atlas-roslin.pl

Azolla filiculoides Lam. [🔉 *o·i·des]

azolla paprotkowa, azolla drobna
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
• Uwagi odnośnie nomenklatury - patrz w kluczu na stronie rodzaju.
Azolla filiculoides
Azolla filiculoides
Azolla filiculoides
Azolla filiculoides (azolla paprotkowa)
Azolla filiculoides (azolla paprotkowa)
Azolla filiculoides (azolla paprotkowa)

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu:Azolla (azolla)kl 5821
Czeklista [24] synonimizuje azollę karolińską (Azolla caroliniana) i azollę paprotkową (Azolla filiculoides). Tutaj rozróżniamy je jako osobne taksony (patrz klucz (Azolla)). Oba te gatunki są stosunkowo najlepiej przystosowane do przeżywania zimy.
Rośliny jednoroczne. Łodyga widlasto rozgałęziająca się 4-12mm długości.

space

występowanie

Antropofit zadomowiony we fl. PL (brak w czekliście). [491]
wystepowanie - Azolla filiculoides (azolla paprotkowa)
Azolla filiculoides (azolla paprotkowa)
Azolla filiculoides (azolla paprotkowa)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Azolla filiculoides (azolla paprotkowa)
Roślina używana w akwarystyce. Jest zdolna do przeżycia zimy w warunkach europejskich. Miejscami jest już zadomowiona (kenofit) w wodach stojących które może porastać grubym kożuchem, głusząc naturalną roślinność; większość stanowisk ma efemeryczny charakter ale poszerza swój zasięg; prawdopodobnie w fazie zadomowiania się (2019).

space

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.)[234]: - lokalnie zadomowiony, inwazyjny regionalnie; kenofit; pochodzenie: Ameryka Południowa, Środkowa i zachód Ameryki Północnej [czas przybycia na teren Polski: 1927r.]

Kategoria inwazyjności III (wysoka) 14pkt.: gatunek występuje na niewielu stanowiskach ale masowo lub jest rozproszony na wielu stanowiskach z niewielką liczebnością osobników ale znany jest jego silnie negatywny wpływ na rodzimą florę, naturalne zbiorowiska i/lub stanowi zagrożenie ekonomiczne i społeczne
- zagrożenia: ekologiczne (bardzo istotne)
- zasięg regionalny (występuje w dwóch i większej liczbie regionów lub województw)
- populacje: występują na całym terenie Polski, przeważnie z dużą liczbą osobników, tworząc rozległe łany; stopniowo zajmuje nowe stanowiska
- kolonizuje siedliska/zbiorowiska: głównie antropogeniczne ale z możliwością wejścia w częściowo przeobrażone lub o charakterze naturalnym
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych · o charakterze naturalnym
- główne typy siedlisk będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, do których wnika:
· 3150 — starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z All.Nymphaeion, All.Potamion

wybrane okazy · selected collections

#9
jmak.09_1b24
leg. Jarosław Makowski
/Sigmaringen, Niemcy /
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
 • Szczęśniak E., Błachuta J., Krukowski M., Picińska-Fałtynowicz J., 2009 — Distribution of Azolla filiculoides Lam. (Azollaceae) in Poland [261]
 • Hejný, S., Slavík, B., 1997 — Květena České Republiky 1 p.285 [71.1]
 • Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.137 [40]
 • Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.48 [9]
 • Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.27 [11]
 • http://www.efloras.org/florataxon.aspx?flora_id=1&taxon_id=200005218
 • Tutin T.G. et al., 1993 — Flora Europaea. Volume 1. Psilotaceae to Platanaceae p.33 [150.1]
 • https://powo.science.kew.org/taxon/urn:lsid:ipni.org:names:17056950-1
 • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
 • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2019 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce: Dodatek - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland: Appendix [432]
 • Tokarska-Guzik B., Dajdok Z., Zając M. i A., Urbisz A., Danielewicz W., Hołdyński Cz., 2012 — Rośliny obcego pochodzenia w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem gatunków inwazyjnych [234]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji