atlas-roslin.pl

Polypodium vulgare L. s.l. [🔉 * wul·ga·re]

paprotka zwyczajna (s.l.)
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Polypodium vulgare (paprotka zwyczajna (s.l.))
Polypodium vulgare (paprotka zwyczajna (s.l.))
pokrój
Polypodium vulgare
Polypodium vulgare
Polypodium vulgare

cechy charakterystyczne

Polypodium vulgare
Bylina z płytko czołgającym się, rozgałęzionym kłączem do 30cm długości, 2.5-6mm średnicy. Miąższ kłącza w smaku słodki. Liście zimozielone, wyrastają wzdłuż kłącza w dwóch rzędach, ±oddalone od siebie; do 50cm długości, dłuższe od nieco oskrzydlonego ogonka; w zarysie wąsko trójkątne do szeroko równowąskich lub wąsko prostokątnych. Głęboko pojedynczo pierzasto podzielone na 3-26 par listków; listki nagie, wąsko prostokątne, co najwyżej płytko ząbkowane, prawie wszystkie tej samej długości.

space

Gatunek cechuje się dużą zmiennością kształtu liści i listków. Zobacz też niżej uwagi o taksonach różniących się ploidalnością.

występowanie

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony. [491]
wystepowanie - Polypodium vulgare (paprotka zwyczajna (s.l.))
Podlegała ochronie ścisłej do 2014r. Obecnie nie znajduje się na liście roślin chronionych.
Polypodium vulgare (paprotka zwyczajna (s.l.))
ekologiczne liczby wskaźnikowe Polypodium vulgare (paprotka zwyczajna (s.l.))
Polypodium vulgare
pokrój
Częsta. Kamieniste zbocza, skałki, kamienie, lasy w miejscach zacienionych, pokrytych mchem, na podłożu kwaśnym, jeśli na wapieniach to na grubej warstwie humusu.
Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:
space_elw
Gatunek wyróżniający (D.) dla:
space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

zmienność

W ramach szeroko ujętej Polypodium vulgaris L. s.l. wyróżnia się drobniejsze taksony. Z nich na terenie Polski stwierdzono trzy. Różnią się one ploidalnością i dość niepewnie rozróżnia się je po cechach mikroskopowych. Pewne rozróżnienie wymaga badań cytologicznych — określenia liczby chromosomów lub określenia zawartości DNA w jądrze komórkowym.
nazwa pozycji klucza *alternatywy dla tej pozycji · do pozycji w szablonie klucza: (z) · powrót z szablonu klucza: (p)
stwierdzona tylko na jednym stanowisku w Górach Kaczawskich; gatunek triploidalny 2n=222
*najczęściej spotykany gatunek rodzaju; diploidalny 2n=148**mieszaniec dwóch powyższych o 2n=5x=185; dość często notowany
▶ Polypodium interjectum Shivas (paprotka pośrednia)
wystepowanie - Polypodium interjectum (paprotka pośrednia)
paprotka przejściowa · takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
  Gatunek ciepłolubny i zasadolubny, o zasięgu subatlantycko-submediterrańskim.
Polypodium ×mantoniae (paprotka mieszańcowa)
XL
Polypodium ×mantoniae (paprotka mieszańcowa)
▶ Polypodium ×mantoniae Rothm. (paprotka mieszańcowa)
wystepowanie - Polypodium ×mantoniae (paprotka mieszańcowa)
syn. Polypodium interjectum × vulgare · Polypodium interjectum × vulgare · takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
  Nieco bardziej mrozoodporny niż paprotki przejściowej (Polypodium interjectum), toleruje też kwaśniejsze i bardziej suche stanowiska.

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawowe Polypodium vulgare (paprotka zwyczajna (s.l.))
🌱
Rodzima paproć z pełzającymi, rozgałęzionymi kłączami do 30 cm długości. Występuje dość pospolicie w całej Euroazji, do nizin po piętro alpejskie, w wilgotnych lasach, na kwaśnym podłożu, także na warstwie próchnicy na butwiejących kłodach itp.

space

byliny ogrodowepaprocie • zimozielona (wiecznie zielona)
🌿 ozdobne liście
wysokość: 15 – 35 cm
zarodnikowanie: od sierpnia do września

wymagania i uprawa

🌸
🔆 miejsce: ⛅ półcieniste • ☁ cieniste • ↭ ekspansywna
💧 woda: gleba dostatecznie wilgotna
☷ gleba: przeciętna ogrodowa • próchniczna • wymaga kwaśnej (niskie pH)
❄️ zimowanie: strefa mrozoodporności 5

Wymagania (optimum rozwoju/konkurencyjności na naturalnych stanowiskach wg ekologicznych liczb wskaźnikowych): światło — cień • woda — gleba sucha lub gleba przeciętnie wilgotna • próchnica — gleba mineralna, uboga w humus lub gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus • ciepło — miejsce umiarkowanie zimne lub miejsce umiarkowanie chłodne lub miejsce przeciętnie ciepłe • zwięzłość — gleba inicjalna - skały i szczeliny skalne lub gleba kamienista, żwirowa lub gleba lekka, piaszczysta • żyzność — podłoże ubogie lub podłoże umiarkowanie żyzne

🌱 Sadzenie, wysiew, rozmnażanie:

16 szt./m2 • rozstawa: 25 × 25 cm
[(zarodniki, typ)]
przez podział [maj, czerwiec]

🌱 🌸

odmiany uprawne (#7) ⇒ analiza dostępności roślin i nasion

bez odmiany
‘Bifido Multifidum’
‘Bifido-cristatum’ — listki dwudzielne, tworzące wachlarzowate grzebienie
‘Bifidomultifidum’
‘Cornubiense’ — dawna odmiana, silnie rosnąca; liście 3-krotnie pierzastodzielne
‘Longicaudatum’ — blaszki "strzałkowate", wąskotrójkątne z krótkimi listkami, silnie zmniejszającymi się ku górze liścia
‘Whitley Giant’ — 40 cm
symbolami ◼ ◕ ◑ ◔ ○ ▫ pokazano częstość występowania odmiany w ofercie handlowej, od najwyższej do najniższej; nazwy na żółtym tle są linkowane do własnej strony odmiany

ten gatunek tworzy mieszańca:

literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji