atlas-roslin.pl

Marsilea quadrifolia L. [🔉 mar·si·le·a]

marsylia czterolistna
Marsilia quadrifolia L.
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Marsilea quadrifolia
Marsilea quadrifolia (marsylia czterolistna)
Marsilea quadrifolia (marsylia czterolistna)
Marsilea quadrifolia
Marsilea quadrifolia (marsylia czterolistna)
XL
Bylina wodna o cienkim pełzającym kłaczu.

space

Sporokarpia tworzą się u podstawy ogonka liściowego, w okresie sierpień-październik.

występowanie

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony. [491]
Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.121 wg aktualnego rozporządzenia). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony uzasadnione względami godpodarki rolnej, leśnej lub rybackiej (§8.1). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony dla przypadków obrotu okazami pochodzącymi z zagranicy (§8.3). Wymaga ochrony czynnej. Do ustawowej ochrony został włączony w 2004 roku.
wystepowanie - Marsilea quadrifolia (marsylia czterolistna)
Marsilea quadrifolia (marsylia czterolistna)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Marsilea quadrifolia (marsylia czterolistna)
Na stanowiskach naturalnych była wymarła; wykonywano próby reintrodukcji np. nad Jeziorem Goczałkowickim.

space

Występuje w mulistej strefie brzegowej zbiorników wodnych.

Status "Natura 2000": takson o znaczeniu wspólnotowym, wymaga wyznaczenia obszaru Natura 2000 (kod: 1428, lp.408[407])
Status czerwonej księgi 2014r.[169.14]: EW – wymarły w warunkach naturalnych
Statusy czerwonej listy 2016r.[311]: REW – wymarły w stanie dzikim na swoich naturalnych stanowiskach na obszarze Polski.
Na liście z 2006r. takson miał status — EW – wymarły lub zaginiony na stanowiskach naturalnych
W Europie — NT – bliski zagrożenia.
Globalnie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.
Wymieniony w Konwencji Berneńskiej.
Wymieniony w Dyrektywie Siedliskowej, załącznik 2.

wybrane okazy · selected collections

#3
bg.060623-3
leg. Błażej Gierczyk
/ok. Puław/
#4
dt.180811-1
leg. Dariusz Tlałka
/nad Zbiornikiem Goczałkowickim, Dolina Górnej Wisły/
#2
szyjus.230823-3
leg. Szymon Jusik
/Ogród Botaniczny Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie/

wymagania i uprawa

nomenklatura, etymologia ℹ️

poznanie znaczenia i pochodzenia nazwy ułatwia jej zapamiętanie
Marsilea quadrifolia L. [🔉 mar·si·le·a]Marsilia quadrifolia L.(pl) marsylia czterolistna
-foliūs, -a, -um; -foliatūs, -a, -um (lat., subst., n) — przyrostek od folium, -i n. (liść); częsty drugi człon w przymiotnikach złożonych -folius,-a,-um ("-listny"); częsty w epitetach gatunków np. angustifolius (wąskolistny), cordifolia (sercolistna), alternifolium (różnolistne), ilicifolius (o liściach jak dąb ostrolistny) lub unifolius (jednolistny)
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji