atlas-roslin.pl

Azolla filiculoides Lam. [🔉 *o·i·des]

azolla paprotkowa, azolla drobna
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
• Uwagi odnośnie nomenklatury - patrz w kluczu na stronie rodzaju. [MS (2024-1-12)]
Azolla filiculoides
Azolla filiculoides
Azolla filiculoides
Azolla filiculoides (azolla paprotkowa)
Azolla filiculoides (azolla paprotkowa)
Azolla filiculoides (azolla paprotkowa)

cechy charakterystyczne

Czeklista [24] synonimizuje azollę karolińską (Azolla caroliniana) i azollę paprotkową (Azolla filiculoides). Tutaj rozróżniamy je jako osobne taksony (patrz klucz (Azolla)). Oba te gatunki są stosunkowo najlepiej przystosowane do przeżywania zimy.
Rośliny jednoroczne. Łodyga widlasto rozgałęziająca się 4-12mm długości.

space

występowanie

Antropofit zadomowiony we fl. PL (brak w czekliście). [491]
wystepowanie - Azolla filiculoides (azolla paprotkowa)
Azolla filiculoides (azolla paprotkowa)
Azolla filiculoides (azolla paprotkowa)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Azolla filiculoides (azolla paprotkowa)
Roślina używana w akwarystyce. Jest zdolna do przeżycia zimy w warunkach europejskich. Miejscami jest już zadomowiona (kenofit) w wodach stojących które może porastać grubym kożuchem, głusząc naturalną roślinność; większość stanowisk ma efemeryczny charakter ale poszerza swój zasięg; prawdopodobnie w fazie zadomowiania się (2019).

space

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:
space_elw
Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory /Tokarska-Guzik (2012) [234]/:
• lokalnie zadomowiony, inwazyjny
• inwazyjny regionalnie
• kenofit
• Pochodzenie: Ameryka Południowa, Środkowa i zachód Ameryki Północnej
• Czas przybycia na teren Polski: 1927r.
Kategoria inwazyjności: III (wysoka) 14pkt.: gatunek występuje na niewielu stanowiskach ale masowo lub jest rozproszony na wielu stanowiskach z niewielką liczebnością osobników ale znany jest jego silnie negatywny wpływ na rodzimą florę, naturalne zbiorowiska i/lub stanowi zagrożenie ekonomiczne i społeczne
• Zagrożenia: ekologiczne (bardzo istotne)
• Zasięg regionalny (występuje w dwóch i większej liczbie regionów lub województw)
• Populacje: występują na całym terenie Polski, przeważnie z dużą liczbą osobników, tworząc rozległe łany
• Dynamika: stopniowo zajmuje nowe stanowiska
• Kolonizuje siedliska/zbiorowiska: głównie antropogeniczne ale z możliwością wejścia w częściowo przeobrażone lub o charakterze naturalnym
• Wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych · o charakterze naturalnym
• Główne typy siedlisk będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, do których wnika:
· 3150 — starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z All.Nymphaeion, All.Potamion pectinati

wybrane okazy · selected collections

#9
jmak.09_1b24
leg. Jarosław Makowski
/Sigmaringen, Niemcy /

nomenklatura, etymologia ℹ️

poznanie znaczenia i pochodzenia nazwy ułatwia jej zapamiętanie
Azolla filiculoides Lam. [🔉 *o·i·des](pl) azolla paprotkowa · azolla drobna
-form-(is,is,e); -oid-e-(us,a,um); -morphus (suff.) — przyrostki nadające znaczenie -postaciowy, -kształtny;
· końcówka -form- (lat. forma - kształt, postać), a dla wyrazów z greki końcówka -oid- (gr. eidos ειδος - rodzaj, postać), dodawana do rdzenia rzeczowników tworzy przymiotnik oznaczający "posiadanie podobnej formy, kształtu, wyglądu, charakteru" np. fili‑form-is (nitkowaty), pyri-form-is (gruszowaty), disc-oid-eus (dyskowaty);
· tego rodzaju znaczenie daje też grecki przyrostek -morf- z gr. μορφη (wygląd, kształt, postać)
· daje ten sam efekt słowotwórczy co człon ‑at‑, np. pectin-at-us, czasem obie cząstki słowotwórcze są łączone w jednym wyrazie, np. pectin‑at‑i‑form-is (grzebieniasty, grzebieniokształtny); to samo lub podobne znaczenie przymiotników uzyskuje się końcówkami -(al/ar/os/at/ic)-
· np. jajowaty - ovatus = ovalis = oviformis = ovoideus
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji