fot. mml-DSC_0098 (884×683) — copyright © by Marek Malicki
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.3× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Cryptogramma crispa (zmienka górska)

on This page when logged in
you will see 3.3× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

22.07.2010, Śnieżne Kotły
copyright © by Marek Malicki