atlas-roslin.pl

wodne zakorzenione zanurzone, z kwiatami i owocami, cała łodyga ulistniona

  
↓nieliście nitkowate, początkowo pastorałowato zwinięte; w ich nasadzie kuliste zarodnie
Pilularia globulifera (gałuszka kulecznica)
Pilularia globulifera (gałuszka kulecznica)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania ko ...
· W nasadzie liści kuliste zarodnie.
Pilularia globulifera (gałuszka kulecznica)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  
  
↑nie liście inne (jeśli nitkowate lub szydlaste, to z pochwą lub rurką w nasadzie); rośliny kwiatowe
  
    
↓nieliście z pochwiastą nasadą lub dużym, pochewkowatym albo rurkowatym przylistkiem w pachwinie, często skrętoległe
    
      
↓nieblaszka liściowa wyrasta w nasadzie pochwy lub rurki stojącej w pachwinie liścia
      
        
↓nieliście z rurką przylegającą do łodygi
Zannichellia palustris ssp. palustris (zamętnica błotna typowa)
XL
Zannichellia palustris ssp. palustris (zamętnica błotna typowa)
3D
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna ...
· Kwiaty podwodne, po 1 – 2 w pachwinach liści.
Zannichellia palustris s.l. (zamętnica błotna)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
        
        
↑nie liście z pochwowatymi, najczęściej nieco przylegającymi przylistkami
Potamogeton pectinatus (rdestnica grzebieniasta)
XL
Potamogeton pectinatus (rdestnica grzebieniasta)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji ...
· Kwiaty w wynurzających się kłosach lub główkach.
        
      
↑nie blaszka liściowa wyrasta ze szczytu pochwy tj. nasada liścia jest pochwiasta
      
        
↓nieliście ostro, kolczasto ząbkowane
Najas marina (jezierza morska)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja l ...
· Kwiaty pojedynczo w pachwinach liści.
        
        
↑nie liście całobrzegie, ponad 2 cm długości; kwiaty w kłosach lub główkach
        
          
↓nieliście równowaśko-wstęgowate, 1 – 10 mm szerokości
          
            
↓niezanurzone rośliny morskie
Zostera marina (zostera morska)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowan ...
  Zanurzone rośliny morskie.
            
            
↑nie rośliny słodkowodne
Sparganium angustifolium (jeżogłówka pokrewna)
XL
Sparganium angustifolium (jeżogłówka pokrewna)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej ...
  Rośliny słodkowodne.
            
          
↑nie liście nitkowate lub szczeciniaste, 0.2 – 1 mm szerokości
          
            
↓niepochwy liściowe bez wyrostków; na łodydze zwykle pęczki liści
Juncus bulbosus (sit drobny)
Juncus bulbosus (sit drobny)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełne ...
· Kwiaty w 2 – 8-kwiatowych główkach, zebranych w luźne skrętki.
            
            
↑nie pochwy z 1 – 2 łuskowatymi języczkami przy górnym końcu
            
              
↓niepochwy liściowe z jednym języczkiem; kwiaty w przerywanym kłosie; owoce siedzące
Potamogeton nodosus (rdestnica nawodna)
Potamogeton crispus (rdestnica kędzierzawa)
XL
              
              
↑nie ujście pochwy z dwoma wyrostkami; kwiaty po 2 w kłosie, początkowo zamkniętym w pochwie liściowej; owoce długotrzoneczkowe
Ruppia maritima (rupia morska)
XL
Ruppia maritima (rupia morska)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Wody słonawe.
              
    
↑nie liście bez pochew ani rurek, najwyżej z nikłymi przylistkami; naprzeciwległe lub w okółkach
    
      
↓nieulistnienie okółkowe, najwyżej na pędach bocznych zdarza się naprzeciwległe
      
        
↓nierośliny całkowicie zanurzone; liście delikatnie piłkowane lub ząbkowane, po (2) 3 – 6 w okółku
Hydrilla verticillata (przesiąkra okółkowa)
3D
Elodea canadensis (moczarka kanadyjska)
pędy, kwiat
Elodea canadensis (moczarka kanadyjska)
· ta cecha diagnostyczna jest ...
· Liście delikatnie piłkowane lub ząbkowane (widoczne pod lupą), po (2) 3 – 6 w okółku.
· ta cecha diagnosty ...
        
        
↑nie rośliny najczęściej wystające częściowo z wody; liście całobrzegie, przynajmniej te zanurzone po (6) 8 – 18 w okółku
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalog ...
· Liście całobrzegie, przynajmniej te zanurzone po (6) 8 – 18 w okółku.
· ta cecha diagnos ...
        
          
↓nieliście nadwodne (jeśli są) jajowate, po 3 w okółkach
Elatine alsinastrum (nadwodnik okółkowy)
XL
Elatine alsinastrum (nadwodnik okółkowy)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, ...
· Płatki i działki po 4; pręcików 8.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogow ...
Elatine alsinastrum (nadwodnik okółkowy)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
          
          
↑nie liście wszystkie w wielolistnych okółkach, nadwodne niewiele szersze od zanurzonych
Hippuris vulgaris (przęstka pospolita)
Hippuris vulgare
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja ...
· Okwiat w postaci niepozornego rąbka; pręcik jeden.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pe ...
Hippuris vulgaris (przęstka pospolita)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
          
      
↑nie ulistnienie (prawie) naprzeciwległe
      
        
↓nieliście zbliżone do siebie parami (pozornie naprzeciwległe)
Groenlandia densa (rdestniczka gęsta)
XL
Groenlandia densa (rdestniczka gęsta)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym ...
· Kłosy wynurzające się, z nielicznymi kwiatami.
Groenlandia densa (rdestniczka gęsta)
wystepowanie
grenlandia gęsta, rdestnica gęsta · syn. Potamogeton densus · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
        
        
↑nie liście naprzeciwległe, ze zwężoną (rzadko nieco rozszerzoną) nasadą, siedzące lub ogonkowe, całobrzegie
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakła ...
· Kwiaty po 1 – 2 w pachwinach liści, rzadko w skąpokwiatowych wierzchotkach 1-ramiennych.
        
          
↓nierośliny 2 – 5 cm wysokości
Crassula aquatica (uwroć wodna)
Crassula aquatica (uwroć wodna)
· ta cecha diagnostyczna je ...
· Liście równowąskie, mięsiste, 2 – 4 mm długości i 0.3 – 1 mm szerokości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna ...
          
          
↑nie rośliny najczęściej ponad 5 cm wysokości
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po ...
· Liście eliptyczne lub łopatkowate, ponad 1 mm szerokości (rzadziej węższe, równowąskie, lecz wtedy ponad 7 mm długości).
· ta cecha ...
          
            
↓nieliście szerokojajowate do szerokolancetowatych, 7 – 55 mm długości i 4 – 23 mm szerokości
Ludwigia palustris (ludwigia błotna)
XL
Ludwigia palustris (ludwigia błotna)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu z ...
· Okwiat pojedynczy, 4-krotny; pręciki 4, słupek dolny.
Ludwigia palustris (ludwigia błotna)
płytek błotny · takson wymarły na terenie Polski
            
            
↑nie liście 3 – 15 (30) mm długości i 0.5 – 3 (6) mm szerokości; słupek górny
            
              
↓nieliście z małymi, błoniastymi przylistkami
Elatine hexandra (nadwodnik sześciopręcikowy)
Elatine triandra (nadwodnik trójpręcikowy)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po ...
· Działki i płatki po 3 lub 4; pręcików 3, 6 lub 8.
              
              
↑nie liście bez przylistków
              
                
↓nieogonki liściowe w nasadzie słabo rozszerzone, stojące na przeciw siebie ±zrośnięte
Montia fontana (zdrojek błyszczący)
Montia fontana (zdrojek błyszczący)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logow ...
· Liście podługowato-lancetowate do łopatkowatych, ostre.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji ...
Montia fontana (zdrojek błyszczący)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
                
                
↑nie ogonki liściowe w nasadzie zwężone, nie zrośnięte parami
Callitriche stagnalis (rzęśl wielkoowockowa)
3D
Callitriche cophocarpa (rzęśl długoszyjkowa)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w ...
· Liście na szczycie najczęściej, wycięte; liście podwodne równowąskie z dwoma zagiętymi ostrzami na szczycie (obcęgowate).
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja lo ...
· ta cecha diagnostyczna j ...