atlas-roslin.pl

Cl. Pteridophyta [🔉 pte·ri·do·fy·ta]

paprocie
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
objaśnienie skrótów
rośliny pływające, niezakorzenione
*rośliny zakorzenione
liście naprzeciwległe w dwóch rzędach
*ulistnienie skrętoległe, liście zachodzą na siebie
Salvinia natans
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Salvinia natans (L.) All. (salwinia pływająca)
wystepowanie - Salvinia natans (salwinia pływająca)
syn. Salvinia natans All. · takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
  Nieczęsta. Stojące wody, stawy, starorzecza.
ulistnienie skrętoległe, liście zachodzą na siebie
*liście naprzeciwległe w dwóch rzędach
Azolla filiculoides
Azolla filiculoides (azolla paprotkowa)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
Phyllitis scolopendrium
Phyllitis scolopendrium
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Kupki na ich spodzie ustawione w liniach jak nerwy boczne pierwszego rzędu.
▶ Asplenium scolopendrium L. (języcznik zwyczajny)
wystepowanie - Asplenium scolopendrium (języcznik zwyczajny)
syn. Phyllitis scolopendrium (L.) Newman · takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
  Skały, zbocza, w miejscach zacienionych i o wysokiej wilgotności powietrza. Preferuje podłoże wapienne, bogate w próchnicę.
liście nitkowate lub w formie 4-listnej koniczyny (Marsileaceae)
*liście językowate (Aspleniaceae)**liście inne
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Łodyga cienka, pełzająca w strefie brzegowej zbiorników wodnych.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
Pilularia globulifera (gałuszka kulecznica)
Pilularia globulifera (gałuszka kulecznica)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Pilularia globulifera L. (gałuszka kulecznica)
wystepowanie - Pilularia globulifera (gałuszka kulecznica)
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
  Podmokłe, bagniste brzegi wód stojących, rowów itp. zabagnione siedliska, czasem w płytkiej wodzie.
liście przypominają 4-listną koniczynę
*liście nitkowate
Marsilea quadrifolia
Marsilea quadrifolia (marsylia czterolistna)
Marsilea quadrifolia (marsylia czterolistna)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Marsilea quadrifolia L. (marsylia czterolistna)
wystepowanie - Marsilea quadrifolia (marsylia czterolistna)
syn. Marsilia quadrifolia L. · takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
  Występuje w mulistej strefie brzegowej zbiorników wodnych.
zarodnie w górnej, przekształconej części liścia
*zarodnie w kupkach na spodniej stronie liści
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Rośliny mniejsze, do ok. 60 cm wysokości — nasięźrzałowate (Ophioglossaceae);
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
zarodnie na długoszypułowym “kłosie”
*zarodnie w długoszypułowej “wiesze”
Ophioglossum vulgatum (nasięźrzał pospolity)
Ophioglossum vulgatum
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
zarodnie w długoszypułowej “wiesze”
*zarodnie na długoszypułowym “kłosie”
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
z jednym liściem
*kilka liści
Botrychium lunaria
Botrychium matricariifolium (podejźrzon marunowy)
XL
Botrychium matricariifolium (podejźrzon marunowy)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Rośliny niewielkie, do kilkudziesięciu cm wysokości.
kilka liści
*z jednym liściem
Osmunda regalis (długosz królewski)
Osmunda regalis (długosz królewski)
Osmunda regalis (długosz królewski)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Liście płonne cienkie, z podłużnymi odcinkami. Liście płodne z górnymi odcinkami pokrytymi brunatnymi zarodniami.
▶ Osmunda regalis L. (długosz królewski)
wystepowanie - Osmunda regalis (długosz królewski)
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
  Olszyny, bagniste i mokre łąki, torfowiska, rzadko w lasach w wilgotnych miejscach; na glebach ubogich, kwaśnych.
zarodnie w kupkach na spodniej stronie liści
*zarodnie w górnej, przekształconej części liścia
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Poszczególne liście nie są podzielone na różniącą się część płodną i płonną. Natomiast są różniące się pomiędzy sobą, osobne zielone liście płonne i odmienne liście płodne, wyraźnie inne od płonnych.
liście płodne poniżej płonnych (Onocleaceae)
*liście płodne powyżej płonnych
Onoclea sensibilis (onoklea wrażliwa)
  Uprawiana ozdobna.
liście płodne powyżej płonnych
*liście płodne poniżej płonnych (Onocleaceae)
liście pojedynczo pierzaste (Blechnaceae)
*liście 2-4× pierzaste lub tak podzielone
Blechnum spicant
Blechnum spicant
Blechnum spicant (podrzeń żebrowiec)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Liście płonne rozpostarte po ziemi, zimotrwałe.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Blechnum spicant (L.) Roth (podrzeń żebrowiec)
wystepowanie - Blechnum spicant (podrzeń żebrowiec)
syn. Blechnum spicant (L.) With. · takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
  Lasy, głównie górskie, świerkowe, także w olszynach, skałach, zboczach. W silnym zacienieniu, na glebach ubogich, torfach, silnie kwaśnych, nie znosi zasadowych; na stanowiskach o dużej wilgotności powietrza.
liście 2-4× pierzaste lub tak podzielone
*liście pojedynczo pierzaste (Blechnaceae)
okazałe rośliny
*drobne rośliny
Matteuccia struthiopteris (pióropusznik strusi)
Matteuccia struthiopteris (pióropusznik strusi)
Matteuccia struthiopteris (pióropusznik strusi)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Wzniesiona różyczka z liście płonnych tworzy wąski lejek wokół liści płodnych, podwójnie pierzaste, miękkie, niezimujące. Liście płodne w środku lejka sztywne, zimujące.
  Wilgotne lasy, olszyny, zarośla. Na wilgotnych glebach w dolinach rzek, zasobnych w próchnicę, ubogich w wapń. Także uprawiana bylina ozdobna, czasem zdziczała w parkach.
drobne rośliny
*okazałe rośliny
Cryptogramma crispa
Cryptogramma crispa
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Blaszka liści płonnych w zarysie szerokojajowate do trójkątnych, krótsza od ogonka liściowego.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  Sudety Zachodnie, w wyższych partiach gór.. Na rumoszu skalnym, piargach, skałach; na podłożu kwaśnym.
liście płodne i płonne takie same lub bardzo podobne
*odmienne liście płodne i sterylne
liście pojedynczo pierzaste
*liście 2-3× pierzaste
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Zimozielone.
liście oddalone, wyrastają w dwóch rzędach z wydłużonego kłącza (Polypodiaceae)
*liście w różyczce, wyrastają z silnie skróconego pędu
Polypodium vulgare (paprotka zwyczajna (s.l.))
Polypodium vulgare
Polypodium vulgare
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Odcinki liści podługowate, spodem nagie.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  Kamieniste zbocza, skałki, kamienie, lasy w miejscach zacienionych, pokrytych mchem, na podłożu kwaśnym, jeśli na wapieniach to na grubej warstwie humusu.
liście w różyczce, wyrastają z silnie skróconego pędu
*liście oddalone, wyrastają w dwóch rzędach z wydłużonego kłącza (Polypodiaceae)
kupki okrągłe (Aspidiaceae)
*kupki ± podługowate
Polystichum aculeatum (paprotnik kolczysty)
Polystichum lonchitis (paprotnik ostry)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
kupki ± podługowate
*kupki okrągłe (Aspidiaceae)
Asplenium trichomanes
Asplenium trichomanes
spodnia strona liścia z zarodniami
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Liście często zimozielone.
  Skały, mury itp. siedliska.
liście 2-3× pierzaste
*liście pojedynczo pierzaste
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· jeśli pojedynczo pierzaste to przynajmniej dolne listki pierzastodzielne.
liście bardzo duże, trojkątne, kupki zakryte przez podwinięty brzeg liścia
*liście mniejsze (jeśli duże to nie trójkątne)
Pteridium aquilinum
Pteridium aquilinum
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Kupki zarodni leżą na brzegu blaszki i są całkowicie przykryte jej podwiniętym brzegiem przypominającym zawijkę.
▶ Pteridium aquilinum (L.) Kuhn (orlica pospolita)
wystepowanie - Pteridium aquilinum (orlica pospolita)
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
  Lasy, zarośla, zręby, murawy; na kwaśnych i silnie kwaśnych glebach, często piaszczystych, suchych.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Kupki leżą na spodzie liścia i nie są zakryte przez jego brzeg; ten zwykle nie jest podwinięty.
kupki silnie wydłużone
*kupki okrągłe
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
liście wąskie
*liście szerokie
Asplenium ruta-muraria (zanokcica murowa)
Asplenium ruta-muraria
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Kupki i zawijki równowąskie do podługowatych.
  Skały (rzadko strome zbocza), mury.
liście szerokie
*liście wąskie
Phyteuma orbiculare
Athyrium filix-femina (wietlica samicza)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Liście szerokie (zwykle ponad 15cm) i duże (30) 50-150 cm, przy tym delikatne, 2x pierzaste o odcinkach pierzastowrębnych do pierzastodzielnych.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
zawijka porozcinana na rzęski
*zawijka nieporozcinana lub jej brak
Woodsia ilvensis (rozrzutka brunatna)
Woodsia ilvensis (rozrzutka brunatna)
Woodsia alpina (rozrzutka alpejska)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Liście z kolankiem na ogonku; ogonki liściowe w nasadzie z dwoma wiązkami przewodzącymi.
zawijka nieporozcinana lub jej brak
*zawijka porozcinana na rzęski
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Ogonki liściowe bez kolanka.
Cystopteris fragilis (paprotnica krucha)
Cystopteris fragilis (paprotnica krucha)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Ogonki liściowe w nasadzie z dwoma wiązkami przewodzącymi.
Polystichum braunii (paprotnik Brauna)
XL
Polystichum braunii (paprotnik Brauna)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Odcinki liściowe ostatniego rzędu w nasadzie niesymetryczne, z silnie rozwiniętym zębem nasadowym.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
zawijka nerkowata, przyrośnięta w nasadzie lub bez zawijki
*zawijka jajowatolancetowata do jajowatej**zawijka tarczowata
Dryopteris filix-mas (nerecznica samcza)
Dryopteris filix-mas (nerecznica samcza)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Odcinki liści często kolczasto ząbkowane; ogonki liściowe w nasadzie z 4-8 wiązkami przewodzącymi.
zawijki brak lub wcześnie odpada
*zawijka trwała
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Odcinki liściowe bez kolczastych ząbków; ogonki liściowe z dwoma wiązkami przewodzącymi.
liście przynajmniej częściowo 2× pierzaste
*liście pojedynczo pierzaste
Gymnocarpium robertianum (cienistka Roberta)
Gymnocarpium robertianum
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony

Trichomanes speciosum Willd.
włosocień delikatny

włosocień cienisty · Vandenboschia speciosa (Willd.) G. Kunkel · takson rodzimy lub trwale zadomowiony[491] · ochrona ścisła (1.133); b/wył. gosp. (§8.1); b/wył. zagr. (§8.3) · Czerwonej Lista 2016[311] — CR – krytycznie zagrożony · Czerwona Księga — CR – krytycznie zagrożony[169.14] ·
Status "Natura 2000": takson o znaczeniu wspólnotowym, wymaga wyznaczenia obszaru Natura 2000 (kod: 1421, lp.654[407])
[178]
Vandenboschia speciosa (Willd.) G. Kunkel
Trichomanes speciosum (włosocień delikatny)
XL
Trichomanes speciosum
wystepowanie - Trichomanes speciosum (włosocień delikatny)
Sporofit występuje w atlantyckich regionach Europy, gdyż nie jest odporny na przemarzanie oraz wymaga wysokiej, stałej wilgotności.

space

Gametofity rosną w głębokich, szczelinach skalnych, o stosunkowo dużej wilgotności (ale nie mokrych) i wyrównanej w ciągu roku temperaturze; w miejscach o bardzo małym natężeniu światła - gdzie inne organizmy zielone, poza nielicznymi gatunkami mchów, nie są już w stanie prowadzić fotosyntezy.

space

literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji