takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona ścisła (1.119); b/wył. gosp. (§8.1)
· Czerwona Lista — VU–narażony

Osmunda regalis L.

długosz królewski
Osmunda regalis
29.06.2003, Szczejkowice; copyright © by Antoni Mielnikow
Osmunda regalis (długosz królewski)
Osmunda regalis (długosz królewski)
Osmunda regalis
Osmunda regalis
Osmunda regalis (długosz królewski)
Osmunda regalis (długosz królewski)
Osmunda regalis (długosz królewski)

cechy charakterystyczne

Okazałe byliny, 50-100(180)cm wysokości.

space

Listki płonne brzegiem drobno piłkowane, szeroko równowąskie do wąsko trójkątnych, zwykle nieco asymetryczne, sierpowate, w górze tępo szpiczaste, w nasadzie ucięte lub sercowate.

space

występowanie

Osmunda regalis (długosz królewski)
Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.119 wg aktualnego rozporządzenia). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony uzasadnione względami godpodarki rolnej, leśnej lub rybackiej (§8.1). Do ustawowej ochrony został włączony w 1946 roku.
wystepowanie
o mapie występowania
Rzadki. Olszyny, bagniste i mokre łąki, torfowiska, rzadko w lasach w wilgotnych miejscach; na glebach ubogich, kwaśnych.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Gatunek wyróżniający (D.) dla:

space_elw

Stałość w zdjęciach fitosocjologicznych dla wybranych syntaksonów [7]:

space_elw

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

VU – narażony.
Na liście z 2006r. takson miał status — V – narażony na wymarcie
Globalnie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <2000km2:
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji
– (v) liczby dojrzałych osobników.

wymagania i uprawa

Z uwagi na ładne liście uprawiana bylina parkowa i ogrodowa dla wilgotnych miejsc częściowo zacienionych.

Grupy użytkowe: byliny ogrodowe · paprocie · wysokość 150-200 cm

Wymagania: światło · półcień · woda · gleba mokra · odczyn · gleba słabo kwaśna lub gleba o obojętnym pH · ciepło · miejsce przeciętnie ciepłe · zwięzłość · gleba lekka, piaszczysta lub gleba średnio zwięzła · próchnica · gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus lub gleba organiczna, humusowa, torfowa · żyzność · podłoże umiarkowanie żyzne lub podłoże żyzne

Analiza dostępności roślin (form i odmian #3):
• bez odmiany · · ‘Purpurascens’ · ‘Purpurescens’

znalezisko 20070810.3.and - Osmunda regalis (długosz królewski); Słowiński PN
1f · 20070810.3.and
leg. Anna Nowak-Dańda
/Słowiński PN/
znalezisko 20070819.2.and - Osmunda regalis (długosz królewski); Słowiński PN
3f · 20070819.2.and
leg. Anna Nowak-Dańda
/Słowiński PN/
znalezisko 20100809.4.pkob - Osmunda regalis (długosz królewski); ok. jeziora Janiszowice, woj. lubuskie
3f · 20100809.4.pkob
leg. Piotr Kobierski
/ok. jeziora Janiszowice, woj. lubuskie/
znalezisko 20110707.1.pkob - Osmunda regalis (długosz królewski); ok. j. Janiszowice, gm. Bobrowice, woj. lubuskie
2f · 20110707.1.pkob
leg. Piotr Kobierski
/ok. j. Janiszowice, gm. Bobrowice, woj. lubuskie/
znalezisko 20040515.6.bl; Rogów, Alpinarium
1f · 20040515.6.bl
leg. Barbara Łotocka
/Rogów, Alpinarium/
znalezisko 20030629.4.am; Szczejkowice
2f · 20030629.4.am
leg. Antoni Mielnikow
/Szczejkowice/