takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona ścisła (1.122)

Polystichum braunii (Spenn.) Fée

paprotnik Brauna
Polystichum braunii (paprotnik Brauna)
29.05.2009, Żar, Beskid Mały; copyright © by Dariusz Tlałka XL
Polystichum braunii (paprotnik Brauna)
Polystichum braunii (paprotnik Brauna)

cechy charakterystyczne

Polystichum braunii (paprotnik Brauna)
Bylina.

space

Listki, w większej części równej szerokości, w górze nagle zwężone, tępo szpiczaste. Pierwszy górny listek drugiego rzędu (przy głównej osi liścia) słabo asymetryczny — podobnej wielkości lub nieco dłuższy jak kolejny listek. Brzegiem tępo ząbkowane; ząbki wydłużone z miękką włoskowatą szczecinką.

space

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.122 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 2004 roku.
Polystichum braunii (paprotnik Brauna)
wystepowanie
o mapie występowania
Głównie w górskich lasach, na skalistych zboczach, w miejscach cienistych i wilgotnych, rzadko poza lasami w wyższych piętrach górskich.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

wymagania i uprawa

Grupa użytkowa: byliny ogrodowe · paprocie

Wymagania: światło · cień · woda · gleba przeciętnie wilgotna · odczyn · gleba o obojętnym pH lub gleba zasadowa, z wapniem · ciepło · miejsce umiarkowanie chłodne · zwięzłość · gleba kamienista, żwirowa lub gleba średnio zwięzła · próchnica · gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus · żyzność · podłoże żyzne

Analiza dostępności roślin (form i odmian #1):
• bez odmiany ·

literatura · references
· Hejný, S., Slavík, B., 1997 — Květena České Republiky 1 p.274 [71.1]
· Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.131 [40]
· Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.41 [15]
· Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.45 [9]
· Fedorov R.V., 1974 — Flora Partis Europaeae URSS. T.1 p.83 [86.1]
· Mądalski J. et al., 1930-90 — Atlas flory polskiej i ziem ościennych p.24 [17]
· Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.24 [11]
· Komarov V.L., Iljin M.M., 1934 — Flora URSS. T.1 p.48 [85.1]
· Tutin T.G. et al., 1993 — Flora Europaea. Volume 1. Psilotaceae to Platanaceae p.27 [150.1]
· Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.12 [3]
· Mirek Z. et al., 2002 — Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Krytyczna lista roślin kwiatowych i paprotników Polski. [24]
· Rozporządzenie Ministra Środowiska, 2014 — z dnia 9 października 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin [50.14]
· Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
· Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
· Zarzycki, K., Trzcińska-Tacik, H., Różański, W., Szeląg, Z., Wołek, J., Korzeniak, U., 2002 — Ecological indicator values of vascular plants of Poland (Ekologiczne liczby wskażnikowe roślin naczyniowych Polski). [23]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.09.05 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 25.01.2016 · powstała/was created 01.06.2009

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="https://www.atlas-roslin.pl.pl/gatunki/Polystichum_braunii.htm"> Polystichum braunii (paprotnik Brauna) - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>