atlas-roslin.pl

Thelypteridaceae [🔉 te·li·pte·ri·da·ce·e]

zachylnikowate
  
↓nienajniższa para listków skierowana w dół
Gymnocarpium dryopteris (cienistka trójkątna)
XL
Phegopteris connectilis (zachyłka oszczepowata)
XL
Phegopteris connectilis (zachyłka oszczepowata)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji ...
· Najwyższe pary listków pierwsze rzędu przyrastają do osi liścia całą swoją szerokością i skrzydlato zbiegają po osi liścia.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja ...
· ta cecha di ...
Phegopteris connectilis (zachyłka oszczepowata)
wystepowanie
syn. Phegopteris polypodioides · Thelypteris phegopteris · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Cieniste wilgotne lasy, w miejscach zabagnionych.
  
  
↑nie najniższa para listków nie jest skierowana w dół
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej we ...
· Wszystkie listki pierwszego rzędu (za wyjątkiem wierzchołka) na krótkim ogonku lub wąsko przyrośnięte do osi liścia.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania ...
  
    
↓nieliście w różyczce
Oreopteris limbosperma
XL
Oreopteris limbosperma (zaproć górska)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełne ...
· Dojrzałe liście spodem dość gęsto, żółto ogruczolone; roztarte o zapachu cytryny.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowej wersji atlasu są wy ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub z ...
Oreopteris limbosperma (zaproć górska)
wystepowanie
nerecznica górska (D.o.) · syn. Dryopteris montana · Dryopteris oreopteris · Lastrea limbosperma · Thelypteris limbosperma · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Cieniste wilgotne lasy, często w monokulturach świerkowych, zwłaszcza na pogórzu i w górach.
    
    
↑nie liście pojedyncze
Thelypteris palustris (zachylnik błotny)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po za ...
· Dojrzałe liście spodem bez gruczołków lub z nielicznymi; roztarte bez zapachu cytryny; odcinki całobrzegie lub płytko ząbkowane. Blaszka 3 – 4× dłuższa niż szersza.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub z ...
Thelypteris palustris (zachylnik błotny)
wystepowanie
nerecznica błotna · syn. Dryopteris thelypteris · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Tereny podmokłe, olszyny, torfowiska, gleby żyzne, ze stagnującą wodą.