atlas-roslin.pl

Dryopteris [🔉 dry·op·te·ris]

nerecznica
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
nazwa pozycji klucza *alternatywy dla tej pozycji · do pozycji w szablonie klucza: (z) · powrót z szablonu klucza: (p)
liście 1× pierzaste, najszersze w połowie
(z) *liście 3-4× pierzaste, najszersze w pobliżu nasady
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
liście jasnozielone, ogonek cienki łamliwy, z rozproszonymi łuseczkami
(z) *liście zielone do ciemnozielonych, ogonek gruby, niełamliwy, z gęstymi łuseczkami
Dryopteris cristata (nerecznica grzebieniasta)
Dryopteris cristata (nerecznica grzebieniasta)
Dryopteris cristata (nerecznica grzebieniasta)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Liście jasnozielone, z 10-20 parami listków.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  Olszyny, łozowiska, torfowiska, wilgotne lasy; na kwaśnych glebach.
liście zielone do ciemnozielonych, ogonek gruby, niełamliwy, z gęstymi łuseczkami
(z) *liście jasnozielone, ogonek cienki łamliwy, z rozproszonymi łuseczkami
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Liście zielone, ciemnozielone lub szarozielone.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  Dryopteris filix-mas s.l.
Dryopteris filix-mas (nerecznica samcza)
Dryopteris filix-mas (nerecznica samcza)
Dryopteris filix-mas (nerecznica samcza)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Liście ± miękkie, zwykle nie zimują, zielone do ciemnozielonych; bez gruczołków.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  Pospolita, często dominuje w runie. Wilgotne lasy liściaste i iglaste, zarośla, zbocza; głównie w miejscach zacienionych; na glebach różnego typu za wyjątkiem silnie podmokłych.
nasada listków z czarnofioletową plamą (na świeżym materiale)
(z) *liście bez ciemnej plamy w nasadzie listka
Dryopteris borreri (nerecznica Borrera)
XL
Dryopteris borreri (nerecznica Borrera)
Dryopteris affinis agg. (nerecznica mocna agg.)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Ogonek 1/6-1/5 długości blaszki liściowej.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  Zacienione lasy liściaste i iglaste. Na podłożu zasobnym w próchnicę, w miejscach zacienionych. W przeciwieństwie do nerecznicy samczej (Dryopteris filix-mas) nie tworzy rozległych asocjacji a występuje zwykle pojedynczo.
liście 3-4× pierzaste, najszersze w pobliżu nasady
(z) *liście 1× pierzaste, najszersze w połowie
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
nie ogruczolone
(z) *rośliny ogruczolone
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Ogonek i oś liścia z rozproszonymi łuskami do 1 cm długości, jasnobrązowymi do brązowych, jednobarwnymi, na górze tępymi lub nagle zaostrzonymi.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  Dryopteris spinulosa s.l.
liście żółtozielone
(z) *liście ciemnozielone
Dryopteris carthusiana (nerecznica krótkoostna)
Dryopteris carthusiana (nerecznica krótkoostna)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Ogonek liściowy stosunkowo cienki, krótszy lub taki jak blaszka liściowa, skąpo pokryty jasnobrunatnymi, jajowatymi łuskami.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Dryopteris carthusiana (Vill.) H.P. Fuchs (nerecznica krótkoostna)
wystepowanie - Dryopteris carthusiana (nerecznica krótkoostna)
syn. Dryopteris spinulosa (O.F. Müller) Kuntze · takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
  Pospolita. Wilgotne lasy z próchniczną glebą, często w buczynach, zarośla, nad ciekami wodnymi i stawami; w miejscach zacienionych, rzadko w pełnym słońcu
liście ciemnozielone
(z) *liście żółtozielone
Dryopteris remota (nerecznica pośrednia)
Dryopteris remota (nerecznica pośrednia)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Ogonek liściowy znacznie krótszy od blaszki, gęsto pokryty dwubarwnymi, lancetowatymi łuskami.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Dryopteris remota (A. Braun in Döll) Druce (nerecznica pośrednia)
wystepowanie - Dryopteris remota (nerecznica pośrednia)
syn. Dryopteris affinis × expansa · Dryopteris affinis agg. × expansa · takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
  Lasy podgórskie, rozmieszczenie wymaga badań.
rośliny ogruczolone
(z) *nie ogruczolone
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Liście 3-4×pierzaste. Blaszka liściowa do 2× dłuższa niż szersza, ogonek podobnej długości, listki płaskie; odcinki pierwszego rzędu odgięte ku górze.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Dryopteris dilatata agg. (Hoffm.) A. Gray (nerecznica szerokolistna (agg.))
wystepowanie - Dryopteris dilatata agg. (nerecznica szerokolistna (agg.))
syn. Dryopteris austriaca (Jacq.) Woyn. · takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
  Dryopteris austriaca s.l.
liście jasnozielone
(z) *liście ciemnozielone
Dryopteris expansa (nerecznica górska)
Dryopteris expansa (nerecznica górska)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Łuski na ogonku liściowym z pręgą środkową zwykle nie sięgającą szczytu.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Dryopteris expansa (C. Presl) Fraser-Jenk. et Jermy (nerecznica górska)
wystepowanie - Dryopteris expansa (nerecznica górska)
syn. Dryopteris assimilis S. Walker · takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
  Wilgotne lasy, zwłaszcza bukowe.
liście ciemnozielone
(z) *liście jasnozielone
Dryopteris expansa
Dryopteris expansa
Dryopteris expansa
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Łuski na ogonku liściowym z pręgą sięgającą do szczytu.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Dryopteris dilatata (Hoffm.) A. Gray s. str. (nerecznica szerokolistna (s. str.))
wystepowanie - Dryopteris dilatata (nerecznica szerokolistna (s. str.))
syn. Dryopteris lanceolatocristata (Hoffm.) Alston em. H.P. Fuchs · takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
  Górskie lasy iglaste i liściaste, także w piętrze kosodrzewiny, na niżu w wilgotnych lasach, zaroślach nad ciekami wodnymi, w miejscach zacienionych.
po zalogowniu, w pełnej wersji atlasu, jest tu dodatkowa, zwarta, wersja klucza - wygodna w użyciu gdy chcemy szybko zorientować się w jego strukturze lub znamy już klucz i chcemy szybciej dojść do celu; przycisk logowania jest w prawym górnym rogu strony
Kłącze pionowe, grube, gęsto pokryte łuskami.

space

Zawijki obecne, ±nerkowate, przyrośnięte w miejscu wykrojenia.

space

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawowe Dryopteris (nerecznica)
🌱
Rodzaj trwałych, naziemnych paproci. Liczne gatunki, głównie ze strefy umiarkowanej Eurazji, kilka z nich występuje w Polsce. Rośliny średniej wielkości i duże, tworzące kępy wzniesionych liści.

space

💠 rabata bylinowa • ⛰ ogród skalny • 🟩 okrywowe lub zadarniające • "runa leśnego" • ⁂ pojedynczo lub po kilka w grupie (soliter) • ▩ grupa/płat
byliny ogrodowepaprocie • o znaczeniu produkcyjnym
👌 uprawa łatwa • trwała • 🌿 ozdobne liście
wysokość: 0.3 – 1.2 m

wymagania i uprawa

🌸
💧 woda: gleba przeciętnie wilgotna (świeża) • znosi suszę
☷ gleba: bez większych wymagań, preferuje próchniczne i żyzne • żyzna • przeciętna ogrodowa • próchniczna
Stosunkowo łatwe do uprawy a miejscach ±cienistych, umiarkowanie wilgotnych.

🌱 Sadzenie, wysiew, rozmnażanie:

[(zarodniki) styczeń-marzec w szklarni]
przez podział [jesień lub marzec-kwiecień]
przez sadzonki kłączowe [zimą]
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji