atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona ścisła (1.133); b/wył. gosp. (§8.1); b/wył. zagr. (§8.3)
· gatunek o znaczeniu wspólnotowym, wymaga wyznaczenia obszaru Natura 2000 (1421,653)
· Czerwona Lista — CR–krytycznie zagrożony
· Czerwona Księga — CR–krytycznie zagrożony

Trichomanes speciosum Willd.

włosocień delikatny włosocień cienisty
Trichomanes speciosum (włosocień delikatny)
XL
Trichomanes speciosum (włosocień delikatny)
XL

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.133 wg aktualnego rozporządzenia). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony uzasadnione względami godpodarki rolnej, leśnej lub rybackiej (§8.1). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony dla przypadków obrotu okazami pochodzącymi z zagranicy (§8.3). Do ustawowej ochrony został włączony w 2004 roku. Wymaga ustalenia strefy ochrony obejmującą stanowisko wraz z ostoją o promieniu do 100 m od granic stanowiska (4.2).
wystepowanie
o mapie występowania
Bardzo ciekawy gatunek paproci o zasięgu makaronezyjsko-europejskim. Sporofit występuje w atlantyckich regionach Europy, gdyż nie jest odporny na przemarzanie oraz wymaga wysokiej, stałej wilgotności. Do Europy północnej i centralnej, w tym do południowej Polski, sięgają jedynie gametofity (zdolne do samodzielnego rozmnażania bezpłciowego i propagacji przez specjalne wytwory splątka - gammae, tworzone w gamiferach). Mają wygląd dość cienkiej warstwy zielonej waty.

space

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

CR – krytycznie zagrożony.
Na liście z 2006r. takson miał status — R – rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem
W Europie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.
Globalnie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.
Wymieniony w Konwencji Berneńskiej.
Wymieniony w Dyrektywie Siedliskowej, załącznik 2.

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
C. populacja niewielka z trendem spadkowym, liczba osobników generatywnych <250.
C2. obserwowany, szacowany, spodziewany lub wydedukowany jest trend spadkowy i:
a)(i) liczba osobników generatywnych w każdej subpopulacji ≤50.