takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona ścisła (1.280); b/wył. gosp. (§8.1)
· Czerwona Księga — VU–narażony

Montia fontana L. ssp. amporitana SENNEN

zdrojek błyszczący wodny
Montia rivularis auct. p.p. · Montia rivularis C.C. Gmel.

cechy charakterystyczne

Nasiona ±połyskujące, tylko na grzbiecie drobno brodawkowane; zwykle 0.8-1.1mm średnicy.
Rośliny wiotkie, najczęściej pływające, ciemnozielone (formy lądowe podobne do poprzedniego).

space

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.280 wg aktualnego rozporządzenia). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony uzasadnione względami godpodarki rolnej, leśnej lub rybackiej (§8.1). Do ustawowej ochrony został włączony w 2004 roku.
wystepowanie
o mapie występowania
Na aktualnej czerwonej liście (2016r.) takson nie jest ujęty. Na liście z 2006r. miał status — V–narażony na wymarcie