takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona ścisła (1.120); b/wył. gosp. (§8.1); wymaga ochr. czynnej
· Czerwona Lista — CR–krytycznie zagrożony
· Czerwona Księga — CR–krytycznie zagrożony

Pilularia globulifera L.

gałuszka kulecznica
Pilularia globulifera (gałuszka kulecznica)
19.10.2008, ok. Chocianowa (Dolny Śląsk); copyright © by Jerzy Kruk i Renata Szymańska
Pilularia globulifera (gałuszka kulecznica)
Pilularia globulifera (gałuszka kulecznica)
sporokarpia o śr. do 4 mm, o zdrewniałych ściankach, owłosione, czterokomorowe, zawierają duże nieliczne makrosporangia żeńskie oraz liczne drobne mikrosporangia męskie
Pilularia globulifera (gałuszka kulecznica)
Pilularia globulifera (gałuszka kulecznica)
Pilularia globulifera (gałuszka kulecznica)

cechy charakterystyczne

Byliny o pełzającym kłączu, 10-30cm długości.

space

Sporokarpia tworzą się w okresie lipiec-wrzesień, u podstawy liści, na krótkich szypułach, 3-5mm średnicy.

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.120 wg aktualnego rozporządzenia). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony uzasadnione względami godpodarki rolnej, leśnej lub rybackiej (§8.1). Wymaga ochrony czynnej. Do ustawowej ochrony został włączony w 2004 roku.
Pilularia globulifera (gałuszka kulecznica)
wystepowanie
o mapie występowania
Pilularia globulifera (gałuszka kulecznica)
Podmokłe, bagniste brzegi wód stojących, rowów itp. zabagnione siedliska, czasem w płytkiej wodzie.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

CR – krytycznie zagrożony.
Na liście z 2006r. takson miał status — E – wymierający - krytycznie zagrożony
W Europie — NT – bliski zagrożenia.
Globalnie — NT – bliski zagrożenia.

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <10km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk = 1
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (i) zasięgu występowania
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji.

znalezisko 20081019.1.jkr - Pilularia globulifera (gałuszka kulecznica); ok. Chocianowa (Dolny Śląsk)
8f · 20081019.1.jkr
leg. Jerzy Kruk i Renata Szymańska
/ok. Chocianowa (Dolny Śląsk)/
znalezisko 20090822.2.pkob - Pilularia globulifera (gałuszka kulecznica)
6f · 20090822.2.pkob
leg. Piotr Kobierski
znalezisko 20090927.2.jkr - Pilularia globulifera (gałuszka kulecznica); kotlina Oświęcimska
5f · 20090927.2.jkr
leg. Jerzy Kruk
/kotlina Oświęcimska/
literatura · references
· Hejný, S., Slavík, B., 1997 — Květena České Republiky 1 p.282 [71.1]
· Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.136 [40]
· Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.44+35k [15]
· Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.37 [9]
· Fedorov R.V., 1974 — Flora Partis Europaeae URSS. T.1 p.98 [86.1]
· Mądalski J. et al., 1930-90 — Atlas flory polskiej i ziem ościennych p.43 [17]
· Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.27 [11]
· Komarov V.L., Iljin M.M., 1934 — Flora URSS. T.1 p.90+t4 [85.1]
· Tutin T.G. et al., 1993 — Flora Europaea. Volume 1. Psilotaceae to Platanaceae p.32 [150.1]
· Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.17 [3]
· Mirek Z. et al., 2002 — Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Krytyczna lista roślin kwiatowych i paprotników Polski. [24]
· Rozporządzenie Ministra Środowiska, 2014 — z dnia 9 października 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin [50.14]
· Kaźmierczakowa R. (red.) et al., 2016 — Polska czerwona lista paprotników i roślin kwiatowych. [311]
· Kaźmierczakowa R., Zarzycki K., Mirek Z., 2014 — Polska czerwona księga roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. [169.14]
· Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
· Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
· Zarzycki, K., Trzcińska-Tacik, H., Różański, W., Szeląg, Z., Wołek, J., Korzeniak, U., 2002 — Ecological indicator values of vascular plants of Poland (Ekologiczne liczby wskażnikowe roślin naczyniowych Polski). [23]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.09.05 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 21.01.2016 · powstała/was created 20.11.2008

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="https://www.atlas-roslin.pl.pl/gatunki/Pilularia_globulifera.htm"> Pilularia globulifera (gałuszka kulecznica) - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>