atlas-roslin.pl
Tracheophyta » Div.Euphyllophyta » Div.Spermatophyta » Div.Magnoliophyta » core angiosperms » Eudicotyledoneae » core eudicots » Pentapetalae » superasterids » Ord.Caryophyllales » Fam.Montiaceae »

Montia fontana L. [🔉 mon·ti·a]

zdrojek błyszczący
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Montia fontana (zdrojek błyszczący)
Masyw Śnieżnika; copyright © by Remigiusz Pielech
Montia fontana (zdrojek błyszczący)
Montia fontana (zdrojek błyszczący)
Montia fontana (zdrojek błyszczący)
Montia fontana (zdrojek błyszczący)
Bylina, pędy płożące się lub podnoszące się, czasem wzniesione, (3) 5-20 (30) cm długości. Ulistnienie naprzeciwległe, zakorzeniające się w węzłach.

Kwiaty na szypułkach. Słupek górny.

Torebka z 1-3 nasionami, otwiera się trzema klapami.

Kwitnienie czerwiec-wrzesień.Bylina, pędy płożące się lub podnoszące się, czasem wzniesione, (3) 5-20 (30) cm długości. Ulistnienie naprzeciwległe, zakorzeniające się w węzłach.

space

Torebka z 1-3 nasionami, otwiera się trzema klapami.

space

występowanie

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony.[491]
Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.280 wg aktualnego rozporządzenia). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony uzasadnione względami godpodarki rolnej, leśnej lub rybackiej (§8.1). Do ustawowej ochrony został włączony w 2004 roku.
wystepowanie
o mapie
ekologiczne liczby wskaźnikowe Montia fontana (zdrojek błyszczący)
Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]: VU – narażony.
Na liście z 2006r. takson miał status — V – narażony na wymarcie
W Europie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.
Globalnie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <2000km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤10
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (i) zasięgu występowania
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji.

  
↓nienasiona także na grzbiecie gładkie
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
Montia fontana ssp. fontana (zdrojek błyszczący typowy)
syn. Montia lamprosperma · Montia rivularis · 491
  
  
↑nie nasiona przynajmniej na grzbiecie brodawkowane
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  
    
↓nienasiona matowe
Montia fontana ssp. chondrosperma (zdrojek błyszczący mniejszy)
XL
Montia fontana ssp. chondrosperma (zdrojek błyszczący mniejszy)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Rośliny najczęściej o pędach wzniesionych lub podnoszących się i o żółtozielonych liściach.
Montia fontana ssp. chondrosperma (zdrojek błyszczący mniejszy)
wystepowanie
syn. Montia minor · Montia verna · Montia arvensis · Montia hallii · 491
  Wilgotne piaski (formy wodne podobne do następnych).
    
    
↑nie nasiona nieco połyskujące
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Rośliny wiotkie, najczęściej pływające, ciemnozielone (formy lądowe podobne do poprzedniego).
  Dwa poniższe podgatunki są tożsame z odmianami Montia hallii (A.Gray) Greene i wg. Flory Czech [71.2s73] jest pełna gama form przejściowych pomiędzy nimi.
    
      
↓niebrodawki na grzbiecie ostre, w rzędach
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
      
      
↑nie brodawki na grzbiecie oddalone, niskie
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  ssp. variabilis S.Walters
      

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 00020000.6.rp - Montia fontana (zdrojek błyszczący); Masyw Śnieżnika
020000-6
leg. Remigiusz Pielech
/Masyw Śnieżnika/ #3
znalezisko 00010000.10_11_1.jmak - Montia fontana (zdrojek błyszczący); Feldberg Niemcy
10_11_1
leg. Jarosław Makowski
/Feldberg Niemcy/ #8