takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona ścisła (1.124)

Polystichum lonchitis (L.) Roth

paprotnik ostry
Polystichum lonchitis (paprotnik ostry)
09.07.2010, Czerwone Wierchy (Tatry); copyright © by Jerzy Kruk
Polystichum lonchitis (paprotnik ostry)
Polystichum lonchitis (paprotnik ostry)
Polystichum lonchitis (paprotnik ostry)
spodnia strona liścia z kupkami zarodni
Polystichum lonchitis (paprotnik ostry)
pokrój

cechy charakterystyczne

Polystichum lonchitis (paprotnik ostry)
Polystichum lonchitis (paprotnik ostry)
liść, widok od góry
Bylina z zimującymi liśćmi.

space

Listki 15-40 par, podwójnie piłkowane, ząbki z ostrzem., wyraźnie asymetryczne, sierpowato wygięte, część nasadowa w kierunku wierzchołka liścia wyraźnie powiększona.

space

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.124 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 2004 roku.
Polystichum lonchitis
wystepowanie
o mapie występowania
Polystichum lonchitis (paprotnik ostry)
Kamieniste zbocza, skały, kamieniołomy, rzadziej na glebie; preferuje wapień. Najczęściej w górach na granicy lasu lub w kosodrzewinie, rzadziej w lasach.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Na aktualnej czerwonej liście (2016r.) takson nie jest ujęty. Na liście z 2006r. miał status — [E]–wymierający - krytycznie zagrożony, na izolowanych stanowiskach
literatura · references
· Hejný, S., Slavík, B., 1997 — Květena České Republiky 1 p.273 [71.1]
· Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.131 [40]
· Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.41 [15]
· Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.45 [9]
· Fedorov R.V., 1974 — Flora Partis Europaeae URSS. T.1 p.82 [86.1]
· Mądalski J. et al., 1930-90 — Atlas flory polskiej i ziem ościennych p.22 [17]
· Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.24 [11]
· Komarov V.L., Iljin M.M., 1934 — Flora URSS. T.1 p.46 [85.1]
· Tutin T.G. et al., 1993 — Flora Europaea. Volume 1. Psilotaceae to Platanaceae p.27 [150.1]
· Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.11 [3]
· Mirek Z. et al., 2002 — Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Krytyczna lista roślin kwiatowych i paprotników Polski. [24]
· Rozporządzenie Ministra Środowiska, 2014 — z dnia 9 października 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin [50.14]
· Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
· Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
· Zarzycki, K., Trzcińska-Tacik, H., Różański, W., Szeląg, Z., Wołek, J., Korzeniak, U., 2002 — Ecological indicator values of vascular plants of Poland (Ekologiczne liczby wskażnikowe roślin naczyniowych Polski). [23]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.09.05 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 24.01.2016 · powstała/was created 16.05.2002

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="https://www.atlas-roslin.pl.pl/gatunki/Polystichum_lonchitis.htm"> Polystichum lonchitis (paprotnik ostry) - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>