Montia fontana (zdrojek błyszczący)
Masyw Śnieżnika; copyright © by Remigiusz Pielech
Montia fontana (zdrojek błyszczący)
Montia fontana (zdrojek błyszczący)
Montia fontana (zdrojek błyszczący)
Montia fontana (zdrojek błyszczący)
Bylina, pędy płożące się lub podnoszące się, czasem wzniesione, (3)5-20(30)cm długości. Ulistnienie naprzeciwległe, zakorzeniające się w węzłach.

space

Torebka z 1-3 nasionami, otwiera się trzema klapami.

space

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.280 wg aktualnego rozporządzenia). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony uzasadnione względami godpodarki rolnej, leśnej lub rybackiej (§8.1). Do ustawowej ochrony został włączony w 2004 roku.
wystepowanie
o mapie występowania

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

VU – narażony.
Na liście z 2006r. takson miał status — V – narażony na wymarcie
W Europie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.
Globalnie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <2000km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤10
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (i) zasięgu występowania
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji.

  
nasiona także na grzbiecie gładkie (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji ...
Montia fontana ssp. fontana (zdrojek błyszczący typowy)
syn. Montia lamprosperma · Montia rivularis · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  
  
nasiona przynajmniej na grzbiecie brodawkowane (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania l ...
  
    
nasiona matowe (↓nie)
Montia fontana ssp. chondrosperma (zdrojek błyszczący mniejszy)
XL
Montia fontana ssp. chondrosperma (zdrojek błyszczący mniejszy)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakła ...
· Rośliny najczęściej o pędach wzniesionych lub podnoszących się i o żółtozielonych liściach.
Montia fontana ssp. chondrosperma (zdrojek błyszczący mniejszy)
wystepowanie
syn. Montia arvensis · Montia hallii · Montia minor · Montia verna · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Wilgotne piaski (formy wodne podobne do następnych).
    
    
nasiona nieco połyskujące (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania ...
· Rośliny wiotkie, najczęściej pływające, ciemnozielone (formy lądowe podobne do poprzedniego).
  Dwa poniższe podgatunki są tożsame z odmianami Montia hallii (A.Gray) Greene i wg. Flory Czech [71.2s73] jest pełna gama form przejściowych pomiędzy nimi.
    
      
brodawki na grzbiecie ostre, w rzędach (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atl ...
Montia fontana ssp. amporitana (zdrojek błyszczący wodny)
wystepowanie
syn. Montia rivularis · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
      
      
brodawki na grzbiecie oddalone, niskie (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełne ...
  ssp. variabilis S.Walters
      

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 00020000.6.rp - Montia fontana (zdrojek błyszczący); Masyw Śnieżnika
020000-6
leg. Remigiusz Pielech
/Masyw Śnieżnika/ #3
znalezisko 00010000.10_11_1.jmak - Montia fontana (zdrojek błyszczący); Feldberg Niemcy
10_11_1
leg. Jarosław Makowski
/Feldberg Niemcy/ #8