atlas-roslin.pl

Pilularia globulifera L. [🔉 pi·lu·la·ri·a *]

gałuszka kulecznica
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Pilularia globulifera (gałuszka kulecznica)
Pilularia globulifera (gałuszka kulecznica)
Pilularia globulifera (gałuszka kulecznica)
sporokarpia o śr. do 4 mm, o zdrewniałych ściankach, owłosione, czterokomorowe, zawierają duże nieliczne makrosporangia żeńskie oraz liczne drobne mikrosporangia męskie
Pilularia globulifera (gałuszka kulecznica)
Pilularia globulifera (gałuszka kulecznica)
Pilularia globulifera (gałuszka kulecznica)
Byliny o pełzającym kłączu, 10-30cm długości.

space

Sporokarpia tworzą się w okresie lipiec-wrzesień, u podstawy liści, na krótkich szypułach, 3-5mm średnicy.

występowanie

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony. [491]
Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.120 wg aktualnego rozporządzenia). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony uzasadnione względami godpodarki rolnej, leśnej lub rybackiej (§8.1). Wymaga ochrony czynnej. Do ustawowej ochrony został włączony w 2004 roku.
wystepowanie - Pilularia globulifera (gałuszka kulecznica)
Pilularia globulifera (gałuszka kulecznica)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Pilularia globulifera (gałuszka kulecznica)
Pilularia globulifera (gałuszka kulecznica)
Podmokłe, bagniste brzegi wód stojących, rowów itp. zabagnione siedliska, czasem w płytkiej wodzie.
Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:
space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Status czerwonej księgi 2014r.[169.14]: CR – krytycznie zagrożony
Statusy czerwonej listy 2016r.[311]: CR – krytycznie zagrożony.
Na liście z 2006r. takson miał status — E – wymierający - krytycznie zagrożony
W Europie — NT – bliski zagrożenia.
Globalnie — NT – bliski zagrożenia.

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <10km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk = 1
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (i) zasięgu występowania
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji.

wybrane okazy · selected collections

#8
jkr.081019-1
leg. Jerzy Kruk i Renata Szymańska
/ok. Chocianowa (Dolny Śląsk)/
#6
pkob.090822-2
leg. Piotr Kobierski
#5
jkr.090927-2
leg. Jerzy Kruk
/kotlina Oświęcimska/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
 • Hejný, S., Slavík, B., 1997 — Květena České Republiky 1 p.282 [71.1]
 • Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.136 [40]
 • Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.44+35k [15]
 • Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.37 [9]
 • Fedorov R.V., 1974 — Flora Partis Europaeae URSS. T.1 p.98 [86.1]
 • Mądalski J. et al., 1930-90 — Atlas flory polskiej i ziem ościennych p.43 [17]
 • Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.27 [11]
 • Komarov V.L., Iljin M.M., 1934 — Flora URSS. T.1 p.90+t4 [85.1]
 • Tutin T.G. et al., 1993 — Flora Europaea. Volume 1. Psilotaceae to Platanaceae p.32 [150.1]
 • Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.17 [3]
 • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska, 2014 — z dnia 9 października 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin [50.14]
 • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
 • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2019 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce: Dodatek - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland: Appendix [432]
 • Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
 • Kaźmierczakowa R., Zarzycki K., Mirek Z., 2014 — Polska czerwona księga roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. [169.14]
 • Kaźmierczakowa R. (red.) et al., 2016 — Polska czerwona lista paprotników i roślin kwiatowych. [311]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji