atlas-roslin.pl

Azolla

azolla
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈

uwagi

Klucz za "Flora of North America" (efloras.org, 2023-1-18).
Kilka gatunków tropikalnych i subtropikalnych paproci wodnych, pływających po powierzchni wody. Są to rośliny roczne występujące w wodach stojących lub wolno płynących.

space

Niektóre gatunki używane w akwarystyce dostają się do zbiorników wodnych w Europie, gdzie miejscami się zadomowiły.

space

↓niewłoski jednokomórkowe
Azolla filiculoides
Azolla filiculoides (azolla paprotkowa)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Górny odcinek liścia tępy i z szerokim błoniastym obrzeżeniem; błyszcząco zielony, następnie czerwieniejący.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Azolla filiculoides Lam. (azolla paprotkowa)
wystepowanie - Azolla filiculoides (azolla paprotkowa)
azolla drobna · antropofit zadomowiony we fl. PL (brak w czekliście)[491]
  Czeklista [24] synonimizuje azollę karolińską (Azolla caroliniana) i azollę paprotkową (Azolla filiculoides). Tutaj rozróżniamy je jako osobne taksony (patrz także niżej). Oba te gatunki są stosunkowo najlepiej przystosowane do przeżywania zimy.
↑nie włoski dwu- lub wielokomórkowe
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Makrospory bez kanciastych guzków.
↓niemakrospory nie są dołkowane
Azolla caroliniana (azolla karolińska)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Górna łatka liścia zaostrzona i z bardzo wąskim błoniastym obrzeżeniem, ciemnozielona lub intensywnie zaczerwieniona, z dwukomórkowymi włoskami.
▶ Azolla caroliniana Willd. (azolla karolińska)
antropofit zadomowiony we florze Polski[491]
  Wg flory Czech[71.1] w Czechach występuje ten gatunek, a azolla paprotkowa (Azolla filiculoides) bardziej na południe, na Słowacji, w Dolinie Naddunajskiej (niższa mrozoodporność?).
↑nie makrospory dołkowane
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Azolla mexicana C. Presl (azolla meksykańska)
syn. Azolla filiculoides ssp. cristata (Kaulf.) Fraser-Jenk. · takson wyłączony z flory Polski[491]
  Mylnie podany z Polski.

wymagania i uprawa

🌱 🌸
opcje Bazaru

literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Hejný, S., Slavík, B., 1997 — Květena České Republiky 1 [71.1]
  • http://www.efloras.org/florataxon.aspx?flora_id=1&taxon_id=103297
  • Tutin T.G. et al., 1993 — Flora Europaea. Volume 1. Psilotaceae to Platanaceae [150.1]
  • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
  • Szczęśniak E., Błachuta J., Krukowski M., Picińska-Fałtynowicz J., 2009 — Distribution of Azolla filiculoides Lam. (Azollaceae) in Poland [261]
  • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2019 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce: Dodatek - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland: Appendix [432]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji