⇑ skok do węzła klucza nadrzędnego [na stronie: klucz do roślin wodnych zanurzonych lub pływających]
  
liście nitkowate, początkowo pastorałowato zwinięte; w ich nasadzie kuliste zarodnie (↓nie)
Pilularia globulifera (gałuszka kulecznica)
Pilularia globulifera (gałuszka kulecznica)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania ko ...
· W nasadzie liści kuliste zarodnie.
Pilularia globulifera (gałuszka kulecznica)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  
  
liście inne (jeśli nitkowate lub szydlaste, to z pochwą lub rurką w nasadzie); rośliny kwiatowe (↑nie)
  
    
liście z pochwiastą nasadą lub dużym, pochewkowatym albo rurkowatym przylistkiem w pachwinie, często skrętoległe (↓nie)
    
      
blaszka liściowa wyrasta w nasadzie pochwy lub rurki stojącej w pachwinie liścia (↓nie)
      
        
liście z rurką przylegającą do łodygi (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna ...
· Kwiaty podwodne, po 1-2 w pachwinach liści.
Zannichellia palustris s.l. (zamętnica błotna)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
        
        
liście z pochwowatymi, najczęściej nieco przylegającymi przylistkami (↑nie)
Potamogeton pectinatus (rdestnica grzebieniasta)
XL
Potamogeton pectinatus (rdestnica grzebieniasta)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji ...
· Kwiaty w wynurzających się kłosach lub główkach.
        
      
blaszka liściowa wyrasta ze szczytu pochwy tj. nasada liścia jest pochwiasta (↑nie)
      
        
liście ostro, kolczasto ząbkowane (↓nie)
Najas marina (jezierza morska)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja ...
· Kwiaty pojedynczo w pachwinach liści.
        
        
liście całobrzegie, ponad 2cm długości; kwiaty w kłosach lub główkach (↑nie)
        
          
liście równowaśko-wstęgowate, 1-10mm szerokości (↓nie)
          
            
zanurzone rośliny morskie (↓nie)
Zostera marina (zostera morska)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowan ...
  Zanurzone rośliny morskie.
            
            
rośliny słodkowodne (↑nie)
Sparganium angustifolium (jeżogłówka pokrewna)
XL
Sparganium angustifolium (jeżogłówka pokrewna)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej ...
  Rośliny słodkowodne.
            
          
liście nitkowate lub szczeciniaste, 0.2-1mm szerokości (↑nie)
          
            
pochwy liściowe bez wyrostków; na łodydze zwykle pęczki liści (↓nie)
Juncus bulbosus (sit drobny)
Juncus bulbosus (sit drobny)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełne ...
· Kwiaty w 2-8-kwiatowych główkach, zebranych w luźne skrętki.
            
            
pochwy z 1-2 łuskowatymi języczkami przy górnym końcu (↑nie)
            
              
pochwy liściowe z jednym języczkiem; kwiaty w przerywanym kłosie; owoce siedzące (↓nie)
Potamogeton nodosus (rdestnica nawodna)
Potamogeton crispus (rdestnica kędzierzawa)
XL
              
              
ujście pochwy z dwoma wyrostkami; kwiaty po 2 w kłosie, początkowo zamkniętym w pochwie liściowej; owoce długotrzoneczkowe (↑nie)
Ruppia maritima (rupia morska)
XL
Ruppia maritima (rupia morska)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Wody słonawe.
              
    
liście bez pochew ani rurek, najwyżej z nikłymi przylistkami; naprzeciwległe lub w okółkach (↑nie)
    
      
ulistnienie okółkowe, najwyżej na pędach bocznych zdarza się naprzeciwległe (↓nie)
      
        
rośliny całkowicie zanurzone; liście delikatnie piłkowane lub ząbkowane, po (2)3-6 w okółku (↓nie)
Elodea canadensis (moczarka kanadyjska)
pędy, kwiat
Elodea canadensis (moczarka kanadyjska)
· ta cecha diagnostyczna jest ...
· Liście delikatnie piłkowane lub ząbkowane (widoczne pod lupą), po (2)3-6 w okółku.
· ta cecha diagnosty ...
        
        
rośliny najczęściej wystające częściowo z wody; liście całobrzegie, przynajmniej te zanurzone po (6)8-18 w okółku (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalog ...
· Liście całobrzegie, przynajmniej te zanurzone po (6)8-18 w okółku.
· ta cecha diagnos ...
        
          
liście nadwodne (jeśli są) jajowate, po 3 w okółkach (↓nie)
Elatine alsinastrum (nadwodnik okółkowy)
XL
Elatine alsinastrum (nadwodnik okółkowy)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, ...
· Płatki i działki po 4; pręcików 8.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalo ...
Elatine alsinastrum (nadwodnik okółkowy)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
          
          
liście wszystkie w wielolistnych okółkach, nadwodne niewiele szersze od zanurzonych (↑nie)
Hippuris vulgaris (przęstka pospolita)
Hippuris vulgare
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja ...
· Okwiat w postaci niepozornego rąbka; pręcik jeden.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, ...
Hippuris vulgaris (przęstka pospolita)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
          
      
ulistnienie (prawie) naprzeciwległe (↑nie)
      
        
liście zbliżone do siebie parami (pozornie naprzeciwległe) (↓nie)
Groenlandia densa (rdestniczka gęsta)
XL
Groenlandia densa (rdestniczka gęsta)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym ...
· Kłosy wynurzające się, z nielicznymi kwiatami.
Groenlandia densa (rdestniczka gęsta)
wystepowanie
grenlandia gęsta, rdestnica gęsta · syn. Potamogeton densus · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
        
        
liście naprzeciwległe, ze zwężoną (rzadko nieco rozszerzoną) nasadą, siedzące lub ogonkowe, całobrzegie (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakła ...
· Kwiaty po 1-2 w pachwinach liści, rzadko w skąpokwiatowych wierzchotkach 1-ramiennych.
        
          
rośliny 2-5cm wysokości (↓nie)
Crassula aquatica (uwroć wodna)
Crassula aquatica (uwroć wodna)
· ta cecha diagnostyczna ...
· Liście równowąskie, mięsiste, 2-4mm długości i 0.3-1mm szerokości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna ...
          
          
rośliny najczęściej ponad 5cm wysokości (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po ...
· Liście eliptyczne lub łopatkowate, ponad 1mm szerokości (rzadziej węższe, równowąskie, lecz wtedy ponad 7mm długości).
· ta cecha ...
          
            
liście szerokojajowate do szerokolancetowatych, 7-55mm długości i 4-23mm szerokości (↓nie)
Ludwigia palustris (ludwigia błotna)
XL
Ludwigia palustris (ludwigia błotna)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta ...
· Okwiat pojedynczy, 4-krotny; pręciki 4, słupek dolny.
Ludwigia palustris (ludwigia błotna)
płytek błotny · takson wymarły na terenie Polski
            
            
liście 3-15(30)mm długości i 0.5-3(6)mm szerokości; słupek górny (↑nie)
            
              
liście z małymi, błoniastymi przylistkami (↓nie)
Elatine hexandra (nadwodnik sześciopręcikowy)
Elatine triandra (nadwodnik trójpręcikowy)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po ...
· Działki i płatki po 3 lub 4; pręcików 3, 6 lub 8.
              
              
liście bez przylistków (↑nie)
              
                
ogonki liściowe w nasadzie słabo rozszerzone, stojące na przeciw siebie ±zrośnięte (↓nie)
Montia fontana (zdrojek błyszczący)
Montia fontana (zdrojek błyszczący)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logow ...
· Liście podługowato-lancetowate do łopatkowatych, ostre.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji ...
Montia fontana (zdrojek błyszczący)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
                
                
ogonki liściowe w nasadzie zwężone, nie zrośnięte parami (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w ...
· Liście na szczycie najczęściej, wycięte; liście podwodne równowąskie z dwoma zagiętymi ostrzami na szczycie (obcęgowate).
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja lo ...
· ta cecha diagnostyczna j ...