takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona ścisła (1.134)

Salvinia natans (L.) All.

salwinia pływająca
Salvinia natans All.
Salvinia natans
pokrój; Gdańsk, rejon hipermarketu Geant, Lasy Oliwskie; copyright © by Marcin S. Wilga
Salvinia natans
pokrój
Salvinia natans (salwinia pływająca)
zbliżenie górnej powierzchni liścia
Salvinia natans (salwinia pływająca)
korzenie
Salvinia natans (salwinia pływająca)
salwinia nie wytwarza prawdziwych korzeni, jedynie korzeniopodobne nitkowate wyrostki, które są przekształconym trzecim liściem
Salvinia natans (salwinia pływająca)
sporocarpia
Salvinia natans (salwinia pływająca)
Salvinia natans (salwinia pływająca)
Salvinia natans (salwinia pływająca)

cechy charakterystyczne

Rośliny jednoroczne. Łodyga słabo rozgałęziona, do 15(20)cm długości.

space

Sporokarpia tworzą się u nasady odcinków zanurzonego, korzeniopodobnego liścia, w okresie sierpień-wrzesień.

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.134 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 1983 roku.
wystepowanie
o mapie występowania
Nieczęsta. Stojące wody, stawy, starorzecza.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Na aktualnej czerwonej liście (2016r.) takson nie jest ujęty. Na liście z 2006r. miał status — V–narażony na wymarcie

wymagania i uprawa

Grupa użytkowa: do oczka wodnego

Wymagania: światło · pełne słońce · woda · roślina wodna · odczyn · gleba o obojętnym pH lub gleba zasadowa, z wapniem · ciepło · miejsce przeciętnie ciepłe · próchnica · gleba organiczna, humusowa, torfowa · żyzność · podłoże żyzne

literatura · references
· Hejný, S., Slavík, B., 1997 — Květena České Republiky 1 p.284 [71.1]
· Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.136 [40]
· Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.45+35k [15]
· Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.48 [9]
· Fedorov R.V., 1974 — Flora Partis Europaeae URSS. T.1 p.99 [86.1]
· Mądalski J. et al., 1930-90 — Atlas flory polskiej i ziem ościennych p.41 [17]
· Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.27 [11]
· Komarov V.L., Iljin M.M., 1934 — Flora URSS. T.1 p.89+t3 [85.1]
· Tutin T.G. et al., 1993 — Flora Europaea. Volume 1. Psilotaceae to Platanaceae p.33 [150.1]
· Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.16 [3]
· Mirek Z. et al., 2002 — Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Krytyczna lista roślin kwiatowych i paprotników Polski. [24]
· Rozporządzenie Ministra Środowiska, 2014 — z dnia 9 października 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin [50.14]
· Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
· Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
· Zarzycki, K., Trzcińska-Tacik, H., Różański, W., Szeląg, Z., Wołek, J., Korzeniak, U., 2002 — Ecological indicator values of vascular plants of Poland (Ekologiczne liczby wskażnikowe roślin naczyniowych Polski). [23]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.09.05 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 21.01.2016 · powstała/was created 08.05.2002

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="https://www.atlas-roslin.pl.pl/gatunki/Salvinia_natans.htm"> Salvinia natans (salwinia pływająca) - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>