takson rodzimy lub trwale zadomowiony, nie ujęty czekliście 2002 [24]
· Czerwona Lista — EN–zagrożony

Polypodium interjectum Shivas

paprotka przejściowa

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu: Polypodium (paprotka)kl 9716
Gatunek triploidalny 2n=222.

space

występowanie

Stwierdzona tylko na jednym stanowisku w Górach Kaczawskich.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

EN – zagrożony.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <500km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤5

C. populacja niewielka z trendem spadkowym, liczba osobników generatywnych <2500.
C1. obserwowany, szacowany lub spodziewany jest trend spadkowy (w perspektywie maksymalnie 100 najbliższych lat) na poziomie przynajmniej 20% w ciągu 3 lat lub 1 generacji (decyduje dłuższy okres):.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 00010000.3.esz - Polypodium interjectum (paprotka przejściowa); Lipy
3
leg. Ewa Szczęśniak
/Lipy/ #2