drobny takson w obrębie O. vulgatum L., zasługujący co najwyżej na rangę odmiany; nie ma nic wspólnego z O. azoricum C. Presl [24]

Ophioglossum polyphyllum A. Braun

nasięźrzał wielolistny
Ophioglossum vulgatum L. var. polyphyllum A.Br.