takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona ścisła (1.125); wymaga ochr. czynnej
· Czerwona Lista — VU–narażony

Ophioglossum vulgatum L.

nasięźrzał pospolity
Ophioglossum vulgatum
31.05.2008, użytek ekologiczny Ruskie Stawy, gm. Brody Żarskie, woj. lubuskie; copyright © by Piotr Kobierski
Ophioglossum vulgatum (nasięźrzał pospolity)
pokrój
Ophioglossum vulgatum (nasięźrzał pospolity)
kłos zarodnionośny
Ophioglossum vulgatum (nasięźrzał pospolity)
kłos zarodnionośny
Ophioglossum vulgatum (nasięźrzał pospolity)
Ophioglossum vulgatum (nasięźrzał pospolity)
Ophioglossum vulgatum (nasięźrzał pospolity)

cechy charakterystyczne

Bylina. Liść jeden (rzadko do 3), na długim ogonku i z pochwą, (6)9-14(23)cm długości; nagi; niezimujący.

space

Płodna część liścia w formie równowąskiego kłosa zwykle przewyższającego płonną część liścia, do 18cm długości; oddziela się od płonnej w okolicy połowy długości liścia.

space

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.125 wg aktualnego rozporządzenia). Wymaga ochrony czynnej. Do ustawowej ochrony został włączony w 2004 roku.
wystepowanie
o mapie występowania
Dość częsty; wilgotne lub podmokłe łąki, pastwiska, zarośla, jasne lasy. Na różnych glebach zasadowych do obojętnych.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

VU – narażony.
Na liście z 2006r. takson miał status — V – narażony na wymarcie

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <2000km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤10
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji
– (v) liczby dojrzałych osobników
c) ekstremalne fluktuacje:
– (iii) liczby stanowisk lub subpopulacji
– (iv) liczby dojrzałych osobników.

Ophioglossum azoricum · nasięźrzał azorski

takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
Najprawdopodobniej mylnie podawany z Polski. Za ten takson (chyba pochodzenia mieszańcowego od nasięźrzału pospolitego (Ophioglossum vulgatum) i Ophioglossum lusitanicum L. [71.1]) brane były nietypowe formy nasięźrzału pospolitego (Ophioglossum vulgatum) o kilku wąskich i mniejszych liściach. Takie formy ujmowano też w randze odmiany O. vulgatum var. polyphyllum A.Br. lub w randze gatunku nasięźrzał wielolistny (Ophioglossum polyphyllum).

space

Ophioglossum polyphyllum · nasięźrzał wielolistny

Ophioglossum vulgatum var. polyphyllum
drobny takson w obrębie O. vulgatum L., zasługujący co najwyżej na rangę odmiany; nie ma nic wspólnego z O. azoricum C. Presl [24]
W obrębie tego taksonu ujmowano formy nasięźrzału pospolitego (Ophioglossum vulgatum) tworzące kilka wąskich i mniejszych liści.

space

znalezisko 20070619.2.bg - Ophioglossum vulgatum (nasięźrzał pospolity); Lasek Rąbiński, Wielkopolska
5f · 20070619.2.bg
leg. Błażej Gierczyk
/Lasek Rąbiński, Wielkopolska/
literatura · references
· Hejný, S., Slavík, B., 1997 — Květena České Republiky 1 p.224 [71.1]
· Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.120 [40]
· Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.37+35k [15]
· Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.36 [9]
· Fedorov R.V., 1974 — Flora Partis Europaeae URSS. T.1 p.69 [86.1]
· Mądalski J. et al., 1930-90 — Atlas flory polskiej i ziem ościennych p.2 [17]
· Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.15 [11]
· Komarov V.L., Iljin M.M., 1934 — Flora URSS. T.1 p.93 [85.1]
· Tutin T.G. et al., 1993 — Flora Europaea. Volume 1. Psilotaceae to Platanaceae p.10 [150.1]
· Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.3 [3]
· Mirek Z. et al., 2002 — Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Krytyczna lista roślin kwiatowych i paprotników Polski. [24]
· Rozporządzenie Ministra Środowiska, 2014 — z dnia 9 października 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin [50.14]
· Kaźmierczakowa R. (red.) et al., 2016 — Polska czerwona lista paprotników i roślin kwiatowych. [311]
· Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
· Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
· Zarzycki, K., Trzcińska-Tacik, H., Różański, W., Szeląg, Z., Wołek, J., Korzeniak, U., 2002 — Ecological indicator values of vascular plants of Poland (Ekologiczne liczby wskażnikowe roślin naczyniowych Polski). [23]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.09.05 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 17.07.2017 · powstała/was created 12.07.2003

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="https://www.atlas-roslin.pl.pl/gatunki/Ophioglossum_vulgatum.htm"> Ophioglossum vulgatum (nasięźrzał pospolity) - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>