atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24][491]
· ochrona ścisła (1.125); wymaga ochr. czynnej
· Czerwona Lista — VU–narażony

Ophioglossum vulgatum L. [🔉 o·fi·o·glos·sum]

nasięźrzał pospolity
Ophioglossum vulgatum
31.05.2008, użytek ekologiczny Ruskie Stawy, gm. Brody Żarskie, woj. lubuskie; copyright © by Piotr Kobierski
Ophioglossum vulgatum (nasięźrzał pospolity)
pokrój
Ophioglossum vulgatum (nasięźrzał pospolity)
kłos zarodnionośny
Ophioglossum vulgatum (nasięźrzał pospolity)
kłos zarodnionośny
Ophioglossum vulgatum (nasięźrzał pospolity)
Ophioglossum vulgatum (nasięźrzał pospolity)
Ophioglossum vulgatum (nasięźrzał pospolity)

cechy charakterystyczne

Bylina. Liść jeden (rzadko do 3), na długim ogonku i z pochwą, (6) 9 – 14 (23) cm długości; nagi; niezimujący.

space

Płodna część liścia w formie równowąskiego kłosa zwykle przewyższającego płonną część liścia, do 18 cm długości; oddziela się od płonnej w okolicy połowy długości liścia.

space

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.125 wg aktualnego rozporządzenia). Wymaga ochrony czynnej. Do ustawowej ochrony został włączony w 2004 roku.
ekologiczne liczby wskaźnikowe Ophioglossum vulgatum (nasięźrzał pospolity)
Dość częsty; wilgotne lub podmokłe łąki, pastwiska, zarośla, jasne lasy. Na różnych glebach zasadowych do obojętnych.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

VU – narażony.
Na liście z 2006r. takson miał status — V – narażony na wymarcie

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <2000km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤10
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji
– (v) liczby dojrzałych osobników
c) ekstremalne fluktuacje:
– (iii) liczby stanowisk lub subpopulacji
– (iv) liczby dojrzałych osobników.

Najprawdopodobniej mylnie podawany z Polski. Za ten takson (chyba pochodzenia mieszańcowego od nasięźrzału pospolitego (Ophioglossum vulgatum) i Ophioglossum lusitanicum L. [71.1]) brane były nietypowe formy nasięźrzału pospolitego (Ophioglossum vulgatum) o kilku wąskich i mniejszych liściach. Takie formy ujmowano też w randze odmiany O. vulgatum var. polyphyllum A.Br. lub w randze gatunku nasięźrzał wielolistny (Ophioglossum polyphyllum).

space

Ophioglossum polyphyllum · nasięźrzał wielolistny

Ophioglossum vulgatum var. polyphyllum
drobny takson w obrębie O. vulgatum L., zasługujący co najwyżej na rangę odmiany; nie ma nic wspólnego z O. azoricum C. Presl [24]
nasięźrzał wielolistny (Ophioglossum polyphyllum)
W obrębie tego taksonu ujmowano formy nasięźrzału pospolitego (Ophioglossum vulgatum) tworzące kilka wąskich i mniejszych liści.

space

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20070619.2.bg - Ophioglossum vulgatum (nasięźrzał pospolity); Lasek Rąbiński, Wielkopolska
070619-2
leg. Błażej Gierczyk
/Lasek Rąbiński, Wielkopolska/ #5