atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Osmunda claytoniana L. [🔉 os·mun·da *]