Kłącze pionowe, grube, gęsto pokryte łuskami.

Liście tworzą różyczkę liściową; jasnozielone, cienkie, 1-4× pierzaste. Listki w nasadzie ±symetryczne.

Zawijki obecne, ±nerkowate, przyrośnięte w miejscu wykrojenia.

Ogonek liściowy z 5-7 wiązkami przewodzącymi. Podobna Athyrium ma ogonki liściowe z 2 wiązkami przewodzącymi.

⇑ skok do węzła klucza nadrzędnego [na stronie: Polypodiopsida (paprocie)]
⇒ zwarta wersja klucza
  
(p) liście 1× pierzaste, najszersze w połowie (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu ...
  
    
(p) liście jasnozielone, ogonek cienki łamliwy, z rozproszonymi łuseczkami (↓nie)
Dryopteris cristata (nerecznica grzebieniasta)
Dryopteris cristata (nerecznica grzebieniasta)
Dryopteris cristata (nerecznica grzebieniasta)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja ...
·  Liście jasnozielone, z 10-20 parami listków.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowani ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się ...
Dryopteris cristata (nerecznica grzebieniasta)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Olszyny, łozowiska, torfowiska, wilgotne lasy; na kwaśnych glebach.
    
    
(p) liście zielone do ciemnozielonych, ogonek gruby, niełamliwy, z gęstymi łuseczkami (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w p ...
·  Liście zielone, ciemnozielone lub szarozielone.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w p ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta do ...
  Dryopteris filix-mas s.l.
    
      
(p) liście bez ciemnej plamy w nasadzie listka (↓nie)
Dryopteris filix-mas (nerecznica samcza)
Dryopteris filix-mas (nerecznica samcza)
Dryopteris filix-mas (nerecznica samcza)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub z ...
·  Liście ±miękkie, zwykle nie zimują, zielone do ciemnozielonych; bez gruczołków.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczn ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowan ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta do ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atl ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji ...
Dryopteris filix-mas (nerecznica samcza)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Pospolita, często dominuje w runie. Wilgotne lasy liściaste i iglaste, zarośla, zbocza; głównie w miejscach zacienionych; na glebach różnego typu za wyjątkiem silnie podmokłych.
      
      
(p) nasada listków z czarnofioletową plamą (na świeżym materiale) (↑nie)
Dryopteris borreri (nerecznica Borrera)
XL
Dryopteris borreri (nerecznica Borrera)
Dryopteris affinis agg. (nerecznica mocna agg.)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania k ...
·  Ogonek 1/6-1/5 długości blaszki liściowej.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji at ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub za ...
Dryopteris affinis agg. (nerecznica mocna agg.)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Zacienione lasy liściaste i iglaste. Na podłożu zasobnym w próchnicę, w miejscach zacienionych. W przeciwieństwie do nerecznicy samczej (Dryopteris filix-mas) nie tworzy rozległych asocjacji a występuje zwykle pojedynczo.
      
  
(p) liście 3-4× pierzaste, najszersze w pobliżu nasady (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakła ...
  
    
(p) nie ogruczolone (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji ...
·  Ogonek i oś liścia z rozproszonymi łuskami do 1cm długości, jasnobrązowymi do brązowych, jednobarwnymi, na górze tępymi lub nagle zaostrzonymi.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, ...
  Dryopteris spinulosa s.l.
    
      
(p) liście żółtozielone (↓nie)
Dryopteris carthusiana (nerecznica krótkoostna)
Dryopteris carthusiana (nerecznica krótkoostna)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po ...
·  Ogonek liściowy stosunkowo cienki, krótszy lub taki jak blaszka liściowa, skąpo pokryty jasnobrunatnymi, jajowatymi łuskami.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalo ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogo ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lu ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pe ...
Dryopteris carthusiana (nerecznica krótkoostna)
wystepowanie
syn. Dryopteris spinulosa · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Pospolita. Wilgotne lasy z próchniczną glebą, często w buczynach, zarośla, nad ciekami wodnymi i stawami; w miejscach zacienionych, rzadko w pełnym słońcu
      
      
(p) liście ciemnozielone (↑nie)
Dryopteris remota (nerecznica pośrednia)
Dryopteris remota (nerecznica pośrednia)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest ...
·  Ogonek liściowy znacznie krótszy od blaszki, gęsto pokryty dwubarwnymi, lancetowatymi łuskami.
· ta cecha diagnostyczna jest widoc ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atl ...
Dryopteris remota (nerecznica pośrednia)
syn. Dryopteris affinis × expansa · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Lasy podgórskie, rozmieszczenie wymaga badań.
      
    
(p) rośliny ogruczolone (↑nie)
· ta cecha diagnosty ...
·  Liście 3-4×pierzaste. Blaszka liściowa do 2× dłuższa niż szersza, ogonek podobnej długości, listki płaskie; odcinki pierwszego rzędu odgięte ku górze.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logow ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalo ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji ...
Dryopteris dilatata agg. (nerecznica szerokolistna (agg.))
wystepowanie
syn. Dryopteris austriaca · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Dryopteris austriaca s.l.
    
      
(p) liście jasnozielone (↓nie)
Dryopteris expansa (nerecznica górska)
Dryopteris expansa (nerecznica górska)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opc ...
·  Łuski na ogonku liściowym z pręgą środkową zwykle nie sięgającą szczytu.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się praw ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po z ...
Dryopteris expansa (nerecznica górska)
wystepowanie
syn. Dryopteris assimilis · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Wilgotne lasy, zwłaszcza bukowe.
      
      
(p) liście ciemnozielone (↑nie)
Dryopteris expansa
Dryopteris expansa
Dryopteris expansa
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, ...
·  Łuski na ogonku liściowym z pręgą sięgającą do szczytu.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym gó ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zal ...
Dryopteris dilatata (nerecznica szerokolistna (s. str.))
wystepowanie
syn. Dryopteris lanceolatocristata · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Górskie lasy iglaste i liściaste, także w piętrze kosodrzewiny, na niżu w wilgotnych lasach, zaroślach nad ciekami wodnymi, w miejscach zacienionych.
      
w pełnej wersji atlasu jest tu dodatkowa, zwarta, wersja klucza - wygodna w użyciu gdy chcemy szybko zorientować się w jego strukturze lub znamy już klucz i chcemy szybciej dojść do celu