atlas-roslin.pl

Polypodiopsida

paprocie
objaśnienie skrótów
cechy diagnostyczne w kluczu:Pteridophyta (paprotniki)kl 2805
  
↓nierośliny pływające, niezakorzenione
  
    
↓nieliście naprzeciwległe w dwóch rzędach
Salvinia natans
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, ...
Salvinia natans (salwinia pływająca)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Nieczęsta. Stojące wody, stawy, starorzecza.
    
    
↑nie ulistnienie skrętoległe, liście zachodzą na siebie
Azolla filiculoides
Azolla filiculoides (azolla paprotkowa)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowan ...
    
  
↑nie rośliny zakorzenione
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalog ...
  
    
↓nieliście językowate (Aspleniaceae)
Phyllitis scolopendrium
Phyllitis scolopendrium
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlas ...
· Kupki na ich spodzie ustawione w liniach jak nerwy boczne pierwszego rzędu.
Phyllitis scolopendrium (języcznik zwyczajny)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Skały, zbocza, w miejscach zacienionych i o wysokiej wilgotności powietrza. Preferuje podłoże wapienne, bogate w próchnicę.
    
    
↑nie ↓nieliście nitkowate lub w formie 4-listnej koniczyny (Marsileaceae)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogo ...
· Łodyga cienka, pełzająca w strefie brzegowej zbiorników wodnych.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub za ...
    
      
↓nieliście nitkowate
Pilularia globulifera (gałuszka kulecznica)
Pilularia globulifera (gałuszka kulecznica)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji ...
Pilularia globulifera (gałuszka kulecznica)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Podmokłe, bagniste brzegi wód stojących, rowów itp. zabagnione siedliska, czasem w płytkiej wodzie.
      
      
↑nie liście przypominają 4-listną koniczynę
Marsilea quadrifolia
Marsilea quadrifolia (marsylia czterolistna)
Marsilea quadrifolia (marsylia czterolistna)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w ...
Marsilea quadrifolia (marsylia czterolistna)
wystepowanie
syn. Marsilia quadrifolia · takson prawdopodobnie wymarły na terenie Polski
  Występuje w mulistej strefie brzegowej zbiorników wodnych.
      
    
↑nie liście inne
    
      
↓nieodmienne liście płodne i sterylne
      
        
↓niezarodnie w górnej, przekształconej części liścia
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu z ...
· Rośliny mniejsze, do ok. 60 cm wysokości — nasięźrzałowate (Ophioglossaceae);
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania ...
        
          
↓niezarodnie na długoszypułowym “kłosie”
Ophioglossum vulgatum (nasięźrzał pospolity)
Ophioglossum vulgatum
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górn ...
Ophioglossum vulgatum (nasięźrzał pospolity)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
          
          
↑nie zarodnie w długoszypułowej “wiesze”
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przegl ...
          
            
↓niez jednym liściem
Botrychium lunaria
Botrychium matricariifolium (podejźrzon marunowy)
XL
Botrychium matricariifolium (podejźrzon marunowy)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakład ...
· Rośliny niewielkie, do kilkudziesięciu cm wysokości.
            
            
↑nie kilka liści
Osmunda regalis (długosz królewski)
Osmunda regalis (długosz królewski)
Osmunda regalis (długosz królewski)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu ...
· Liście płonne cienkie, z podłużnymi odcinkami. Liście płodne z górnymi odcinkami pokrytymi brunatnymi zarodniami.
Osmunda regalis (długosz królewski)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Olszyny, bagniste i mokre łąki, torfowiska, rzadko w lasach w wilgotnych miejscach; na glebach ubogich, kwaśnych.
            
        
↑nie zarodnie w kupkach na spodniej stronie liści
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zal ...
· Poszczególne liście nie są podzielone na różniącą się część płodną i płonną. Natomiast są różniące się pomiędzy sobą, osobne zielone liście płonne i odmienne liście płodne, wyraźnie inne od płonnych.
        
