atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24][491]

Cystopteris fragilis (L.) Bernh. [🔉 cis·to·pte·ris *]

paprotnica krucha
Cystopteris fragilis
03.05.2005, Pieniny; copyright © by Antoni Mielnikow
Cystopteris fragilis
Cystopteris fragilis (paprotnica krucha)
Cystopteris fragilis (paprotnica krucha)
Cystopteris fragilis (paprotnica krucha)
Cystopteris fragilis (paprotnica krucha)

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu:Cystopteris (paprotnica)kl 6651
Cystopteris fragilis (paprotnica krucha)
Bylina; kłącze krótkie, liście w różyczce, płonne i płodne takie same.

space

Końcowe odcinki jajowato lancetowate, ząbkowane, nie zaokrąglone.

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Cystopteris fragilis
ekologiczne liczby wskaźnikowe Cystopteris fragilis (paprotnica krucha)
Częsta. Ocienione skały, zbocza, mury, pnie; najczęściej w wilgotnych lasach, na glebach rożnego typu.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Gatunek wyróżniający (D.) dla:

space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20150605.1.jmak - Cystopteris fragilis (paprotnica krucha); Jura Szwabska, Niemcy
150605-1
leg. Jarosław Makowski
/Jura Szwabska, Niemcy/ #2