atlas-roslin.pl

Trichomanes speciosum Willd. [🔉 tri·cho·ma·nes spe·ci·o·sum]

włosocień delikatny, włosocień cienisty
Vandenboschia speciosa (Willd.) G. Kunkel
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈

występowanie

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony. [491]
Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.133 wg aktualnego rozporządzenia). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony uzasadnione względami godpodarki rolnej, leśnej lub rybackiej (§8.1). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony dla przypadków obrotu okazami pochodzącymi z zagranicy (§8.3). Do ustawowej ochrony został włączony w 2004 roku. Wymaga ustalenia strefy ochrony obejmującą stanowisko wraz z ostoją o promieniu do 100 m od granic stanowiska (4.2).
wystepowanie - Trichomanes speciosum (włosocień delikatny)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Trichomanes speciosum (włosocień delikatny)
Bardzo ciekawy gatunek paproci o zasięgu makaronezyjsko-europejskim. Sporofit występuje w atlantyckich regionach Europy, gdyż nie jest odporny na przemarzanie oraz wymaga wysokiej, stałej wilgotności. Do Europy północnej i centralnej, w tym do południowej Polski, sięgają jedynie gametofity (zdolne do samodzielnego rozmnażania bezpłciowego i propagacji przez specjalne wytwory splątka - gammae, tworzone w gamiferach). Mają wygląd dość cienkiej warstwy zielonej waty.

space

Status "Natura 2000": takson o znaczeniu wspólnotowym, wymaga wyznaczenia obszaru Natura 2000 (kod: 1421, lp.654[407])
Status czerwonej księgi 2014r.[169.14]: CR – krytycznie zagrożony
Statusy czerwonej listy 2016r.[311]: CR – krytycznie zagrożony.
Na liście z 2006r. takson miał status — R – rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem
W Europie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.
Globalnie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.
Wymieniony w Konwencji Berneńskiej.
Wymieniony w Dyrektywie Siedliskowej, załącznik 2.

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
C. populacja niewielka z trendem spadkowym, liczba osobników generatywnych <250.
C2. obserwowany, szacowany, spodziewany lub wydedukowany jest trend spadkowy i:
a)(i) liczba osobników generatywnych w każdej subpopulacji ≤50.

nomenklatura, etymologia ℹ️

poznanie znaczenia i pochodzenia nazwy ułatwia jej zapamiętanie
Trichomanes speciosum Willd. [🔉 tri·cho·ma·nes spe·ci·o·sum]Vandenboschia speciosa (Willd.) G. Kunkel(pl) włosocień delikatny · włosocień cienisty
speciosus, -a, -um (lat., adj.) — okazały, bardzo piękny, dobrze wyglądający, spektakularny, rzucający się w oczy; przymiotnik od rzeczownika species (postać, wygląd);
· speciosissimus - stopień najwyższy tego przymiotnika
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji