takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Polypodium vulgare L.

paprotka zwyczajna
Polypodium vulgare (paprotka zwyczajna)
12.06.2011, ok. Górzyna woj. lubuskie; copyright © by Piotr Kobierski
Polypodium vulgare (paprotka zwyczajna)
pokrój
Polypodium vulgare
Polypodium vulgare
Polypodium vulgare

cechy charakterystyczne

Polypodium vulgare
Bylina z płytko czołgającym się, rozgałęzionym kłączem do 30cm długości, 2.5-6mm średnicy. Miąższ kłącza w smaku słodki. Liście zimozielone, wyrastają wzdłuż kłącza w dwóch rzędach, ±oddalone od siebie; do 50cm długości, dłuższe od nieco oskrzydlonego ogonka; w zarysie wąsko trójkątne do szeroko równowąskich lub wąsko prostokątnych. Głęboko pojedynczo pierzasto podzielone na 3-26 par listków; listki nagie, wąsko prostokątne, co najwyżej płytko ząbkowane, prawie wszystkie tej samej długości.

space

Gatunek cechuje się dużą zmiennością kształtu liści i listków. Zobacz też niżej uwagi o taksonach różniących się ploidalnością.

występowanie

Podlegała ochronie ścisłej do 2014r. Obecnie nie znajduje się na liście roślin chronionych.
Polypodium vulgare (paprotka zwyczajna)
wystepowanie
o mapie występowania
Polypodium vulgare
pokrój
Częsta. Kamieniste zbocza, skałki, kamienie, lasy w miejscach zacienionych, pokrytych mchem, na podłożu kwaśnym, jeśli na wapieniach to na grubej warstwie humusu.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Gatunek wyróżniający (D.) dla:

space_elw

zmienność

W ramach szeroko ujętej paprotki zwyczajnej (Polypodium vulgare) wyróżnia się drobniejsze taksony. Z nich na terenie Polski stwierdzono trzy. Różnią się one ploidalnością i dość niepewnie rozróżnia się je po cechach mikroskopowych. Pewne rozróżnienie wymaga badań cytologicznych — określenia liczby chromosomów lub określenia zawartości DNA w jądrze komórkowym.

space

paprotka przejściowa (Polypodium interjectum) stwierdzona tylko na jednym stanowisku w Górach Kaczawskich; to gatunek triploidalny 2n=222.

space

wymagania i uprawa

Grupy użytkowe: byliny ogrodowe · paprocie · do ogrodu skalnego · wysokość 15-35 cm

Wymagania: światło · cień · woda · gleba sucha lub gleba przeciętnie wilgotna · odczyn · gleba słabo kwaśna lub gleba o obojętnym pH · ciepło · miejsce umiarkowanie zimne lub miejsce umiarkowanie chłodne lub miejsce przeciętnie ciepłe · zwięzłość · gleba inicjalna - skały i szczeliny skalne lub gleba kamienista, żwirowa lub gleba lekka, piaszczysta · próchnica · gleba mineralna, uboga w humus lub gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus · żyzność · podłoże ubogie lub podłoże umiarkowanie żyzne

Analiza dostępności roślin (form i odmian #2):
• bez odmiany · · ‘Bifido Multifidum’

znalezisko 20010000.15.bl - Polypodium vulgare (paprotka zwyczajna); Wielkopolski PN
2f · 20010000.15.bl
leg. Barbara Łotocka
/Wielkopolski PN/