takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona ścisła (1.120); b/wył. gosp. (§8.1); wymaga ochr. czynnej
· Czerwona Lista — CR–krytycznie zagrożony
· Czerwona Księga — CR–krytycznie zagrożony

Pilularia globulifera L.

gałuszka kulecznica
Pilularia globulifera (gałuszka kulecznica)
19.10.2008, ok. Chocianowa (Dolny Śląsk); copyright © by Jerzy Kruk i Renata Szymańska
Pilularia globulifera (gałuszka kulecznica)
Pilularia globulifera (gałuszka kulecznica)
sporokarpia o śr. do 4 mm, o zdrewniałych ściankach, owłosione, czterokomorowe, zawierają duże nieliczne makrosporangia żeńskie oraz liczne drobne mikrosporangia męskie
Pilularia globulifera (gałuszka kulecznica)
Pilularia globulifera (gałuszka kulecznica)
Pilularia globulifera (gałuszka kulecznica)

cechy charakterystyczne

Byliny o pełzającym kłączu, 10-30cm długości.

space

Sporokarpia tworzą się w okresie lipiec-wrzesień, u podstawy liści, na krótkich szypułach, 3-5mm średnicy.

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.120 wg aktualnego rozporządzenia). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony uzasadnione względami godpodarki rolnej, leśnej lub rybackiej (§8.1). Wymaga ochrony czynnej. Do ustawowej ochrony został włączony w 2004 roku.
Pilularia globulifera (gałuszka kulecznica)
wystepowanie
o mapie występowania
Pilularia globulifera (gałuszka kulecznica)
Podmokłe, bagniste brzegi wód stojących, rowów itp. zabagnione siedliska, czasem w płytkiej wodzie.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

CR – krytycznie zagrożony.
Na liście z 2006r. takson miał status — E – wymierający - krytycznie zagrożony
W Europie — NT – bliski zagrożenia.
Globalnie — NT – bliski zagrożenia.

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <10km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk = 1
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (i) zasięgu występowania
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20081019.1.jkr - Pilularia globulifera (gałuszka kulecznica); ok. Chocianowa (Dolny Śląsk)
jkr.081019-1
leg. Jerzy Kruk i Renata Szymańska
/ok. Chocianowa (Dolny Śląsk)/ #8
znalezisko 20090822.2.pkob - Pilularia globulifera (gałuszka kulecznica)
pkob.090822-2
leg. Piotr Kobierski #6
znalezisko 20090927.2.jkr - Pilularia globulifera (gałuszka kulecznica); kotlina Oświęcimska
jkr.090927-2
leg. Jerzy Kruk
/kotlina Oświęcimska/ #5