takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona ścisła (1.133); b/wył. gosp. (§8.1); b/wył. zagr. (§8.3)
· gatunek o znaczeniu wspólnotowym, wymaga wyznaczenia obszaru Natura 2000 (1421,653)
· Czerwona Lista — CR–krytycznie zagrożony
· Czerwona Księga — CR–krytycznie zagrożony

Trichomanes speciosum Willd.

włosocień delikatny włosocień cienisty
na stronie — występowanie

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.133 wg aktualnego rozporządzenia). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony uzasadnione względami godpodarki rolnej, leśnej lub rybackiej (§8.1). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony dla przypadków obrotu okazami pochodzącymi z zagranicy (§8.3). Do ustawowej ochrony został włączony w 2004 roku. Wymaga ustalenia strefy ochrony obejmującą stanowisko wraz z ostoją o promieniu do 100 m od granic stanowiska (4.2).
Bardzo ciekawy gatunek paproci. Sporofit występuje w atlantyckich regionach Europy, gdyż nie jest odporny na przemarzanie oraz wymaga wysokiej, stałej wilgotności. Do Europy północnej i centralnej, w tym do południowej Polski, sięgają jedynie gametofity (zdolne do samodzielnego rozmnażania bezpłciowego i propagacji przez specjalne wytwory splątka - gammae, tworzone w gamiferach). Mają wygląd dość cienkiej warstwy zielonej waty.

space

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

CR – krytycznie zagrożony.
Na liście z 2006r. takson miał status — R – rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem
W Europie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.
Globalnie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.
Wymieniony w Konwencji Berneńskiej.
Wymieniony w Dyrektywie Siedliskowej, załącznik 2.

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
C. populacja niewielka z trendem spadkowym, liczba osobników generatywnych <250.
C2. obserwowany, szacowany, spodziewany lub wydedukowany jest trend spadkowy i:
a)(i) liczba osobników generatywnych w każdej subpopulacji ≤50.

literatura · references
· Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.37 [9]
· Komarov V.L., Iljin M.M., 1934 — Flora URSS. T.1 p.17 [85.1]
· Tutin T.G. et al., 1993 — Flora Europaea. Volume 1. Psilotaceae to Platanaceae p.15 [150.1]
· Mirek Z. et al., 2002 — Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Krytyczna lista roślin kwiatowych i paprotników Polski. [24]
· Rozporządzenie Ministra Środowiska, 2014 — z dnia 9 października 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin [50.14]
· Rozporządzenie Ministra Środowiska, 2012 — z dnia 9 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty ... [178]
· Kaźmierczakowa R. (red.) et al., 2016 — Polska czerwona lista paprotników i roślin kwiatowych. [311]
· Kaźmierczakowa R., Zarzycki K., Mirek Z., 2014 — Polska czerwona księga roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. [169.14]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.09.05 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 03.03.2017 · powstała/was created 31.10.2006

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="https://www.atlas-roslin.pl.pl/gatunki/Trichomanes_speciosum.htm"> Trichomanes speciosum (włosocień delikatny) - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>