fot. bg-Cryptogramma_crispa_3 (801×480) — copyright © by Błażej Gierczyk
pokrój
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.2× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Cryptogramma crispa

on This page when logged in
you will see 3.2× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

02.08.2004, Karkonosze
copyright © by Błażej Gierczyk