          
↓nieliście płodne poniżej płonnych (Onocleaceae)
Onoclea sensibilis (onoklea wrażliwa)
Onoclea sensibilis (onoklea wrażliwa)
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002
  Uprawiana ozdobna.
          
          
↑nie liście płodne powyżej płonnych
          
            
↓nieliście pojedynczo pierzaste (Blechnaceae)
Blechnum spicant
Blechnum spicant
Blechnum spicant (podrzeń żebrowiec)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja l ...
· Liście płonne rozpostarte po ziemi, zimotrwałe.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej we ...
· ta cecha diagn ...
Blechnum spicant (podrzeń żebrowiec)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Lasy, głównie górskie, świerkowe, także w olszynach, skałach, zboczach. W silnym zacienieniu, na glebach ubogich, torfach, silnie kwaśnych, nie znosi zasadowych; na stanowiskach o dużej wilgotności powietrza.
            
            
↑nie liście 2 – 4× pierzaste lub tak podzielone
            
              
↓nieokazałe rośliny
Matteuccia struthiopteris (pióropusznik strusi)
Matteuccia struthiopteris (pióropusznik strusi)
Matteuccia struthiopteris (pióropusznik strusi)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna ...
· Wzniesiona różyczka z liście płonnych tworzy wąski lejek wokół liści płodnych, podwójnie pierzaste, miękkie, niezimujące. Liście płodne w środku lejka sztywne, zimujące.
Matteuccia struthiopteris (pióropusznik strusi)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Wilgotne lasy, olszyny, zarośla. Na wilgotnych glebach w dolinach rzek, zasobnych w próchnicę, ubogich w wapń. Także uprawiana bylina ozdobna, czasem zdziczała w parkach.
              
              
↑nie drobne rośliny
Cryptogramma crispa
Cryptogramma crispa
· ta cecha diagnostyczna je ...
· Blaszka liści płonnych w zarysie szerokojajowate do trójkątnych, krótsza od ogonka liściowego.
· ta cecha diagnostyczna jest ...
Cryptogramma crispa (zmienka górska)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Sudety Zachodnie, w wyższych partiach gór.. Na rumoszu skalnym, piargach, skałach; na podłożu kwaśnym.
              
      
↑nie liście płodne i płonne takie same lub bardzo podobne
      
        
↓nieliście pojedynczo pierzaste
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pe ...
· Zimozielone.
        
          
↓nieliście oddalone, wyrastają w dwóch rzędach z wydłużonego kłącza (Polypodiaceae)
Polypodium vulgare (paprotka zwyczajna (s.l.))
Polypodium vulgare
Polypodium vulgare
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub z ...
· Odcinki liści podługowate, spodem nagie.
· ta cecha diagnosty ...
Polypodium vulgare (paprotka zwyczajna (s.l.))
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Kamieniste zbocza, skałki, kamienie, lasy w miejscach zacienionych, pokrytych mchem, na podłożu kwaśnym, jeśli na wapieniach to na grubej warstwie humusu.
          
          
↑nie liście w różyczce, wyrastają z silnie skróconego pędu
          
            
↓niekupki okrągłe (Aspidiaceae)
Polystichum aculeatum (paprotnik kolczysty)
Polystichum lonchitis (paprotnik ostry)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowani ...
            
            
↑nie kupki ±podługowate
Asplenium trichomanes
Asplenium trichomanes
spodnia strona liścia z zarodniami
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej w ...
· Liście często zimozielone.
  Skały, mury itp. siedliska.
            
        
↑nie liście 2 – 3× pierzaste
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowa ...
· jeśli pojedynczo pierzaste to przynajmniej dolne listki pierzastodzielne.
        
          
↓nieliście bardzo duże, trojkątne, kupki zakryte przez podwinięty brzeg liścia
Pteridium aquilinum
Pteridium aquilinum
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lu ...
· Kupki zarodni leżą na brzegu blaszki i są całkowicie przykryte jej podwiniętym brzegiem przypominającym zawijkę.
Pteridium aquilinum (orlica pospolita)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Lasy, zarośla, zręby, murawy; na kwaśnych i silnie kwaśnych glebach, często piaszczystych, suchych.
          
          
↑nie liście mniejsze (jeśli duże to nie trójkątne)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania ...
· Kupki leżą na spodzie liścia i nie są zakryte przez jego brzeg; ten zwykle nie jest podwinięty.
          
            
↓niekupki silnie wydłużone
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opc ...
            
              
↓nieliście wąskie
Asplenium ruta-muraria (zanokcica murowa)
Asplenium ruta-muraria
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji at ...
· Kupki i zawijki równowąskie do podługowatych.
  Skały (rzadko strome zbocza), mury.
              
              
↑nie liście szerokie
Phyteuma orbiculare
Athyrium filix-femina (wietlica samicza)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja lo ...
· Liście szerokie (zwykle ponad 15cm) i duże (30) 50 – 150 cm, przy tym delikatne, 2x pierzaste o odcinkach pierzastowrębnych do pierzastodzielnych.
              
            
↑nie kupki okrągłe
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji ...
            
              
↓niezawijka porozcinana na rzęski
Woodsia ilvensis (rozrzutka brunatna)
Woodsia ilvensis (rozrzutka brunatna)
Woodsia alpina (rozrzutka alpejska)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełn ...
· Liście z kolankiem na ogonku; ogonki liściowe w nasadzie z dwoma wiązkami przewodzącymi.
              
              
↑nie zawijka nieporozcinana lub jej brak
· ta cecha diagnostyczna jest widoc ...
· Ogonki liściowe bez kolanka.
              
                
↓niezawijka jajowatolancetowata do jajowatej
Cystopteris fragilis (paprotnica krucha)
Cystopteris fragilis (paprotnica krucha)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym gór ...
· Ogonki liściowe w nasadzie z dwoma wiązkami przewodzącymi.
                
                
↑nie ↓niezawijka tarczowata
Polystichum braunii (paprotnik Brauna)
XL
Polystichum braunii (paprotnik Brauna)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po z ...
· Odcinki liściowe ostatniego rzędu w nasadzie niesymetryczne, z silnie rozwiniętym zębem nasadowym.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w ...
                
                
↑nie zawijka nerkowata, przyrośnięta w nasadzie lub bez zawijki
                
                  
↓niezawijka trwała
Dryopteris filix-mas (nerecznica samcza)
Dryopteris filix-mas (nerecznica samcza)
· ta cecha diagnostyczna jest widocz ...
· Odcinki liści często kolczasto ząbkowane; ogonki liściowe w nasadzie z 4 – 8 wiązkami przewodzącymi.
                  
                  
↑nie zawijki brak lub wcześnie odpada
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji a ...
· Odcinki liściowe bez kolczastych ząbków; ogonki liściowe z dwoma wiązkami przewodzącymi.
                  
                    
↓nieliście przynajmniej częściowo 2× pierzaste
Gymnocarpium robertianum (cienistka Roberta)
Gymnocarpium robertianum
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu str ...
                    
                    
↑nie liście pojedynczo pierzaste
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowej wersj ...
                    
wystepowanie
o mapie występowania
Sporofit występuje w atlantyckich regionach Europy, gdyż nie jest odporny na przemarzanie oraz wymaga wysokiej, stałej wilgotności.

space

Gametofity rosną w głębokich, szczelinach skalnych, o stosunkowo dużej wilgotności (ale nie mokrych) i wyrównanej w ciągu roku temperaturze; w miejscach o bardzo małym natężeniu światła - gdzie inne organizmy zielone, poza nielicznymi gatunkami mchów, nie są już w stanie prowadzić fotosyntezy.

space