fot. jmak-Azolla-filiculoides-III.09.8 (873×666) — copyright © by Jarosław Makowski
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 3.3× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Azolla filiculoides (azolla paprotkowa)

on This page when logged in
you will see 3.3× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

Sigmaringen, Niemcy
copyright © by Jarosław Makowski