atlas-roslin.pl

Azolla mexicana C. Presl[IPNI]

azolla meksykańska
Azolla caroliniana auct. non Willd. · Azolla filiculoides ssp. cristata (Kaulf.) Fraser-Jenk.[gł. w POWO (23.1.28)] · Azolla mexicana Schltdl. et Cham. ex Kunze
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈

nomenklatura, etymologia ℹ️

poznanie znaczenia i pochodzenia nazwy ułatwia jej zapamiętanie
Azolla mexicana C. PreslAzolla caroliniana auct. non Willd. · Azolla mexicana Schltdl. et Cham. ex Kunze · Azolla filiculoides ssp. cristata (Kaulf.) Fraser-Jenk.(pl) azolla meksykańska
-form-(is,is,e); -oid-e-(us,a,um); -morphus (suff.) — przyrostki nadające znaczenie -postaciowy, -kształtny;
· końcówka -form- (lat. forma - kształt, postać), a dla wyrazów z greki końcówka -oid- (gr. eidos ειδος - rodzaj, postać), dodawana do rdzenia rzeczowników tworzy przymiotnik oznaczający "posiadanie podobnej formy, kształtu, wyglądu, charakteru" np. fili‑form-is (nitkowaty), pyri-form-is (gruszowaty), disc-oid-eus (dyskowaty);
· tego rodzaju znaczenie daje też grecki przyrostek -morf- z gr. μορφη (wygląd, kształt, postać)
· daje ten sam efekt słowotwórczy co człon ‑at‑, np. pectin-at-us, czasem obie cząstki słowotwórcze są łączone w jednym wyrazie, np. pectin‑at‑i‑form-is (grzebieniasty, grzebieniokształtny); to samo lub podobne znaczenie przymiotników uzyskuje się końcówkami -(al/ar/os/at/ic)-
· np. jajowaty - ovatus = oavalis = oviformis = ovoideus
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. [40]
  • Tutin T.G. et al., 1993 — Flora Europaea. Volume 1. Psilotaceae to Platanaceae [150.1]
  • https://powo.science.kew.org/taxon/urn:lsid:ipni.org:names:77209477-1
  • https://powo.science.kew.org/taxon/urn:lsid:ipni.org:names:77126537-1
  • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji