⇑ skok do węzła klucza nadrzędnego [na stronie: Pteridophyta (paprotniki)]
  
rośliny pływające, niezakorzenione (↓nie)
  
    
Salvinia natans
liście naprzeciwległe w dwóch rzędach (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, ...
Salvinia natans (salwinia pływająca)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Nieczęsta. Stojące wody, stawy, starorzecza.
    
    
Azolla filiculoides
Azolla filiculoides (azolla paprotkowa)
ulistnienie skrętoległe, liście zachodzą na siebie(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logo ...
    
  
rośliny zakorzenione(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalog ...
  
    
Phyllitis scolopendrium
Phyllitis scolopendrium
liście językowate (Aspleniaceae) (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlas ...
· Kupki na ich spodzie ustawione w liniach jak nerwy boczne pierwszego rzędu.
Phyllitis scolopendrium (języcznik zwyczajny)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Skały, zbocza, w miejscach zacienionych i o wysokiej wilgotności powietrza. Preferuje podłoże wapienne, bogate w próchnicę.
    
    
liście nitkowate lub w formie 4-listnej koniczyny (Marsileaceae)(↑nie) (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogo ...
· Łodyga cienka, pełzająca w strefie brzegowej zbiorników wodnych.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakł ...
    
      
Pilularia globulifera (gałuszka kulecznica)
Pilularia globulifera (gałuszka kulecznica)
liście nitkowate (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wer ...
Pilularia globulifera (gałuszka kulecznica)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Podmokłe, bagniste brzegi wód stojących, rowów itp. zabagnione siedliska, czasem w płytkiej wodzie.
      
      
Marsilea quadrifolia
liście przypominają 4-listną koniczynę(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu ...
Marsilea quadrifolia (marsylia czterolistna)
wystepowanie
syn. Marsilia quadrifolia · takson prawdopodobnie wymarły na terenie Polski
  Występuje w mulistej strefie brzegowej zbiorników wodnych.
      
    
liście inne(↑nie)
    
      
odmienne liście płodne i sterylne (↓nie)
      
        
zarodnie w górnej, przekształconej części liścia (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu z ...
· Rośliny mniejsze, do ok. 60cm wysokości — nasięźrzałowate (Ophioglossaceae);
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania ...
        
          
Ophioglossum vulgatum (nasięźrzał pospolity)
Ophioglossum vulgatum
zarodnie na długoszypułowym “kłosie” (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górn ...
Ophioglossum vulgatum (nasięźrzał pospolity)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
          
          
zarodnie w długoszypułowej “wiesze”(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przegl ...
          
            
Botrychium lunaria
Botrychium matricariifolium (podejźrzon marunowy)
XL
Botrychium matricariifolium (podejźrzon marunowy)
z jednym liściem (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakład ...
· Rośliny niewielkie, do kilkudziesięciu cm wysokości.
            
            
Osmunda regalis (długosz królewski)
Osmunda regalis (długosz królewski)
Osmunda regalis (długosz królewski)
kilka liści(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlas ...
· Liście płonne cienkie, z podłużnymi odcinkami. Liście płodne z górnymi odcinkami pokrytymi brunatnymi zarodniami.
Osmunda regalis (długosz królewski)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Olszyny, bagniste i mokre łąki, torfowiska, rzadko w lasach w wilgotnych miejscach; na glebach ubogich, kwaśnych.
            
        
zarodnie w kupkach na spodniej stronie liści(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zal ...
· Poszczególne liście nie są podzielone na różniącą się część płodną i płonną. Natomiast są różniące się pomiędzy sobą, osobne zielone liście płonne i odmienne liście płodne, wyraźnie inne od płonnych.
        
          
Onoclea sensibilis (onoklea wrażliwa)
liście płodne poniżej płonnych (Onocleaceae) (↓nie)
Onoclea sensibilis (onoklea wrażliwa)
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002
  Uprawiana ozdobna.
          
          
liście płodne powyżej płonnych(↑nie)
          
            
Blechnum spicant
Blechnum spicant
liście pojedynczo pierzaste (Blechnaceae) (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja l ...
· Liście płonne rozpostarte po ziemi, zimotrwałe.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej ...
· ta cecha diagnos ...
Blechnum spicant (podrzeń żebrowiec)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Lasy, głównie górskie, świerkowe, także w olszynach, skałach, zboczach. W silnym zacienieniu, na glebach ubogich, torfach, silnie kwaśnych, nie znosi zasadowych; na stanowiskach o dużej wilgotności powietrza.
            
            
liście 2-4× pierzaste lub tak podzielone(↑nie)
            
              
Matteuccia struthiopteris (pióropusznik strusi)
Matteuccia struthiopteris (pióropusznik strusi)
Matteuccia struthiopteris (pióropusznik strusi)
okazałe rośliny (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widocz ...
· Wzniesiona różyczka z liście płonnych tworzy wąski lejek wokół liści płodnych, podwójnie pierzaste, miękkie, niezimujące. Liście płodne w środku lejka sztywne, zimujące.
Matteuccia struthiopteris (pióropusznik strusi)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Wilgotne lasy, olszyny, zarośla. Na wilgotnych glebach w dolinach rzek, zasobnych w próchnicę, ubogich w wapń. Także uprawiana bylina ozdobna, czasem zdziczała w parkach.
              
              
Cryptogramma crispa
Cryptogramma crispa
drobne rośliny(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna j ...
· Blaszka liści płonnych w zarysie szerokojajowate do trójkątnych, krótsza od ogonka liściowego.
· ta cecha diagnostyczna jest ...
Cryptogramma crispa (zmienka górska)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Sudety Zachodnie, w wyższych partiach gór.. Na rumoszu skalnym, piargach, skałach; na podłożu kwaśnym.
              
      
liście płodne i płonne takie same lub bardzo podobne(↑nie)
      
        
liście pojedynczo pierzaste (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pe ...
· Zimozielone.
        
          
Polypodium vulgare (paprotka zwyczajna)
Polypodium vulgare
Polypodium vulgare
liście oddalone, wyrastają w dwóch rzędach z wydłużonego kłącza (Polypodiaceae) (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub z ...
· Odcinki liści podługowate, spodem nagie.
· ta cecha diagnostycz ...
Polypodium vulgare (paprotka zwyczajna)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Kamieniste zbocza, skałki, kamienie, lasy w miejscach zacienionych, pokrytych mchem, na podłożu kwaśnym, jeśli na wapieniach to na grubej warstwie humusu.
          
          
liście w różyczce, wyrastają z silnie skróconego pędu(↑nie)
          
            
Polystichum aculeatum (paprotnik kolczysty)
Polystichum lonchitis (paprotnik ostry)
kupki okrągłe (Aspidiaceae) (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowani ...
            
            
Asplenium trichomanes
Asplenium trichomanes
spodnia strona liścia z zarodniami
kupki ±podługowate(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej w ...
· Liście często zimozielone.
  Skały, mury itp. siedliska.
            
        
liście 2-3× pierzaste(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogo ...
· jeśli pojedynczo pierzaste to przynajmniej dolne listki pierzastodzielne.
        
          
Pteridium aquilinum
Pteridium aquilinum
liście bardzo duże, trojkątne, kupki zakryte przez podwinięty brzeg liścia (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania ...
· Kupki zarodni leżą na brzegu blaszki i są całkowicie przykryte jej podwiniętym brzegiem przypominającym zawijkę.
Pteridium aquilinum (orlica pospolita)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Lasy, zarośla, zręby, murawy; na kwaśnych i silnie kwaśnych glebach, często piaszczystych, suchych.
          
          
liście mniejsze (jeśli duże to nie trójkątne)(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania ...
· Kupki leżą na spodzie liścia i nie są zakryte przez jego brzeg; ten zwykle nie jest podwinięty.
          
            
kupki silnie wydłużone (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opc ...
            
              
Asplenium ruta-muraria (zanokcica murowa)
Asplenium ruta-muraria
liście wąskie (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji a ...
· Kupki i zawijki równowąskie do podługowatych.
  Skały (rzadko strome zbocza), mury.
              
              
Phyteuma orbiculare
Athyrium filix-femina (wietlica samicza)
liście szerokie(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja lo ...
· Liście szerokie (zwykle ponad 15cm) i duże (30)50-150cm, przy tym delikatne, 2x pierzaste o odcinkach pierzastowrębnych do pierzastodzielnych.
              
            
kupki okrągłe(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji ...
            
              
Woodsia ilvensis (rozrzutka brunatna)
Woodsia ilvensis (rozrzutka brunatna)
Woodsia alpina (rozrzutka alpejska)
zawijka porozcinana na rzęski (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełn ...
· Liście z kolankiem na ogonku; ogonki liściowe w nasadzie z dwoma wiązkami przewodzącymi.
              
              
zawijka nieporozcinana lub jej brak(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoc ...
· Ogonki liściowe bez kolanka.
              
                
Cystopteris fragilis (paprotnica krucha)
Cystopteris fragilis (paprotnica krucha)
zawijka jajowatolancetowata do jajowatej (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym gór ...
· Ogonki liściowe w nasadzie z dwoma wiązkami przewodzącymi.
                
                
Polystichum braunii (paprotnik Brauna)
XL
Polystichum braunii (paprotnik Brauna)
zawijka tarczowata(↑nie) (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po z ...
· Odcinki liściowe ostatniego rzędu w nasadzie niesymetryczne, z silnie rozwiniętym zębem nasadowym.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w ...
                
                
zawijka nerkowata, przyrośnięta w nasadzie lub bez zawijki(↑nie)
                
                  
Dryopteris filix-mas (nerecznica samcza)
Dryopteris filix-mas (nerecznica samcza)
zawijka trwała (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widocz ...
· Odcinki liści często kolczasto ząbkowane; ogonki liściowe w nasadzie z 4-8 wiązkami przewodzącymi.
                  
                  
zawijki brak lub wcześnie odpada(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji a ...
· Odcinki liściowe bez kolczastych ząbków; ogonki liściowe z dwoma wiązkami przewodzącymi.
                  
                    
Gymnocarpium robertianum (cienistka Roberta)
Gymnocarpium robertianum
liście przynajmniej częściowo 2× pierzaste (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu str ...
                    
                    
liście pojedynczo pierzaste(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowej wersj ...
                    
Sporofit występuje w atlantyckich regionach Europy, gdyż nie jest odporny na przemarzanie oraz wymaga wysokiej, stałej wilgotności.

space

Gametofity rosną w głębokich, szczelinach skalnych, o stosunkowo dużej wilgotności (ale nie mokrych) i wyrównanej w ciągu roku temperaturze; w miejscach o bardzo małym natężeniu światła - gdzie inne organizmy zielone, poza nielicznymi gatunkami mchów, nie są już w stanie prowadzić fotosyntezy.

space

literatura · references
· Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.35 [15]
· Hejný, S., Slavík, B., 1997 — Květena České Republiky 1 p.223 [71.1]
· Fedorov R.V., 1974 — Flora Partis Europaeae URSS. T.1 p.31k+68 [86.1]
· Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.3 [3]
· Komarov V.L., Iljin M.M., 1934 — Flora URSS. T.1 p.16 [85.1]
· Mirek Z. et al., 2002 — Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Krytyczna lista roślin kwiatowych i paprotników Polski. [24]
· Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
· Rozporządzenie Ministra Środowiska, 2014 — z dnia 9 października 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin [50.14]
· Rozporządzenie Ministra Środowiska, 2012 — z dnia 9 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty ... [178]
· Kaźmierczakowa R. (red.) et al., 2016 — Polska czerwona lista paprotników i roślin kwiatowych. [311]
· Kaźmierczakowa R., Zarzycki K., Mirek Z., 2014 — Polska czerwona księga roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. [169.14]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.09.05 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 31.01.2016 · powstała/was created 05.12.2002

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="https://www.atlas-roslin.pl.pl/gatunki/Polypodiopsida.htm"> Polypodiopsida (paprocie) - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>