (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania ...
· Kupki leżą na spodzie liścia i nie są zakryte przez jego brzeg; ten zwykle nie jest podwinięty.
          
            
kupki silnie wydłużone (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opc ...
            
              
liście wąskie (↓nie)
Asplenium ruta-muraria (zanokcica murowa)
Asplenium ruta-muraria
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji a ...
· Kupki i zawijki równowąskie do podługowatych.
  Skały (rzadko strome zbocza), mury.
              
              
liście szerokie (↑nie)
Phyteuma orbiculare
Athyrium filix-femina (wietlica samicza)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja lo ...
· Liście szerokie (zwykle ponad 15cm) i duże (30)50-150cm, przy tym delikatne, 2x pierzaste o odcinkach pierzastowrębnych do pierzastodzielnych.
              
            
kupki okrągłe (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji ...
            
              
zawijka porozcinana na rzęski (↓nie)
Woodsia ilvensis (rozrzutka brunatna)
Woodsia ilvensis (rozrzutka brunatna)
Woodsia alpina (rozrzutka alpejska)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełn ...
· Liście z kolankiem na ogonku; ogonki liściowe w nasadzie z dwoma wiązkami przewodzącymi.
              
              
zawijka nieporozcinana lub jej brak (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoc ...
· Ogonki liściowe bez kolanka.
              
                
zawijka jajowatolancetowata do jajowatej (↓nie)
Cystopteris fragilis (paprotnica krucha)
Cystopteris fragilis (paprotnica krucha)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym gór ...
· Ogonki liściowe w nasadzie z dwoma wiązkami przewodzącymi.
                
                
zawijka tarczowata (↑nie) (↓nie)
Polystichum braunii (paprotnik Brauna)
XL
Polystichum braunii (paprotnik Brauna)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po z ...
· Odcinki liściowe ostatniego rzędu w nasadzie niesymetryczne, z silnie rozwiniętym zębem nasadowym.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, ...
                
                
zawijka nerkowata, przyrośnięta w nasadzie lub bez zawijki (↑nie)
                
                  
zawijka trwała (↓nie)
Dryopteris filix-mas (nerecznica samcza)
Dryopteris filix-mas (nerecznica samcza)
· ta cecha diagnostyczna jest widocz ...
· Odcinki liści często kolczasto ząbkowane; ogonki liściowe w nasadzie z 4-8 wiązkami przewodzącymi.
                  
                  
zawijki brak lub wcześnie odpada (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji a ...
· Odcinki liściowe bez kolczastych ząbków; ogonki liściowe z dwoma wiązkami przewodzącymi.
                  
                    
liście przynajmniej częściowo 2× pierzaste (↓nie)
Gymnocarpium robertianum (cienistka Roberta)
Gymnocarpium robertianum
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu str ...
                    
                    
liście pojedynczo pierzaste (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowej wersj ...
                    
Sporofit występuje w atlantyckich regionach Europy, gdyż nie jest odporny na przemarzanie oraz wymaga wysokiej, stałej wilgotności.

space

Gametofity rosną w głębokich, szczelinach skalnych, o stosunkowo dużej wilgotności (ale nie mokrych) i wyrównanej w ciągu roku temperaturze; w miejscach o bardzo małym natężeniu światła - gdzie inne organizmy zielone, poza nielicznymi gatunkami mchów, nie są już w stanie prowadzić fotosyntezy.

space