atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona ścisła (1.145); b/wył. gosp. (§8.1)
· Czerwona Lista — CR–krytycznie zagrożony
· Czerwona Księga — CR–krytycznie zagrożony

Cryptogramma crispa (L.) R.Br. ex Hook.

zmienka górska
Cryptogramma crispa
pokrój; 02.08.2004, Karkonosze; copyright © by Błażej Gierczyk
Cryptogramma crispa
Cryptogramma crispa
liście
Cryptogramma crispa
liść z zarodniami
Cryptogramma crispa
pokrój
Cryptogramma crispa (zmienka górska)

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu:Polypodiopsida (paprocie)kl 5650
Cryptogramma crispa
fragment liścia z zarodniami
Bylina, 5 – 30 cm wysokości. Liście płonne i płodne odmienne; płodne znajdują się w centrum.

space

Liście płodne nieco węższe, zwykle 2× pierzaste, ogonek 2.5(-4)× dłuższy od blaszki. Kupki na brzegach odcinków, okryte podwiniętym brzegiem.

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.145 wg aktualnego rozporządzenia). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony uzasadnione względami godpodarki rolnej, leśnej lub rybackiej (§8.1). Do ustawowej ochrony został włączony w 2004 roku.
Cryptogramma crispa (zmienka górska)
siedlisko w Wielkim Śnieżnym Kotle gdzie znajduje się największe stanowisko i panują optymalne warunki rozwoju dla tego taksonu
wystepowanie
o mapie występowania
Cryptogramma crispa (zmienka górska)
Sudety Zachodnie, w wyższych partiach gór. Na rumoszu skalnym, piargach, skałach; na podłożu kwaśnym.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

CR – krytycznie zagrożony.
Na liście z 2006r. takson miał status — V – narażony na wymarcie

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <10km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk = 1
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji

C. populacja niewielka z trendem spadkowym, liczba osobników generatywnych <250.
C1. obserwowany, szacowany lub spodziewany jest trend spadkowy (w perspektywie maksymalnie 100 najbliższych lat) na poziomie przynajmniej 25% w ciągu 3 lat lub 1 generacji (decyduje dłuższy okres):.