atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24][491]
· ochrona ścisła (1.121); b/wył. gosp. (§8.1); b/wył. zagr. (§8.3); wymaga ochr. czynnej
· gatunek o znaczeniu wspólnotowym, wymaga wyznaczenia obszaru Natura 2000 (1428,407)
· Czerwona Lista — REW–wymarły w stanie dzikim na swoich naturalnych stanowiskach na obszarze Polski
· Czerwona Księga — EW–wymarły w warunkach naturalnych

Marsilea quadrifolia L. [🔉 mar·si·le·a]

marsylia czterolistna
Marsilia quadrifolia L.
Marsilea quadrifolia (marsylia czterolistna)
11.08.2018, nad Zbiornikiem Goczałkowickim, Dolina Górnej Wisły; copyright © by Dariusz Tlałka XL
Marsilea quadrifolia
Marsilea quadrifolia (marsylia czterolistna)
Marsilea quadrifolia (marsylia czterolistna)

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu:Polypodiopsida (paprocie)kl 3440
Bylina wodna o cienkim pełzającym kłaczu.

space

Sporokarpia tworzą się u podstawy ogonka liściowego, w okresie sierpień – październik.

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.121 wg aktualnego rozporządzenia). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony uzasadnione względami godpodarki rolnej, leśnej lub rybackiej (§8.1). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony dla przypadków obrotu okazami pochodzącymi z zagranicy (§8.3). Wymaga ochrony czynnej. Do ustawowej ochrony został włączony w 2004 roku.
Marsilea quadrifolia (marsylia czterolistna)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Marsilea quadrifolia (marsylia czterolistna)
Marsilea quadrifolia
Na stanowiskach naturalnych była wymarła; wykonywano próby reintrodukcji np. nad Jeziorem Goczałkowickim.

space

Występuje w mulistej strefie brzegowej zbiorników wodnych.

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

REW – wymarły w stanie dzikim na swoich naturalnych stanowiskach na obszarze Polski.
Na liście z 2006r. takson miał status — EW – wymarły lub zaginiony na stanowiskach naturalnych
W Europie — NT – bliski zagrożenia.
Globalnie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.
Wymieniony w Konwencji Berneńskiej.
Wymieniony w Dyrektywie Siedliskowej, załącznik 2.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20060623.3.bg - Marsilea quadrifolia (marsylia czterolistna); ok. Puław
060623-3
leg. Błażej Gierczyk
/ok. Puław/ #3
znalezisko 20180811.1.dt - Marsilea quadrifolia (marsylia czterolistna); nad Zbiornikiem Goczałkowickim, Dolina Górnej Wisły
180811-1
leg. Dariusz Tlałka
/nad Zbiornikiem Goczałkowickim, Dolina Górnej Wisły/ #4