atlas-roslin.pl

Cystopteris fragilis (L.) Bernh. [🔉 cis·to·pte·ris *]

paprotnica krucha
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Cystopteris fragilis
Cystopteris fragilis
Cystopteris fragilis (paprotnica krucha)
Cystopteris fragilis (paprotnica krucha)
Cystopteris fragilis (paprotnica krucha)
Cystopteris fragilis (paprotnica krucha)

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu:Cystopteris (paprotnica)kl 6651
Cystopteris fragilis (paprotnica krucha)
Bylina; kłącze krótkie, liście w różyczce, płonne i płodne takie same.

space

Końcowe odcinki jajowato lancetowate, ząbkowane, nie zaokrąglone.

występowanie

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony.[491]
wystepowanie - Cystopteris fragilis (paprotnica krucha)
Cystopteris fragilis
ekologiczne liczby wskaźnikowe Cystopteris fragilis (paprotnica krucha)
Częsta. Ocienione skały, zbocza, mury, pnie; najczęściej w wilgotnych lasach, na glebach rożnego typu.
Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:
space_elw
Gatunek wyróżniający (D.) dla:
space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

wybrane okazy · selected collections

#2
jmak.150605-1
leg. Jarosław Makowski
/Jura Szwabska, Niemcy/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
 • Hejný, S., Slavík, B., 1997 — Květena České Republiky 1 p.256 [71.1]
 • Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.129 [40]
 • Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.41+36k [15]
 • Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.47 [9]
 • Fedorov R.V., 1974 — Flora Partis Europaeae URSS. T.1 p.77 [86.1]
 • Mądalski J. et al., 1930-90 — Atlas flory polskiej i ziem ościennych p.37 [17]
 • Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.22 [11]
 • Komarov V.L., Iljin M.M., 1934 — Flora URSS. T.1 p.24+t1 [85.1]
 • Tutin T.G. et al., 1993 — Flora Europaea. Volume 1. Psilotaceae to Platanaceae p.24 [150.1]
 • Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.7 [3]
 • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
 • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
 • Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji